Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Kris Won, March 25, 2011

Kris Won, March 25, 2011

Hej, Jag är Iris och jag lever på havets botten.

I dessa dagar har Japanska sjön visat oss all sin destruktiva kraft och slungat en enorm tio-meters våg mot de japanska kusterna.

Havet är varken gott eller ont, det bara reagerar på det stimuli som havet tar emot från Gaia, vår gemensamma Moder Jord.

Den här jordbävningen och den efterföljande tsunamin är en del av den anpassning som vår planet gör för att förändras till det nya planetariska tillstånd som skall komma. Det är ingen idé att gråta över detta.

Vi måste agera som observatörer och bevittna dessa händelser, vilka är nödvändiga för etablerandet av den Nya Jorden.

Och om vi är tvungna att genomleva dem inom just vårt geografiska område, måste vi också agera, eftersom vi av någon anledning inkarnerat på den här platsen.

Om vi inte bor i ett område som påverkats av jordbävningen kommer våra böner att vara välkomna, - så även våra goda önskningar om att situationen ska lösas så snart som möjligt och att det så långt lagen tillåter blir så få offer som möjligt.

Den situation som kvarstår i den japanska övärlden efter jordbävningen och efter den som just drabbat området Myanmar i Kina, har gjort områdena mycket osäkra och känsliga, och det är möjligt att fler jordbävningar kommer att inträffa i Asiens hav.

Det här området är särskilt känsligt för Gaias anpassningar. Kom ihåg jordbävningen med den efterföljande tsunamin i Indonesien och jordbävningen i Thailand.

Dessa geologiska förändringar påverkar och förändrar även våra städer under havet och ibland orsakar rörelsen hos en del tektoniska plattor under vattnet många dödsfall bland oss. Och i dessa fall är ni inte ens medvetna om dem på ytan.

Ibland är det tvärtom, vi drabbas inte av konsekvenserna här på havets botten.

Allt beror på var epicentrum för jordbävningen är.

Nu måste jag ge mig av, eftersom jag ska samarbeta med mina bröder och systrar i återuppbyggnaden av en del av en undervattenstad som ligger mycket nära vår. Den har drabbats av en olyckshändelse vid en annan geologisk justering, men inte så allvarlig som händelserna i Japan.

Tills vårt nästa meddelande.

Iris

Kanal: Kris Won

Översättare: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com




Galactic Channelings

Create Your Badge