Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, December 15, 2010

Rymdskeppet Alfa, December 15, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Sedan urminnes tider har ni förberetts inför en dag som denna, inför ett år som detta och inför en period som den här, så att ni är redo och i stånd till att ta ett steg av den här kalibern tillsammans med övriga varelser, vilka vi kan kalla era ”små bröder”, som också kommer att ta det här steget från en utvecklingsnivå till en högre.

Lyssna noggrant till mig. För att öka takten på Uppstignigsprocessen för alla själar på den här planeten är det viktigt att behålla ett tillstånd av inre lugn och djup frid. Det där inre lugnet är för er del bara möjligt om ni först har tillit till att vi kommer att hjälpa till i den här evolutionsprocessen. Förlora inte er tillit, mina bröder och systrar. Det är mycket viktigt.

När ni sedan förenats i tillit och tillförsikt, ber jag er att bevara er uthållighet när ni fullföljer ert inre andliga arbete. Jag ber er alla att meditera varje dag, - åtminstone en gång varje dag. Men det idealiska är att ni går in i er inre värld två eller till och med tre gånger per dag. En gång tidigt innan ni sätter igång era morgonsysslor eller ert dagliga arbete, och sedan återigen innan ni går till sängs. Detta är en rutin som vi i hög grad rekommenderar er.

Ni kan inte föreställa er hur viktigt det är att göra detta dagligen. Och olyckligtvis är det ett obestridligt faktum att mycket få människor gör det. Och detta är skadligt för ”räddnings”-uppdraget, - för att en viktig minoritet ska kunna bilda den kritiska massa som är nödvändig inför det globala evolutionära språnget.

En del människor föredrar fysiska övningar, därför att de då förenar sig bättre med sin inre verklighet. Genom muskeltänjningar eller långsamma rörelser, åtföljda av andningen, känner de det energiflöde som de drar in med sin kropp.

Andra föredrar meditation, antingen den är tyst eller ackompanjeras med avslappande musik för att hjälpa dem att komma in i ett tillstånd av lätt trans. En del mediterar verkligen, medan många andra försöker.

Mänsklighetens österländska raser är mer vana vid att meditera. De är vana att leva med färre ting och har därför mindre saker som distraherar dem. Västerlänningar fokuserar mer på lyckan i yttre objekt, så deras sinnen tenderar att vandra mera, eftersom de riktar sin glädje och känsla av välbehag på objekt som ligger utanför dem.

Detta är varför meditation vanligtvis utövas mer inom österländerna, mer än i länderna i väst, vars andliga tendens mer lutar åt bön eller ”chanting” av religiösa sånger.

Men alla dessa personer verkar inifrån sig själva. De förenar sig med den del som är mer subtil, mer sublim, - som känner vad som dväljs inuti.

Och ändå finns det de, som försöker uppnå lycka genom drogernas hallucinogena effekter! Detta gäller både era illegala droger och dem som era regeringar tolererar men som i slutändan är lika eller nästan lika skadegörande som dem som förbjuds. Jag syftar då huvudsakligen på alkohol och tobak.

Att era regeringar godkänner den öppna försäljningen av de här produkterna för konsumtion av sina medborgare är en mycket hycklande attityd. De gör det därför att det ger dem möjlighet att dra in enorma mängder pengar i form av skatter från företagen som producerar och säljer dem. De bryr sig inte det minsta om att dessa stackars offer förblir förslavade under dessa självdestruktiva vanor, - i en del fall till och med dödligt.

Det här är en av de saker som kommer att förändras när ni lever i den Nya Jorden som jag tillkännager att ni kommer att leva i. Ledarna kommer utan ett uns personlig vinning eller själviskhet att bry sig om att det som kommer deras landsmän till del även bidrar till deras hälsa och välmående. Om den politiske ledaren inte tänker på det sättet kan han inte vara en aktiv ledare.

Bönen är också ett sätt för er att hjälpa till att öka takten i Uppstigningsprocessen för livet på Jorden idag. Jorden utgör den fysiska kroppen hos Moder Jord, eller Gaia, ett levande väsen under högsta utveckling. Om ni höjer era böner till Skaparen, speciellt om ni ber i grupper, kommer dessa att ytterligare rena planetens mentala aura. Denna aura, denna subtila energi kommer då att ge möjlighet för fler människor att höja sina energier och till slut väcka dem från deras tusenåriga sömn.

Så vi ber dig använda den teknik som passar bäst ihop med din karaktär, som bäst passar din smak, antingen det är meditation, bön, mässande, sång eller fysiska övningar, eller flera av varianterna samtidigt för att göra din inre energi harmonisk.

Vilken teknik du än väljer kommer den att vara ovärderlig i sitt bidrag till den livshöjning som pågår i Gaias materiella kropp, liksom för den personliga och individuella höjningen som pågår i er alla.

Jag välsignar och tackar er för ert samarbete såsom Gaias barn (vilket ni är). Var välsignade.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge