Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Kris Won, March 10, 2011

Kris Won, March 10, 2011

Sitting Bull

Jag har inte samma namn nu som jag hade i den inkarnation då jag var mer känd, men jag kommer att använda det namnet så att ni bättre kan känna igen vem som talar med er.

På den tiden var jag hövding hos en nordamerikansk infödingsstam, närmare sagt Sioux-stammen, och jag var känd som "Sitting Bull".

Vi levde i frid och harmoni med Naturen och tog från Henne endast det vi behövde. Vi jagade bara noggrant det antal bisonoxar som vi var tvungna för vårt uppehälle. I och med ankomsten av den vite mannen förändrades allt. De tog ifrån oss vårt land och stängde in oss i reservat, tog ifrån oss vår frihet och vår rättighet att leva i våra förfäders heliga land.

De vita männen började massakern av bisonoxarna som betade på våra prärier som var vårt baslivsmedel och de gjorde detta bara för att de tyckte om att jaga dem. Deras blodtörst hade inga gränser och i sin omedvetenhet decimerade de dem praktiskt taget fullständigt, om det inte varit för andra vita män som förenade sig i förbund för försvar av djuren. Detta förhindrade deras fullständiga utrotning. Men skadan var redan gjord. De dödade hundratusentals av dem av den enda anledningen att de njöt av att jaga dem.

Detta och andra barbariska handlingar hos de första vita kolonisatörerna av Nordamerikas vidder, och andra omänskliga handlingar som pågår än i dag, skapar ett tragiskt öde, vilket kommer att bli mycket smärtsamt för det nordamerikanska folket, - för varje handling som en människa gör har återverkningar på det som kommer för hela befolkningen.

Det är därför det är mycket viktigt idag att var och en av er, inte bara i Nordamerika, utan i hela Amerika, i Europa och i alla länder som reser sig över haven, genomför åtgärder för att motverka alla de grymheter som utförts i kolonisationens namn. Det ni har kallat "framsteg" har snarare för mig varit en tillbakagående rörelse, eftersom dessa förkastliga och förödmjukande handlingar av en mänsklig varelse nästan har orsakat utrotning av många djurarter och förgiftat och smutsat ner det land och de oceaner som Moder Natur gav oss så att vi skulle kunna leva på henne.

Jag litar på, och ber därför Den Store Anden, som ni alla punktligt rättar er efter att förhindra att hela planeten lämnas utan resurser. Låt inte framtida generationer skämmas över hur ni behandlade vårt land och våra hav, och vad värre är, att de förbannar er för att ha lämnat en förorenad planet till dem utan grundläggande resurser för deras livsuppehälle.

Sitting Bull

Kanal: Kris Won

Översättare: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge