Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, June 8, 2010

Rymdskeppet Alfa, June 8, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar!

Jag heter Solaris, och jag tillhör vårt Solsystems Planetkonfederation (de planeter som kretsar runt vår Sol). I dag ville jag tala med er för att förklara litet grann om orsaken till varför er älskade Kris-Won inte har varit tillgänglig för kanalisering för er den senaste månaden. Själv kan han inte ge någon förklaring till varför han inom sig känner behovet av att inte kanalisera på ett tag, Därför erbjöd jag mig att förklara för er lite om vad som händer.

En del av er har en mycket central roll i början på Den Nya Gyllene Tidsåldern. Jag syftar då inte bara dem som kanaliserar, utan på alla dem som griper in för att informera alla som är intresserade av hur den kommande förändringen kommer att ske, en information som är av yttersta betydelse i dessa övergångstider. Av den orsaken har många andligt högt utvecklade själar inkarnerat (många av dem är mellan 30 och 50 år) och de stöder detta kvantumsteg in i den Nya Verkligheten. Nåväl, det är en ”ny verklighet” för er, den stora majoriteten som inte visste om den, med undantag av, naturligtvis, ett fåtal initierade och VisdomsMästare. Men inte desto mindre är det en verklighet som alltid har existerat, därför att Sanningen förändras aldrig. Den är en enda och oföränderlig sanning.

Som vi tidigare har berättat för er, är vi de medlemmar i Planetkonfederationen som vägleder, utbildar och förmedlar kunskap, och som skyddar en del själar som har ett förutbestämt syfte för mänskligheten. I ett senare skede, så snart dessa själar är redo, kommer de i sin tur att vägleda en del eller många av era grupper fram till en liknande insiktsnivå och till att leva den kunskap som vi har kommit för att föra över till er. Vi är inte ensamma i detta, utan gör det tillsammans med våra bröder och systrar från yttre rymden och en del upplysta själar på den här planeten.

”Genom sina handlingar skall ni känna igen dem” sa den obeskrivlige Mästaren Jesus till sina lärjungar för omkring två tusen år sedan. Och så är det och så kommer det att förbli i alla tider. Därför att de Stora Mästarnas undervisning förmedlades inte enbart till en speciell tidsålder. Under de tidsperioder som de var verksamma avslöjade och speglade De (Mästarna) i sina egna liv, aspekter av den Enda Sanningen, vilka är fullt giltiga under vilken period som helst i mänsklighetens historia.

Så genom sina handlingar och genom de ord de riktar till er, vet ni om dessa budskap härrör från den sanna visdom som Det Eviga placerar på deras läppar, eller härrör från motsatsen, från personer med viss andlig kunskap som har en dold personlig agenda, och som en sådan bär de på sanningar som är blandade med lögner, eller mentala projektioner vilka är produkter av deras fantasier eller imitationer av andra pålitliga källor.

Jag vill med detta stryka under vad även andra inspirerande källor av andlig visdom har talat om för er: Intuitionen, mer än logiken, även om den inte heller går att bortse från, är vad som kommer att vägleda er till de budskap (det må vara egna eller kanaliserade) som förser er med den nödvändiga kunskap som ni behöver under varje steg på er väg, i dessa tider med existentiella förändringar som ni nu befinner er i.

Låt er intuition vara er vägledare, och låt den tjäna er väl, mina kära bröder och systrar på planeten Jorden, denna vackra blå planet full av liv, full av önskan att få uppleva skönhet, harmoni och fred.

Även om vi inte kan förutsäga exakt när, så kommer er broder Kris-Won, i en inte allt för avlägsen framtid, att direkt kunna förmedla dessa kommunikéer. Han kommer inte att behöva någon av sina ”StoreBröder” för att assistera honom och telepatiskt diktera sina budskap till honom, utan han kommer själv att förena sig med sin inre källa för att överföra all den information ni behöver känna till, direkt från sitt eget medvetande, utan mellanhänder.

Vi har förberett honom så att han kan göra detta, och faktiskt inte bara han utan även andra söner och döttrar på den här Jorden som också är på samma nivå, kommer säkert att vara till ovärderlig hjälp för oss, vi som är era bröder och systrar som kommer från andra planeter och stjärnor.

Eftersom han insåg att vi ville förklara detta för er, erbjöd Kris-Won sig frivilligt att förmedla det här budskapet, trots att han visste att han skulle dröja ett tag med att kanalisera budskap. Vi ber er nu att respektera den tid han behöver för att balansera alla energierna inom alla sina energikroppar. När tiden är inne kommer han att åter informera er om allt som är bra och viktigt för er att veta.

Som ni kommer att märka, kommer den enda skillnaden att vara sättet på vilket han kommer att genomföra dessa kanaler. Det är många förändringar på gång i den här tiden, och en del av dem kommer att bli underbara. På ett magistralt sätt flyttar Den Gudomliga Skaparen sina pjäser på Schackbrädet (vilket är världen), och resultatet kan bara bli perfekt, precis som Han är.

Solaris har talat till er från PlanetKonfederationen.

Genom Kris-Won

Translation: Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge