Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, January 16, 2010

Rymdskeppet Alfa, January 16, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Alfa Spaceship!

Vi finner detta sätt att kommunicera med er vara till verkligt värdefull hjälp för att föra ut våra meddelanden till er. Det är för oss ett rent, säkert och pålitligt sätt att nå er varhelst ni befinner er. Och det måste vara på det sättet, tills vi en dag öppet och fritt kan kontakta er, när vi får tillåtelse från den Intergalaktiska Federationen att visa oss för er. Under tiden kommer vi att använda några mänskliga varelser, som vi har valt ut, därför att de har vissa karakteristika drag, som är mycket användbara för telepatisk kommunikation. En del av dessa valda kanaler, är mycket välkända och älskade av oss, då vi har arbetat tillsammans under Tidsåldrar. Följaktligen är de mycket gamla själar, som har kommit för att med minsta, minsta möjliga personliga inblandning föra över de ord, som vi talar till er, till alla intresserade mänskliga varelser på denna planet. De mest värdefulla individerna för oss är de, som ödmjukt öppnar sig för våra ord, utan att försöka lägga in ord som är deras egna; dessa är värdefulla för oss, mer värdefulla än guld. Till dessa, våra kära kanaler, vill vi förära dagens kommunikation.

De kanaler som vi använder för att kontakta er är som toppen av en pyramid. De som följer en liten bit nedanför toppen är de som arbetar från sina hem, varifrån de låter våra ord nå ut till resten av mänskligheten. Dessa är översättarna och de som lägger ut våra budskap på web-sidorna på internet. Nedanför dem, men också mycket betydelsefulla finns de, som skickar den här informationen till bekanta eller informerar om de här web-sidornas existens till andra människor. Alla dessa är till stor hjälp för oss och vi vill här och nu uttrycka vår djupaste tacksamhet. Detta är det sätt på vilket den information, som vi vill ge till planetens befolkning, kan spridas på nätet och nå varje hem, där människor av god vilja och med ett öppet sinne lever, fullständigt fria från förutfattade meningar och fyrkantigt tänkande.

Den här typen stelbenta och gammalmodiga tankar är de, som i allmänhet överförs genom religionerna på er planet, vilka kämpar mot varandra för att demonstrera sitt autentiska och unika värde för sin menighet. Patetiskt försök, i en tid när hela planeten har en tendens att gå samman, såsom Europa till exempel! Alla de platser på planeten, där regeringar eller politiska partier vill separera sig från resten, visar på att de mörka krafterna aktivt arbetar med dem, utan att de lägger märke till det. Länder, samhällen och städer, där tendensen är att gå samman med andra i de omgivande geografiska zonerna, är ett tecken på att Visdomens Mästare, Bröderna från andra ställen i Galaxen och de Inomjordiska Väsendena uppmuntrar människor från de här platserna att förena sig i kärlek, förståelse och broderskap. Detta liknar det berömda uttrycket, som sedan många århundraden är en symbol för det franska folket: ”Frihet, Jämlikhet, Broderskap”.

Där det finns enhet, dit kommer kärleken. Där det finns separation, där blir det rasistiskt och etniskt hat. Samarbeta med organisationer, där du får möjlighet att hjälpa dina mindre gynnade bröder. Det finns en del mycket välkända och trovärdiga sådana. Man behöver inte vara misstänksam mot dem. Många människor bara gömmer sig bakom en fasad av misstänksamhet mot de här organisationerna för att kunna njuta av sin stingslighet och brist på mänsklig solidaritet. Var solidarisk. Anslå en del av din förtjänst, även om det inte är mycket, enligt din mening, för att hjälpa dessa organisationer vilka redan existerar, så kan världen strama åt tyglarna och bli mindre. Undvik separationer, då det finns ett behov av stöd och samarbete hos alla människor.

Nu har du alltså en möjlighet att göra detta genom att hjälpa dina bröder och systrar på ön Haiti, som har drabbats av en ofantlig jordbävning, vilken har lämnat tusentals döda och hemlösa och människor med smärtsamma förluster. Hjälpen med pengar är lika behövlig som en mänsklig närvaro, likaväl som den hjälp den kostnadsfria BÖNEN för med sig. Att be är ovärderligt, eftersom det är möjligt att be från vilken del av världen som helst och den innebär inte någon utgift i pengar för dem som vill hjälpa sina bröder i nöd. Vi berättade för er, att det skulle bli ställen på planeten, som skulle bli berörda av de ofantliga krafterna från de där frisläppta elementen. Och under de följande månaderna kommer ni att se fler fruktansvärda exempel som på Haiti, då dessa är Jordens reaktioner på mentala, astrala och fysiska aggressioner från människor som befolkar hennes ”kropp” som celler i en mindre organism.

Vi, era bröder och systrar från andra platser i Rymden, ibland från stjärnsystem mycket långt borta, är engagerade i att hjälpa er också i tider som den, som nu Haiti lever i, liksom också när tyfoner har ödelagt kustområden i norra och centrala Amerika, eller när tsunamin drabbade åtskilliga länder i Asien och även den afrikanska kusten. Under de där ögonblicken var vi där och utförde uppgifter som är osynliga för er, men är mycket nödvändiga för de vilda djuren, för floran och den yttre och inre jordskorpan på fastlandet eller för kontinentalsockeln när det gäller oceanerna, för att de ska hämta sig. De räddningsoperationer som genomfördes av våra rymdskepp har varit orsaken till återhämtningen hos de här hemsökelserna till havs och på land. Vi ber alltså om ert samarbete på det sätt ni känner inom er, eftersom ni alltid vägleds av ljuset från er inre själ. Med en känsla av djup tacksamhet för er hjälp och samarbete, hälsar vi er i Fred, Broderskap och Gudomlig Kärlek.

Alfa Spaceship.

Kanal: Cristian
Dear friends,

Alfa Starship have started transmitting messages through Cristian since January 2010.

Our brothers and sisters of outer space would become very joyful if their messages can be translated in as many languages as possible.

If you resonate with their messages which are published here and are able to translate to any language or know someone who would be able to do it, please send an e-mail to keeluad@gmail.com.

We are already translating in English, Spanish, Portuguese and Dutch, but any assistance in translating them into any of these and other languages is welcome.

Thank you.

Light and Love,

Adriano.

Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge