Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, September 18, 2010

Rymdskeppet Alfa, September 18, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Det lokala universum där ni är lokaliserade delar sina gränser med andra intilliggande universa, som vart och ett innehåller miljoner galaxer, där varje galax inom sig upprätthåller invecklade solsystem för var och en av alla de stjärnor som galaxen omfattar.

Just er galax – som ni märkligt nog döpte till ” The Milky Way” (den Mjölkaktiga Vägen, Vintergatan på svenska) – innehåller omkring 100 miljarder stjärnor, men är ändå inte en av de största galaxerna, eftersom det finns en del som innehåller upp mot en miljard solar, vilka till och med är större än er sol.

Det här ger er en uppfattning om hur enormt vidsträckt Guds Skapelse är, - vår Gud som är både Fader och Moder. Hans/Hennes omfattning är så enorm, att jag från en fysisk utsiktspunkt skulle kunna säga att den gränsar till det oändliga.

Emellertid kan ingenting inom Skapelsen vara oändligt, eftersom endast Själva Skaparen av hela Kosmos kan anses vara Oändlig. Vår Fader/Moder till alla Hans/Hennes skapelser, såsom du och jag, är verkligen Oändlig, Evig, och ett mysterium för oss alla; - odefinierbar och kan inte omfattas av någon Intelligens i Kosmos, hur avancerad Den än må vara.

Ingen kan totalt förstå Sin Skapare, inte desto mindre är det vårt öde att en dag smälta ihop med Honom/Henne, och i det ögonblicket kommer illusionens slöja att försvinna, - den slöja som håller oss separerade från Hans/Hennes Essens, - den som får oss felaktigt att tro att vi är åtskilda från Honom/Henne.

Själens väg, som sträcker sig från tiden för dess separation från den Ursprungliga Kärnan tills att den återkommer till samma Källa, är det vi kallar EVOLUTION. Evolution är kanske en lämpligare term för dem med ett mera vetenskapligt sinne, medan de som lutar mer mot det metafysiska mer lämpligt använder termen ANDLIG UTVECKLING.

Men båda termerna är olika uttryck för den väg som en individuell själ måste följa fram till sin återkomst till den Gudomlige Skaparen. Som i så många sammanhang är det bara terminologin som skiljer, men det är samma sanning. Detta är det slags språkproblem som har skapat så många konfrontationer bland er genom hela mänsklighetens historia, inte bara på den här planeten, utan på absolut alla planeter inom den tredje dimensionen.

Om ni bara kunde se det på samma sätt som vi ser det. Hur varje ego försöker påtvinga sin medmänniska sin egen syn på verkligheten! Istället för att bli arg på en annan mänsklig varelse därför att han/hon har en annan syn på verkligheten, vore det inte mer intelligent och klokt att erkänna hans/hennes synpunkt, eftersom den får dig att se på andra subjektiva aspekter av samma Sanning, och på så sätt berika din kunskap, vilken tidigare var mer begränsad, och därför mer utsatt för misstag?

Förstår du nu varför personer som är visare på samma gång är de mest ödmjuka och även de snällaste och vänligaste? Titta på mänsklighetens förflutna och du ser att män och kvinnor som Jesus från Nasaret, Buddha, Madame Curie, Albert Einstein, Platon eller Moder Theresa från Calcutta, för att nämna några få, inte bara var visa, utan också hade en mild, kärleksfull och vänlig karaktär.

Ansträng dig varje dag för att lära dig mer och mer om din värld och dess egenskaper, men glöm inte att polera din karaktär, därför bara en god och vänlig karaktär kommer att göra dig till en äkta mänsklig varelse.

Det finns många människor i er värld, som tror att fullfölja en utbildning och uppnå en viss grad av kunskap inom ett kunskapsområde är tillräckligt. Men så är det inte. Konfrontera dina egna inre demoner, de som tar dig bort från den äkta, kärleksfulla och strålande varelse du är och polera din personlighet ändå mer, - det yttre skal med vilket du presenterar dig inför andra.

Som ni säger, det räcker inte med att vara en god människa, ni måste också visa det utåt mot andra.

Jag omfamnar er och uppmanar er enträget att bli en bättre människa varje dag. Ta fram det bästa inom dig och dröj inte med att bli den du redan är.

Kärlek och Frid

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge