Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, January 21, 2010

Rymdskeppet Alfa, January 21, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Alfa Spaceship!

Kanske kommer en del av er aldrig att få se oss fysiskt. Vi vet, att det från er sida finns stor förväntan att få se hur vi ser ut fysiskt, att få gå ombord på våra rymdskepp och att få vara med på en resa runt jordens yta och en del av er önskar också att få följa med våra rymdskepp till någon planet långt borta eller till någon avlägsen stjärna. Vi kan förstå detta, för vi skulle önska samma sak om vi var i er situation.

Icke desto mindre måste vi säga till er att anstränga er att släppa denna sensationella önskan att få bevittna något nytt, enbart för att få en upplevelse som skulle ge en adrenalinkick. Vi skulle föredra att er intension har större andlig mognad och att ni släpper er önskan om att få spännande intryck och i stället koncentrerar er på den avgörande hjälp som er värld behöver för närvarande. Vi skulle vilja veta att vi kan räkna med er, så att vi kan gå vidare med vårt projekt, men för att göra det måste ni först glömma att söka efter upplevelser som enbart är spännande.

På grund av vår kärlek till er kommer vi till er undsättning och vi vill att ni ska veta, att vi aldrig kommer att lämna denna vackra blå planet förrän vi gjort allt vi kan för att hjälpa er att befrias från allt som är falskt och fel och återställa allt som är sant och riktigt. ”När kommer den här förändringen?” frågar en av läsarna till våra internetmeddelanden. Och vi säger: ”När skulle du vilja att den här förändringen sker?” För det beror inte så mycket på oss, utan snarare på er vilja, en vilja hos alla invånare på planeten Jorden att den här förändringen ska ske nu, inte i någon avlägsen framtid. Förändringen kommer när och allteftersom ni är redo för den här förändringen, därför att den beror inte enbart på att bröderna från rymden besöker er, inte heller på dem som bebor planetens inre hölje. Den här förändringen kommer, när antalet människor på jorden når en kritisk massa, människor med en önskan att ha en värld som är annorlunda än den som de nu har. Detta innebär att det finns ett minimum antal människor som är redo att vara aktiva på något sätt (och inte vara passiva), som aktivt vill medverka till att förändra det som inte är rätt i deras värld till en annorlunda verklighet, där alla ser varandra som bröder och som celler med lika rättigheter på samma Moder Jord.

Vi älskar er väldigt mycket, ni vet inte hur mycket. Hellre än att se er förintas i en nukleär konflikt eller gå under som art på en döende planet på grund av de föroreningar som ni själva släpper ut i atmosfären, på jordens yta och på oceanernas bottnar, så är vi redo att offra våra liv för er. Detta mina kära små bröder, är vad en varelse är redo att göra för en som den verkligen älskar. Det finns inget större offer än att offra sitt eget liv för att rädda en annan; och detta offer är inte möjligt om inte varelsen lever i den mest sublima kärlek.

Så, den förändring, som alla våra läsare av de meddelanden vi sänder genom våra förmedlande kanaler går och väntar på, kommer att inträffa när ett minimum av den här planetens innevånare aktivt arbetar för att förändringen ska inträffa. När vi säger ”aktivt arbetar”, menar vi inte att de ska ta på sig militärkläder och ge sig av till slagfältet, inte heller behöver de bli aktivister i någon sammandrabbning mot det system som gjorts trögt av de mörka krafter som opponerar sig, inte heller skriva en bok, bli munkar eller nunnor och leva isolerade från resten av samhället, om inte detta är det, som de själva känner i sitt inre att de ska göra.

Vad vi försöker göra är att inbjuda er till att sluta era ögon och visualisera. Se så lätt det är! Det enda du behöver göra är att visualisera den värld du skulle vilja ha. Det har inte sagts tillräckligt om Sinnets kraft och om vad du kan förflytta och omvandla med kraften i din avsikt. Kära ni, ni måste önska den här förändringen som ni väntar på, men ni måste önska den starkt, med all er inre styrka, önska att en bättre värld ska blomstra och manifisteras på Jordens yta. Föreställ er den full av skönhet, harmoni, hederlighet, nobelt uppförande och rättvisa. Om vi hade ett tillräckligt antal personer som önskar en ny värld och ett mer gudomligt sätt att leva, då kan vi hjälpa er att skapa den världen på det verkliga existensplanet. Och det skulle bli en äkta värld, påtaglig och sann, inte en utopi om ett liv i fantasier och inbillning.

Det här är Rymdskeppet Alfas Befälhavare, som villkorslöst tjänar var och en och alla som bebor er värld.

Fred och Kärlek.

Kanal: Cristian
Dear friends,

Alfa Starship have started transmitting messages through Cristian since January 2010.

Our brothers and sisters of outer space would become very joyful if their messages can be translated in as many languages as possible.

If you resonate with their messages which are published here and are able to translate to any language or know someone who would be able to do it, please send an e-mail to keeluad@gmail.com.

We are already translating in English, Spanish, Portuguese and Dutch, but any assistance in translating them into any of these and other languages is welcome.

Thank you.

Light and Love,

Adriano.

Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge