Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, August 6, 2010

Rymdskeppet Alfa, August 6, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Såsom var och en kan se, har många händelser inträffat under de senaste veckorna. Dessa händelser talar om för oss, att vi lever under en period med stor förändring och man börjar kunna se konturen av hur världen kommer att se ut inom en mycket nära framtid, med nya framsteg inom teknologi, nya framsteg inom medicin, nya energiformer för att driva maskiner och en ny inriktning på hur vi bör uppföra oss i livet. Av det som beskrivs ovan är den sista den allra viktigaste förändringen. För även om mer utvecklade civilisationer lär er att följa vissa riktlinjer, kommer det helt att bero på er framtida attityd och er villighet att samarbeta med varandra när världen ska styras på ett nytt sätt, så att Planeten Jorden verkligen förändras mot den nya visionen hos den mänsklighet som befolkar Henne; antingen befolkningen räknas till de nästan 6,5 miljarderna invånarna som existerar för närvarande eller de invånare som befolkar planeten efter raden av geofysiska förändringar, vilka gradvis kommer att trigga igång i större eller mindre grad under de kommande månaderna.

Vi ber er att behålla lugnet i era hemländer, så att ni inte förlorar tillit eller känner er oskyddade, när ni ser vad som händer i världen. Vi har vid flera tillfällen redan varnat er, att på grund av förändringarna i världen kommer många modifieringar att krävas av Moder Natur, och många själar kommer att lämna sina kroppar under processen. Men ingenting kommer att ske oavsiktligt eller av en tillfällighet, eftersom absolut ingenting i Universum sker av en slump. Det existerar högre intelligenser, som är verkliga förlängningar av Skaparen, vilka tar alla faktorer med i beräkningen. De överväger ständigt vilka som är de bästa lösningarna inom ett oändligt antal möjligheter för Sfärernas öde (inte bara Jordens). Emellertid har den här lilla blå planetens öde en dominerande betydelse och ett enormt inflytande på ödet hos många andra sfärer i det lokala Universat och även bortom det. Inte undra på då, att ni i dessa dagar besöks av mängder av livsformer från det skapade Universats alla hörn. Det är en mycket viktig uppgift för alla att hålla sig stilla och lugna i ljuset av vad som än händer. Vet att allting ÄR och KOMMER ATT VARA till det bästa för hela mänskligheten och alla de levande varelser som befolkar Gaia. Sublima intelligenser kommer att ombesörja att ni befinner er på rätt plats vid rätt tid. Var ni än befinner er, bör ni hjälpa till efter bästa förmåga, antingen fysiskt eller genom bön, genom att recitera mantra (kraft genom ord eller fraser), genom att sjunga lovsånger till det Gudomliga eller genom att meditera i tystnad och gå in i er själva, där ni kan finna all sanning. Var och en känner hur han bäst kan hjälpa till och på vilket sätt.

Planeten Jordens förändring kommer definitivt att bli en förändring som leds av oss alla, ni utifrån er villighet att hjälpa till att förändra planeten till det bättre, och vi genom att sätta in alla våra resurser för att hjälpa er att uppnå detta.

Vi har hört det ångestfyllda skriket från era hjärtan, att ni bönfaller om vår hjälp till den värld där ni lever, att den inte bara ska omvandlas till en värld fri från krig, hunger och sjukdomar, utan till en miljö som ni, såsom Guds älskade och skyddade väsen förtjänar. Och vi vill göra vår del, eftersom det är nödvändigt, att var och en av oss bidrar med sin unika och ovärderliga del i ett globalt puzzel, som ska passas ihop med matematisk precision.

Vi kommer aldrig att överge er, var inte rädda för det. Otaliga människor, både fysiska och icke fysiska, stödjer er i den här processen med planetens förnyelse. De kommer att följa med er, genom att ta er i hand och viska i ert öra: ”Räds inte, min broder, räds inte min syster, därför en ljus framtid håller på att träda in i ditt liv, vilken äntligen kommer att uppnå balans och harmoni bland alla varelser.”

Vi kommer genom våra kanaler och kontakter att ständigt påminna er om, att det här evolutionära språnget i er utveckling inte är en dröm, utan någonting som händer nu, just i det här ögonblicket. Och så kommer det att vara tills den dagen kommer, som ni alla ser fram emot (vi vet så väl), då vi öppet kan undervisa alla om det som kommer att hjälpa er att bryta de kedjor som binder er, - kedjor som hindrar er från att se den vackra verklighet som är människan, Universum och Gud.

Vi finns hos er, på ett sätt närmare och mer personligt än ni kan föreställa er. Om ni bara visste! Men allt sker i rättan tid, - att äta alltför mycket från tallriken kan ge er matsmältningsbesvär!

Ta emot all vår Kärlek och vårt ständiga partnerskap. Vet att allt är väl och förankrat i rättan tid för dig och på sin rätta plats i rymden.

Frid och Kärlek.

Källa: Kommendör Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge