Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, July 18, 2010

Rymdskeppet Alfa, July 18, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Vi har många gånger framhållit, att med anledning av vår förestående Första Kontakt är det mycket viktigt, att största möjliga antal TROR på den faktiska ankomsten av en Ny Era för mänskligheten, - en Era med samma livsmönster, som vi har i andra högre dimensioner. Då SKAPAS de mest lämpliga villkoren för att manifestera denna Nya Värld i den konkreta planen för den tredje dimensionen.

ATT TRO hjälper till ATT SKAPA.

Försök, genom att anstränga er mentala förmåga till det yttersta, att på alla sätt förhindra att svepas med av rädslan för och osäkerheten om er framtid, såsom era massmedia utmålar den. Speciellt gäller detta er television, som är kraftigt influerad och manipulerad av de själviska och giriga sinnen, som finns bakom det slaveri som ni är utsatta för, sinnen som sitter väl skyddade och gömda på sina kontor.

Majoriteten av mänskligheten tror att (den globala ekonomiska) krisen beror på en tillfällig nergång i valutakurserna och i den globala marknaden, - men det är inte på det sättet. Den här ekonomiska krisen är ett verk av den hemliga regeringens djävulska ansträngningar. Denna regering sitter på stora kapitalresurser, med vilka de uppsåtligt föder föraktliga och usla källor, såsom vapenhandel, droghandel, handel med organ och den lägsta och mest föraktliga av dem alla, handeln med kvinnor och barn som prostitueras mot sin vilja.

Dessa föraktliga handlingar, som fyller kassakistorna hos skrupelfria personer som arbetar i anonymitet fyller oss med fasa och skräck, vi som är besökare från andra världar och dimensioner av ljus. Det här är anledningen till, att vi vill låta er alla veta, så att ni i er tur kan sprida det via Internet. Var vänlig, ignorera alla nyheter som sprids om er värld. Världen är inte så dålig som de utmålar den – ingenting kan ligga längre bort från sanningen, med tanke på att ni alla står vid gryningen till ett nytt sätt att leva. Därför ber vi er att varken uppmärksamma eller sinsemellan kommentera nyheterna på TV eller i tidningar, vilka obevekligt bombarderar er med dåliga nyheter för att invagga er i ett tillstånd av desperation och rädsla. Genom att göra detta försäkrar nämligen de mörka krafterna sig om att hålla er under sitt herravälde och sin kontroll. Fall inte till föga för deras spel, låt er inte luras: det kommer inte att gå så illa för världen, som de försöker leda er till att tro.

Acceptera de svåra perioderna i era liv, vilka ni måste gå igenom ibland. Det måste vara på det sättet därför att ni lever i ett dualistiskt universum, - men det kommer inte att vara på det sättet för evigt. Så snart ni kommit över de prövningar som ni går igenom för närvarande och som ni kommer att gå igenom, lär av den upplevda situationen, vänd sida och fortsätt gå framåt. Ingenting är evigt i era liv, allting är kortlivat, utom den Varelse som ni verkligen ÄR, som förblir levande och fri i evighet!

Uppnå ert öde, ni är skaparna av Guds verk, Faderns och Moderns verk, en Gud som ständigt övervakar er. Så känn ingen rädsla, vänd er uppmärksamhet inåt och ni kommer där att få den vägledning och det roder som kommer att bära era liv mot den ära och storhet som väntar er.

Lev Ljuset, för er in i Ljuset, var Ljuset! Och inget mörker kan varken skrämma eller be er göra någonting annat än det som ni måste göra. Er Ande kommer att vägleda er.

Frid och Kärlek

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge