Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Kris Won, March 6, 2011

Kris Won, March 6, 2011

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Jag är Sohin, överbefälhavare på det Stellära Rymdskeppet "Alpha Centaurus". Jag har under mitt befäl en besättning på 348 personer, inklusive skeppets besättning, de som kommer på besök (tillfälliga besökare) och de besättningsmedlemmar som har som sitt uppdrag att regelbundet resa till er planets yta för att utföra uppgifter som omfattar provtagning och sanering av era havsvatten och andra platser på Jorden, där vissa av era regeringar, utan tillstymmelse till samvete, har begravt starkt förorenat radioaktivt material i Gaias jord. Gaia är er kärleksfulla Moder, och måste acceptera alla dessa okunniga och omoraliska beteenden av några ledare för er ras, som i sin omedvetenhet inte reflekterat över de fruktansvärda och brännande effekterna på Gaia. Denna dumpning av det radioaktiva materialet i jordlagren i vissa länder, styrs av korrumperade framstående personer som säljer sig i utbyte mot tjänster, oftast i form av pengar.

Men tala om för mig, vad syftet är med dessa ekonomiska vinster eller politiska favörer till dessa sluga ledare som enbart motiveras av själviska motiv, om detta betyder skövlandet av era skogar på grund av okontrollerad avverkning av träd, en del av dem tusentals år gamla, om det betyder förorening av era oceaner och hav eller kärnvapenexplosioner som detoneras under förevändningen att bedriva "tester" för att trygga den nationella säkerheten?

Ekonomiska eller politiska belöningar på bekostnad av förstörelsen av era naturliga miljöer? Är det verkligen värt att förorena er jord och era hav i utbyte mot några favörer till vissa länder styrda av skrupelfria ledare?

Nej, inte alls och jag vet att ingen av er tror att det är värt att orsaka onödig skada på den planet som ger er skydd. När vår Första Kontakt äger rum, kommer vi att utbilda er till att använda alternativa energikällor, fria från alla förorenande beståndsdelar, vilka till exempel produceras i era fabriker och era kraftverk. Då kommer ni inte att behöva söka efter platser för att begrava dessa i hög grad förorenade material i marken eller under vattnet.

Jag vill klargöra för er att omedvetenheten hos dessa ledare ger oss en massa arbete. Men trots detta gör vi det från vårt hjärta i syfte att lindra Gaias lidande när vi ser hur man förorenar Hennes fysiska kropp.

Dessa radioaktiva ämnen skulle bli kvar i marken under årtusenden om vi inte tog bort dessa rester och förde över dem till vårt Moderskepp. Där använder vi vår teknologi för att neutralisera och omvandla dem till icke-förorenande beståndsdelar, eftersom det är omöjligt att förstöra dem helt. De kan bara omvandlas, men inte förstöras, som era forskare väl känner till. Nåja, det där är ett av de mest relevanta jobb som våra stellära Rymdskepp utför.

Under de kommande åren kommer vi även att kräva att många av er också ska arbeta ombord på detta Rymdskepp eller ombord på andra Rymdskepp, - uppgifter som ni kommer att bli väl instruerade och utbildade för, det vet jag.

Av den anledningen består vår besättning, liksom på andra Moderskepp och andra mindre skepp, av personer från olika planeter och solsystem, men alla är medlemmar i Galaktiska Federationen.

Största delen eller en stor del av personalen ombord på ett Rymdskepp tillhör samma ursprungsplanet, men det kommer alltid att föra med sig en besättning av blandade medlemmar som kommer från andra platser i Galaxen.

På det här sättet skapas ett brödraskap mellan de olika raserna, vilket stärker banden mellan oss.

Dessutom, med tanke på att varje civilisation specialiserar sig inom ett område (såsom medicin, ekologiskt jordbruk, vård och återställande av miljön, vetenskapliga bidrag, osv.), är det faktum att representanter från olika specialistområden jobbar inom sin specialitet fördelaktigt för Rymdskeppets optimala funktion rent allmänt, och det garanterar goda resultat och framgång i de uppdrag som utförs av detta Rymdskepp.

Som jag sa kommer en del av er att behöva arbeta med oss ombord på Rymdskepp Alfa, så vi måste välja noggrant bland er. Förmågorna hos vissa av er håller på att analyseras, så att vi vid vårt möte faktiskt kan erbjuda några av er denna möjlighet. Vi hoppas att dessa personer kommer att samtycka till att bli medlemmar i vår besättning.

Jag säger detta till er i förväg, så att ni alla vet att detta kommer att ske inom en snar framtid, och så att vårt förslag inte kommer som en överraskning för de personer som väljs ut av oss som kollegor ombord på Rymdskepp Alfa eller ombord på motsvarande Rymdskepp.

Det återstår inte mycket tid för er civilisation innan ni blir medlem i den Galaktiska Federationen, och den tanken fyller oss med stor glädje.

Det är en stor ära för oss att få hjälpa er på detta sätt, - ja, på alla sätt vi kan.

Det gör vi och det är orsaken till att vi har kommit.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge