Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Kris Won, February 19, 2011

Kris Won, February 19, 2011

Jag ser myriader av varelser som utvecklas genom tidens spiral. Deras öden är sammanflätade och formar vägen tillbaka till Ursprunget: Gud. Jag är mycket glad över att få tala med dig. Det är första gången som jag gör detta. Genom att titta genom det kvantfönster som låter mig besöka er i er tid och i er värld, har jag funnit en skicklig kanal genom vilken jag kan kommunicera med er.

Jag tillhör en grupp varelser som befolkar en värld långt borta, som är så gammal som er himmelska konung, er gula stjärna… Solen, som den kallas här.

Den övergångstid som ni just nu befinner er i har kallat på uppmärksamhet från många varelser i Universum och är orsaken till varför vi besöker er från så många civilisationer från yttre rymden. En del kommer för att hjälpa er medan andra inte är involverade i er process. De finns här bara som iakttagare, - som nyfikna besökare kan man säga.

Mitt namn – min kanal frågar mig – är Yasuk. För ögonblicket finns det ingen mer av min ras på er planet. Jag är den enda representanten varifrån jag kommer, men för att säga som sanningen är, ni besöks som aldrig förr! Med mitt inre öga kan jag se en stor mångfald invånare från andra världar, och även en del som har imiterat er och finns bland er och tagit samma mänskliga form som ni.

Ni har haft många liv, hundratals, för att lära er älska, och om ni inte har lärt er vad kärlek är, är jag rädd att er tid för att lära detta på den här planeten i den här dimensionen går mot sitt slut.

Den delen av Mänskligheten som har uppnått en viss utvecklingsnivå, över det minimum som krävs, kommer att bli de enda som kommer att befolka den här världen så snart omvandlingsprocessen har påbörjats. De som inte har uppnått den efterfrågade nivån av Kärlek och Visdom kommer att kunna fortsätta sin utvecklingsprocess på planeter med liknande andlig vibration och som överensstämmer med deras egen energi, planeter som också befinner sig under en period med mer grundläggande och elementär utveckling.

Kanske kan vi samtala litet längre nästa gång. Under tiden, tills den dagen kommer, lämnar jag dig för att ta reda på mer på er planets yta för att bättre förstå den process vilken ni nu genomgår. Och jag kommer att hjälpa till där jag kan.

Jag är Yasuk och jag gratulerar er alla till era ansträngningar för att höja den andliga nivån. Era ansträngningar kommer att krönas med den äran därför att ni kan räkna med en ofantlig influens från det Centrala stjärnsystemet i er galax. Må er ansträngning att höja er på evolutionens stege bli framgångsrik!

Yasuk

Källa : Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge