Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Alfa Ship, January 14, 2010

Alfa Ship, January 14, 2010

Artist's impression of the Alfa Ship

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Vi här är mer än stolta över att bevittna med vilken snabbhet och hängivenhet åtskilliga själar på planeten drivit på sig själva, så att de här budskapen, som vi sänder till er kan översättas och läggas ut på internet, så att fler människor från fler länder kan läsa dem på sitt eget språk. Detta är ett exempel på, hur många mänskliga varelser på den här planeten aktivt arbetar tillsammans för att hjälpa sina bröder att få sin andliga utveckling. Detta visar att ni gör det för era medmänniskor i allmänhet, inte bara för medborgare i era egna nationer, utan också för hela mänskligheten, utan att göra skillnad i tro, ras eller nationaliteter. Detta är ett överskridande steg i mänsklighetens historia och ni, som är de som samarbetar med oss, skriver den historia, som era efterlevande kommer att läsa om i sina läroböcker. Med era osjälviska handlingar håller ni nu på att utforma den för hela mänsklighetens bästa.

Vi är medvetna om den stora roll, som våra medhjälpare på Jorden spelar och utan dem skulle vi inte kunna utföra den uppgift som anförtrotts oss. Så även om ni inte vet om det, är era jordiska bröder skyldiga er en massa. De vet inte om det nu, men det kommer de alla att göra, när de i framtiden läser krönikor om den Stora Förändring, som mänskligheten genomgick på den här planeten. Kom ihåg, att de som hjälper oss nu, den tid de ägnar åt att låta sprida den informationen som vi ger ut, är för oss ovärderlig. Om ni håller igång och arbetar med samma fart, som ni nu har, utan att minska på ambitionen eller tillgängligheten i framtiden, är vi i en situation, då vi kan garantera er, att förändringen till en Ny Era här på Jorden kommer att bli framgångsrik. Ja, en framgång utan motstycke, som mänskligheten aldrig tidigare skådat. Det kliv, som ni håller på att ta, kan inte jämföras med någon annan händelse i det förflutna. Det måste ske på det här sättet, så att ni klarar av att mutera ert medvetandetillstånd till en ny dimension. Alltså är det så viktigt, att de som har valt att samarbeta med oss, ger allt, utan att knussla med ansträngningar eller med tillgänglig tid för att åstadkomma den här övergången från en gammal till en ny dimension, som skissar en horisont full av fördelar för er alla. Den kommer att göra era kroppar och själar mer perfekta, eller, vilket är samma sak, kommer att föra er närmare den Stora Upphöjda Väsendet ni kallar Gud.

Desto närmare det perfekta en varelse är, desto fler gudomliga karaktärsdrag kommer att utvecklas inom den varelsen. Kroppen blir för varje gång lättare, ljusare och vackrare. De mest utvecklade väsendena i Universum är så vackra, att det inte finns ord för att beskriva dem. De är mycket nära Gud, så nära att de skulle kunna smälta samman med Honom om de skulle vilja det. Emellertid föredrar de att frivilligt hjälpa andra varelser, som ligger längre ner på den evolutionära skalan, samtidigt som de framför sig har denna underbara och oöverträffliga möjlighet att bli Ett med Allt, och att njuta av denna ändlösa lycksalighet i all evighet. Det är dessa som tar de mer betydelsefulla besluten om Sfärernas öde och om den myriad av varelser som finns däri. De sänder över Sina beslut till andra varelser, även de lika extremt högt förandligade, lika rena och fyllda av godhet. Dessa har samtidigt rollen som budbärare och är de, som sänder över de uppdrag till oss, som vi ska utföra inom detta enorma puzzel som utgör Universum, Skapelsen.

Vi lägger ner mycket beslutsamhet på, att våra handlingar är absolut fläckfria för att förhindra att något fel dyker upp på något sätt. Vår avsikt motiveras inte av stolthet eller av några annan känsla av egenintresse, utan eftersom vi älskar vår Fader, Skaparen så mycket, så önskar vi hedra och behaga Honom så mycket det är möjligt, även när det gäller de små detaljerna, för allt är viktigt. Ni kommer att inse och förstå detta, när ni har förstått, att allting hänger samman och att varje handling, hur obetydlig den än må vara, har följdverkningar för andra. För att ge ett exempel: Om du sköter din bil, om du håller den ren, väl ”servad” och håller alla delar i gott trim, så kommer alla delar som på ett eller annat sätt samverkar också att fungera väl, vilket gör att bilens prestanda generellt sett fungerar optimalt. Om du mediterar på detta förstår du, varför vi är här för att hjälpa er, och du kommer att förstå varför vårt samarbete är så viktigt och varför den enda garantin på framgång ligger i, att några av er har valt att ge av er tid och möda för att samarbeta med oss, så att vi kan förändra världen.

Och det enda sättet att förändra världen är att ändra på mänsklighetens sätt att tänka. Det var för att uppnå detta, som vi påverkade vissa människors sinnen, så att de kunde skapa internet, vilket på det fysiska planet återspeglar vad vi i själva verket är i vår inre värld (internet = det inre). Internet tränar er i att koppla er samman med andra och att utbyta information, vilket gör människor medvetna om mycket, som ligger i de mörka krafternas intresse att man inte ska känna till.

Detta är anledningen till varför internet är så mycket till skada för dem, som vill hålla sanningen dold. Internet är för oss en utomordentligt effektiv väg att steg för steg hålla er informerade om vad vi gör och vad vi tänker göra härnäst. När ni kan ta emot och sända ut tankar direkt från ett sinne till ett annat, kommer ni inte längre att behöva internet och ni kommer att välja andra mer användbara och sofistikerade informationskanaler. Men till dess, låt oss använda det här sättet för att sända ut mycket viktig och nödvändig information för att uppnå den förändring som ni, lika mycket som vi, har längtat efter. Åtminstone ni, som känner till vår existens och som arbetar för en bättre värld.

Frid och kärlek

Rymdskepp Alfa

Kanal: Cristian
Dear friends,

Alfa Starship have started transmitting messages through Cristian since January 2010.

Our brothers and sisters of outer space would become very joyful if their messages can be translated in as many languages as possible.

If you resonate with their messages which are published here and are able to translate to any language or know someone who would be able to do it, please send an e-mail to keeluad@gmail.com.

We are already translating in English, Spanish, Portuguese and Dutch, but any assistance in translating them into any of these and other languages is welcome.

Thank you.

Light and Love,

Adriano.

Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge