Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, November 11, 2010

Rymdskeppet Alfa, November 11, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Vi har upptäckt en del planer inriktade på att döda, som de mörka styrkorna har förberett för att så mycket som möjligt förhindra eller försena det kommande datumet för vårt första gemensamma möte med er, ni mänskliga varelser som härstammar från Jorden, och vi era bröder och systrar som besöker er.

Genom storleken på deras hemliga planer, kan vi sluta oss till att de redan befinner sig i ett överväldigande desperat tillstånd, och det är sorgligt att se hur de skjuter vilt omkring sig för att undvika att samtycka till den Gudomliga Planen. Vad de inte vet, i all sin ofantliga ekonomiska makt, och med liten andlig och global insikt om Verkligheten, är att ingenting kan ändra på det som ödet har i beredskap för planeten Jorden. Det finns ingen styrka i Universum, som med framgång kan gå emot det slutgiltiga beslutet från Fader-Moder Gud, vilket vi lämpligen kallar ”ödet”.

Inte heller vet de, mörkrets manipulatörer, att vi är medvetna om varje steg de planerar och beslutar om på sina kontor och i sina gömda bunkrar. Vi övervakar med lätthet alla deras handlingar, eftersom vi redan på planeringsstadiet känt till alla deras platser, vilka de tror är väl gömda och säkra.

Stackars dårar, som tror att de kan fortsätta att behålla sin makt och kontroll över hela mänskligheten på planeten, där alla är Guds jämställda barn, inte bara de, som kontrollerar och har ett finger med i det mesta av materiell rikedom inom alla regeringar och nationer i den här världen! Trodde de, att de för evigt skulle kunna njuta av immunitet från all Karma, vilken är en Kosmisk Lag, som styr funktionen och rörelsen inom alla universella sfärer?

Naturligtvis inte! Och de kommer mycket snart att inse, att de inte heller utgör något undantag från lagen om vedergällning, för mycket av den ekonomiska makt som de åtnjuter är knuten till graden av inflytande på de beslut man tar på regeringsdepartementen inom de allra mäktigaste nationerna på Jorden. Ingen är fri från konsekvenserna av sina handlingar, antingen de är goda eller dåliga, själviska eller altruistiska.

Idag är det den 11/11, vilket betyder en ny kosmisk portal, precis som förra månaden, 10/10, och den dagen talade vi också med er. Det betyder inte att alla månader som uppvisar liknande mönster är speciella. Men av komplexa orsaker, där planeters och stjärnors påverkan blandas med effekten från helig numerologi, har en del datum ett speciellt inflytande på händelser som sker på varje befolkad planet. Om invånarna på varje planet är medvetna om den här dagens inflytande på er mänsklighet och medvetet och effektivt utför sitt andliga arbete, innebär det en mycket värdefull och ovärderlig hjälp och ett bidrag till materialiseringen av den Gudomliga Planen. Detta gäller särskilt för den här planeten. Så varje persons individuella bidrag är mycket viktigt för att uppnå massornas frigörelse från klorna hos dessa försvagande krafter, vilka förslavat er under så många tusen år i er linjära tid.

Alltså, kära bröder och systrar, vad återför er till detta nya speciella datum 11/11?

Vad gäller detta datum har vi gett instruktioner via olika kanaler, för att ni starkare än någonsin skall visualisera en effektiv och verklig materialisering av den Nya Jorden. Ni visualiserar en Jord där rättvisan triumferar och där jämlikhet och broderskap råder bland alla mänskliga varelser på er vackra blå planet, Gaia. Ingenting hindrar de flesta av er att vara ett värdefullt instrument för att den Nya verkligheten ska ta form på det fysiska planet.

I den egenskapen räknar vi med att var och en av er har intentionen att avsluta den här perioden med mörker och materialistiska energier, och att gå vidare till att bli en ny integrerad planet i den Femte Dimensionens världar och bli fullvärdiga medlemmar i den Galaktiska Federationens världar.

Vi föreslår att ni, genom att följa det numerologiska mönstret med ”11”, vilket sker idag, fortsätter att varje dag i sammanlagt 11 dagar, kl. 11 minuter över 11 på kvällen visualisera materialisationen av den Nya Jorden och den Nya Mänsklighet som befolkar den. Det är också viktigt att ni under dessa 11 dagar på dagtid (medan ljuset från er stjärna lyser) fortsätter att mentalt arbeta med övergången från den mörka tidsåldern till en Gyllene Tidsålder och då dra fördel av de gyllene strålarna från er speciella stjärna, Solen. Så håll fast den där tanken i ditt sinne, hela dagen, medan du utför dina normala plikter, och speciellt varje kväll kl. 11:11 under de 11 dagarna, det vill säga fram till den 21 november.

Vi kommer varje kväll att förena oss med era kreativa visualiseringar, så att resultatet av alla era tankar får en mer effektiv och framgångsrik form.

Enhet är styrka och vår kombinerade styrka kommer gradvis att framkalla undergången för de krafter som hållit er förslavade. Er frigörelse kommer att bli en sann berättelse utan motstycke i era historiska skrifter.

Uttala detta alla tillsammans, i djupet av din Inre Varelse: För befrielsen från de kedjor som framtill nu har förtryckt oss, och för framgången med den Nya Jord som skall komma!

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge