Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, October 3, 2010

Rymdskeppet Alfa, October 3, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Under årtionden har det funnits många människor, som har haft iakttagelser av underliga ljus på himlen. Nåja, vi måste medge att det inte alltid har varit vi, utan vid många tillfällen var de observerade fenomenen flygande objekt som skapats av er. Men det här kände iakttagaren inte till. Vid andra tillfällen var det typiska naturfenomen, som i själva verket Gaia själv på något sätt manifesterar för er.

Men det är sant att ni har observerat oss många, många gånger, när vi har beslutat att ni bör få se oss från era hus, eller från fälten eller från ett berg eller en öde strand.

Vi har också vid vissa tidpunkter (verkligen inte många) kontaktat grupper och kallat samman dem till en plats vid en bestämd tid, så att alla gruppens medlemmar skulle få möjlighet att se oss flyga ovanför dem och göra manövrer som är omöjliga att göra med jordiska flygande objekt, så pass att de öppnar sig för realiteten att de besöks och följs av civilisationer från andra världar och galaxer.

Civilisationer – en del av dem mycket långt ifrån – är här av en utomordentligt viktig orsak, som inte bara omfattar mänsklighetens öde och denna planets levande varelser, utan den är också hopblandad med utvecklingen av alla själar i den här galaxens bebodda världar.

Den kritiska massan av människor som vaknar upp till den nya medvetandenivå, som är nödvändig för att göra det evolutionära hopp som väntar er, ökar ansenligt dag för dag. Vi kan bekräfta att antalet människor som medvetet är involverade i det här evolutionära hoppet gradvis växer och stiger.

Och detta är något som vi verkligen anser vara effektivt. Det är viktigt att de personer som förenar sig och bildar den aktiva grupp människor som hjälper medmänniskor att vakna, gör detta långsiktigt, utan att ge upp, så den här rörelsen blir massiv, gedigen och varaktig. Vi välkomnar alla dem som blir medvetna om vad som händer i den här tiden med förändring för den mänsklighet, som lidit och förslavats genom några fås sociala, politiska och ekonomiska herravälde. Denna förändring bereder vägen för ett mänskligt samhälle där alla är jämlika, något som de alltid har varit i Guds och sina Äldre Bröders ögon.

”Vi är alla Ett” – måste bli det motto som styr era liv, som ständigt finns i era sinnen och i era hjärtan, så att alla begränsande tankar och känslor hos era gamla trosföreställningar försvinner och bereder väg för enhetskänslan, vilken passar ihop med sanningen och verkligheten hos hela Guds Skapelse.

Om vi inte vore här i den här tiden och gjorde det vi gör för att stödja er i ert inre medvetandes uppvakningsprocess och om vi inte omintetgjorde de dåliga handlingar som en del människor utan skrupler gör mot den miljö i vilken ni lever, skulle den process som planerats av Högre Gudomliga Sinnen inte kunna materialiseras.

Vi är här för att försäkra att den här processen kommer att äga rum, effektivt och punktligt, utan att riskera att Guds Plan misslyckas. För att uppnå detta är det viktigt att hela tiden fler och fler av er blir aktivt involverade i ankomsten av den här Nya Världen och denna nya mänsklighet. Ni kan inte förbli sittande och vänta på att vi ska göra hela arbetet, för så kommer det inte att bli.

Så snart du vaknat upp till verkligheten och det relevanta i allt det som händer med Moder Jord och alla hennes invånare, uppmanar vi dig enträget att agera och förena dig med likasinnade för att snabba på förändringsprocessen, omvandlingen och höjandet av allt jordiskt medvetande.

En del människor klagar över det faktum, att vi inte drastiskt involverar oss i de problem som mänskligheten lider under, men det är inte tillåtet. Det är er sak att omvandla det gamla och förlegade till det nya och transcendentala. Istället för att förbli sittande och klaga och muttra, så hjälp till så snart du insett behovet av en förändring på planeten, så att det du lärt dig och känner inom dig kommer till användning för andra människor.

Nu kan du till exempel räkna med hjälpen och stödet från Internet, vilket förenar alla runt hela planeten. Använd det här redskapet i förvissning om att det inspirerades av oss för att komma till hjälp er i ert globala uppvaknande såsom en ras på den här planeten. Vi ber dig inte att kliva upp på en bänk på stadens torg och med hög röst förklara att världen behöver förändras. Utan använd dig av de aktuella redskap som teknologin erbjuder, så att fler och fler människor förstår behovet av att ni var och en förändras och tillsammans når den kritiska massa, som är nödvändig för att den Stora Förändringen ska ske. Med den avsikten och med stödet från oss alla, kommer den här processen att lyckas och ni kommer att se er själva slungas in i ett nytt medvetandetillstånd.

Kärlek och Frid,

Källa: Kommendör Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge