Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, November 23, 2010

Rymdskeppet Alfa, November 23, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Inre frid är grunden hos en mänsklig varelse, antingen hon är från den här planeten eller från vilken annan befolkad planet som helst. Lugn, icke aggressiv eller våldsam men fridfull är vanliga egenskaper hos utvecklade själar på upplysta plan, men svåra att hitta hos jordevarelser.

Ni har blivit vana vid att leva ett liv fullt av starka känslor, med aggressiva sporter där det som räknas är att vinna, när det som är viktigt borde vara att leka och ha roligt och göra det på ett bra sätt, utan det där tävlingsmomentet som är så vitt utbrett inom allting ni gör, det må vara inom sportens värld eller inom arbetslivet med konkurrens mellan företagen.

Man ser inte till det gemensamma goda, man gör inte någon ansträngning för att uppnå välfärd i samhället; snarare konkurrerar man med varandra, så att det som jag representerar ska bli det som ger mig störst fördel.

Men det är inte ert fel. Det är det system ni växte upp i och lever i som bär skulden och hindrar er att idag få njuta av inre frid. Fastän de då inte var så teknologiskt utvecklade som idag, var det vanligare att man förr i tiden såg lyckliga och nöjda människor, även om de bara hade det nödvändigaste för att överleva. Ifrån att bara vara intresserade av föda för dagen och att ha två eller tre ombyten kläder, ”smittades” de av själviskhet och fick en önskan att samla på sig rikedomar, vilket idag är vanligt bland de människor som bebor er planet. Ju rikare och mäktigare en människa blir, desto mer misstrogen blir han eller hon inför de insamlade rikedomarna och blir en girigare och mer ambitiös person. Hans/hennes hjärta hårdnar som en sten inför andras lidande och ingenting berör den här personen om inte någonting händer honom själv eller henne själv.

Nåja, med detta som bakgrund, vad kan vi då begära av den människa som bebor den här världen, som kallas ”Gaia” av några och ”Jorden” av de flesta?

Vi vill alla ha en bättre värld, vi lika mycket som ni, även om vi inte föddes här, men vi vet att alla individuella själar bildar Den Enda Själen. Av den anledningen är den här världen allas egendom, precis som alla andra skapade världar, och samtidigt finns det ingenting som tillhör någon.

Det bästa sättet att inte fästa sig enbart vid en plats är att veta, att alla planeter, alla stjärnor, alla solsystem, alla galaxer och alla universa är ditt fädernesland, ditt hem. Det bästa sättet att inte fästa sig vid någon eller vid någon plats, är att veta att vi var och en har hundratusentals livsexistenser innan vi återvänder till Ursprunget, till Fontänen, så att vi inte på något sätt känner några ägandekänslor.

Vidga ditt synsätt och du kommer att vidga ditt handlingsområde. Väx, expandera mot det oändliga och sluta med att bara titta på det som ligger framför näsan på dig.

De stora männen och kvinnorna på den här planeten har varit de, som strävat mot förbättrade villkor för mänskligheten och som strävat mot att lämna en bättre planet efter sig än den de mötte när de kom hit.

Gud, Den Högste Skaparen, välsignar tusen och åter tusen gånger dem av Hans söner och döttrar som arbetar hårt för sin nästas välfärd. Och vi värdesätter dem enormt därför att de är ovärderliga instrument för vårt gemensamma mål, vilket är att höja medvetandet hos den mänskliga varelsen på den här planeten och leda honom till Den Nya Jorden (Nya Terra) som vi nu tillkännager och som också avslöjats i era gamla annalers Heliga Skrifter.

Det är ytterst viktigt, för att inte säga nödvändigt, att ett stort antal människor som nu bebor Gaia glömmer sig själva och är villiga att till och med ge upp sin bekvämlighet för hela mänsklighetens bästa, att de tänker på alla familjer i världen och inte uteslutande på sina egna.

Vi behöver hjältar som inte snålar med ansträngningarna för att göra det som är nödvändigt för allas gemensamma bästa! Dessa är de verkliga hjältarna, de som gör en ansträngning att höja massan av mänskliga varelser, det är inte dem som ni olämpligt kallar ”hjältar” därför att de har ägnat sina liv åt att försvara en bit land, som i verkligheten tillhör alla, eller för att de representerar samma åsikt som de som sitter vid makten.

Lura inte er själva, låt er inte luras av de få, tillåt inte att en välbärgad minoritet beslutar om vad som är det bästa för dig! Många av er har redan vaknat upp till den här verkligheten och har avlägsnat slöjan över ögonen. De frågar sig när den här utlovade Nya Jorden kommer, en del av er går till och med längre och istället för att bara fråga utan att göra någonting, iakttar de sin omgivning och börjar känna inom sig vad de kan bidra med för att genomföra den här nya världen.

Välsignade må dessa själar vara som har kommit till den här världen i denna tid av stor förändring och upphöjning, - som har lyssnat till kallelsen från den Gudomlige Fadern/Modern, därför de känner att förändringens stund är HÄR och NU!

Jag bugar inför dessa män och kvinnor och det är på grund av dem vi är här. Tillsammans kommer vi att hjälpa mänskligheten på planeten Jorden! Här, nu och för alltid!

Frid och Kärlek,

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge