Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, September 23, 2010

Rymdskeppet Alfa, September 23, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Vi befinner oss nu i brytpunkten mellan två verkligheter. Ingen är mer verklig än den andra. De är helt enkelt olika. På samma sätt som en fjäril inte är mer verklig än den mask den en gång var. Båda är verkliga. Ändå har var och en sin erfarenhet från det tillstånd den befinner sig i för tillfället.

Ni, såsom en mänsklig ras, håller alla på att förändras, vilket innebär förändringar inom den molekylära strukturen hos ert DNA ner till er allra mest grundläggande uppfattning om er själva och relationen till er omgivning.

Fram tills nu har ni i bästa fall fostrats till att fundera på om Gud existerar och om Han skapade Universum eller om det skapade sig själv utifrån en stor explosion. Detta är den djupaste frågeställning ni kan ha i ert nuvarande medvetandetillstånd. Men när ni har höjt er ovanför den tredje dimensionen eller den täthet i vilken ni lever, kommer det inte längre att finnas några frågor som denna. För när er förening med ert Högre Jag har accentuerats och ökat, kommer er förståelse för vem ni är, varifrån ni kommer, vad ni består av och varthän ni är på väg att mer överensstämma med sanningen.

Era filosofiska, medicinska eller vetenskapliga metoder kommer att genomgå en total och absolut helomvändning, inte 180 grader, utan 360 grader – för att ge er en föreställning om hur ni kommer att förändras i ert inre. Ni kommer i det närmaste att bli änglar, förverkligade i era jordiska arketyper, vilka utvecklas till att bli varelser av stor renhet, visdom och kärlek.

Inser ni hur det kommer att bli, att inte längre behöva bekymra sig över om någon bryter sig in i era hem eller stjäl ert fordon, om att hitta jobb när det är ont om dem eller om sjukvården kan bota er sjukdom? Ingenting av det här behöver bli en källa till bekymmer för er eftersom de här problemen inte existerar i den kommande Nya Jord, som vi här tillkännager för er.

Kan ni föreställa er, hur det skulle vara att resa till vilken del av planeten som helst, eller till och med inom Universum, precis när ni vill? Är ni medvetna om hur ni kommer att utvecklas, hur ni kommer att kunna kontakta oss och många andra invånare inom världar som Jorden? Kan ni föreställa er det tillstånd av inre lycka som ni kommer att känna, när ni vet att ni alltid fullföljer instruktionerna från er inre Gud, som i varje ögonblick talar om för er hur ni ska handla och när?

Och när detta händer, när den tiden kommer, och tro mig den ligger redan mycket nära, då kommer ni att bli medlemmar i den Galaktiska Federationen och som sådan åtnjuta alla förmåner och rättigheter av att vara medlem i Federationen. Det är som när du går förbi en offentlig pool, men du är inte medlem och därför kan du inte få tillträde till den. Men en vacker dag beslutar du dig för att bli medlem och efter att ha betalt medlemsavgiften beviljas du rättigheten att simma i poolen när du vill. Naturligtvis i enlighet med vissa normer, som har bestämts av ledningen för den offentliga swimmingpoolen, till exempel öppettiderna för bad, om du får äta eller dricka medan du badar, eller att du ska vara ren innan du går i poolen.

Det finns redan många personer på den här planeten som är mer och mer medvetna om det steg de håller på att ta. Därför är vi närvarande i dessa tider med stora förändringar för er alla. Vi är närvarande för att hjälpa så många män och kvinnor som möjligt att lära sig om det kvanthopp som ni inom kort kommer att uppleva, och för att ni, i er tur, kan hjälpa andra att förstå. Ni informerar dem, utan något trauma och med kunskap om att vad som än händer är det nödvändigt för detta evolutionära hopp som ni kommer att genomleva och njuta av här och nu. Jag ber att de flesta av er ska klara av att utnyttja den enorma impuls, som den Himmelske Fadern sänder från den heliga plats, varifrån ljusenergi projiceras till er från Hans Väsen.

Jag omfamnar er alla, kära män och kvinnor på denna underbara blå planet, Gaia.

Frid och Kärlek

Källa: Kommendör Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge