Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, December 6, 2010

Rymdskeppet Alfa, December 6, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Ansträngningarna hos Ljusarbetarna är verkligen mödosamma. De sparar inga ansträngningar för att hjälpa till att sprida de budskap som en del av oss överför till er genom våra kanaler. Vi skulle även vilja poängtera översättarnas arbete, som gör att våra kommunikéer kan läsas på planetens andra språk och även poängtera arbetet av dem som publicerar dem på sina webbsidor och genom en del andra kommunikationsmedel. Jag vill att ni ska förstå hur värdefullt allas arbete är. Var och en är en värdefull kugge i det ”maskineri”, som flyttar den här planetens plågade mänsklighet mot en bättre framtid.

Utan hjälpen och samarbetet från var och en av er skulle de ansträngningar som vi nu gör vara förgäves, - ansträngningar för att leda mänskligheten till den andliga och materiella nivå, som de nu måste höja sig till.

Så vi känner oss stå i skuld till alla män och kvinnor som använder sin tillgängliga tid – som ger plats i sina privatliv – för att hjälpa resten av mänskligheten att uppnå den nödvändiga medvetandenivån. Detta är den nivå där den mänskliga rasen får förmågan att göra det kvanthopp, som redan är uppnått för dem, därför att detta är Skaparens Vilja och ingenting och ingen kommer att kunna stoppa detta från att ske.

Inte desto mindre bör ni vara mycket noggranna med de människor ni sänder den här informationen till. Inte därför att ni är i fara om ni sänder den här informationen till skeptiska människor – ni är inte i fara. Var medvetna om att vi skyddar er precis som ögonlocken skyddar ögonen. Snarare därför att dessa människor inte är öppna för den här typen av information, eftersom deras sinnen är fixerade vid ämnen som är mer världsliga och själviska.

Du kastar bara bort din tid med de här människorna därför de är inte villiga att tro, inte ens om man presenterar ett påtagligt och obestridligt bevis direkt framför dem. Det är helt enkelt inte deras tid nu och de kommer att behöva ytterligare en evolutionscykel för att kunna ta det steg, som ni nu kommer att kunna ta, på grund av er tro på en bättre värld, - på grund av den ansträngning ni gör för att den ska bli verklighet - och den tillit som ni har till oss.

Vi har arbetat så mycket med en del av dessa skeptiska personer, mer än ni kan föreställa er. Inte desto mindre har vi blivit tvungna att sorgset ge upp och vänja oss vid tanken på att detta inte är deras tid.

Men det gör oss sorgsna, därför att vi, era Guider och budbärare från rymden, vet att dessa personer själva hade beslutat sig för att delta i mänsklighetens utveckling som en del av Gaia, och beslutat sig för att genomföra sin egen individuella utveckling såsom inkarnerade själar på denna frälsningens planet.

Beklagligt nog fullföljer de inte sitt uppdrag, utan de har tillåtit sig att fångas i den här tredimensionella världens distraktioner. Så synd med en förlorad inkarnation sökande efter gagnlösa och fåniga saker!

Å andra sidan känner vi oss mycket stolta över våra bröder och systrar, som finns ”därnere” och mer eller mindre hänger sig åt att sprida våra budskap, vilka är viktiga för att uppnå våra mål till förmån för Gaias Uppstigning.

Tiden är mycket dyrbar och det sätt du använder den på för att genomföra dina aktiviteter är så viktig! Kom ihåg att tid som inte används för att göra gott är bortkastad tid. Och när den är bortslösad finns där inget sätt att få den tillbaka eller att återvända till den. Därför bör ni använda er tid väl och inte slösa bort den. Den är mycket dyrbar för att snabba upp uppvakningsprocessen hos Jordens mänskliga väsen.

Jag välsignar dig, så att du fortsätter ditt uppdrag till ett lyckosamt slut, precis som du tänkte innan du inkarnerade i den här fysiska kroppen, den kropp som Moder/Fader Skaparen Gud gav dig för att uppnå detta mål.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge