Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Kris Won, March 9, 2011

Kris Won, March 9, 2011

Moder Maria

Jag är Maria, Moder, inte bara till vår Herre Jesus Kristus, utan till er alla. Mitt namn åkallas dagligen för att be om tjänster, om helande och med olika böner.

Min mantel är så stor att den täcker all sorg och smärta i världen, vilken jag täcker med ren och obefläckad Kärlek.

Jag ger tröst till dem som åberopar mig och min medkänsla och barmhärtighet ge den lindring och tröst som era själar behöver, förkrossade genom separationen från sin egen Verklighet.

Min älskade Son är ansvarig för frälsningen av de själar som befolkar den här planeten, och jag hjälper honom i detta oerhört ansträngande arbete, liksom även andra gör.

Vår Kärlek till vår Evige Fader är den motor som driver och ger näring åt våra ansträngningar, och den Kärlek Han belönar oss med kompenserar varje ansträngning eller uppoffring vi gör. Faktiskt är Hans Kärlek vår föda, och den som smakar på denna föda, kan inte längre uppskatta någonting annat i den här världen eller i någon annan värld, eftersom det inte finns någonting som kan jämföras med Kärleken från vår Himmelske Fader.

Det är detta som min son menade när han lärde sina lärjungar: "Älska Gud över allt annat och älska din nästa såsom dig själv". Med dessa ord sammanfattade han visdomen hos alla tidsåldrar i en enda mening, vilken passar alla människor på den här planeten och varelser från andra platser i Universum och alla väsen som bor i andra sfärer.

Jag vill ödmjukt be alla mina barn läsa dessa rader och ansluta sig till alla bedjande själar i denna värld, - att var och en av er, på sitt eget språk och i sin egen kultur, ber för krigets upphörande, - det krig som fortfarande piskar planeten, en frukt av ett fåtal personers okunskap, - att ni ber för att fred, broderskap och harmoni ska upprättas mellan alla män och kvinnor, vilka borde befolka den här planeten såsom bröder och systrar, - barn från samme Fader och samma Moder.

Detta är min önskan, som jag ber er alla om, för att uppfylla min Sons löfte, att ni en dag skulle få se er alla på Herrens högra sida och dela Hans Kärlek, som är den enda nyckel som öppnar porten till Andens, Själens och Kroppens lycka.

Jag lämnar er nu, men ha min önskan mycket i åtanke, eftersom böner från några få som förenar sig i Guds namn kan ändra på de händelser som förutspåtts för att rena och rätta till många människors felaktiga åtgärder.

I och med detta kan många dödsfall undvikas och mycket lidande lindras, det lidande som förutsetts av ödet inför höjningen av planeten och hela mänskligheten.

Mitt hjärta är med er och min Kärlek omger er var ni än befinner er.

Moder Maria

Kanal: Kris Won

Översättare: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge