Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 30 mars 2014

Montague Keen - 30 mars 2014

Gensvaret på vår begäran om hjälp för att frigöra energin från obelisker och leylinjer i Rom var uppmuntrande stort. Det var underbart att se den entusiasm som arbetet utfördes med. Så många av er är nu vakna för den verkliga källan av den kontroll och det förslavande som ni utsatts för och ni har nu beslutat att vidta de åtgärder som krävs för att återställa ljus, fred och harmoni till er krigshärjade värld.

Varje dag ser ni kraven öka för att ställa till krig. Detta är faktiskt ett bevis på att de nu har slut på alternativ för dem att överleva – de behöver ett krig! Alla deras planer på att skapa ett tredje världskrig blev inte av. Många människor har vaknat och vill inte längre acceptera deras lögner. Dessa människor har sett ljuset och kan inte längre bli manipulerade som de blev i det förflutna.

Nymånen på söndagen den 30 mars och måndagen den 31 mars är särskilt bra dagar för att göra vår meditation på obeliskerna i Rom:

Koncentrera er på effekter på:

Dogall obelisken på Via delle Terme di Diocleziano

Augustus obelisken på Piazza del Quirinale

Augustus obelisken på Piazza dell’Esquilino

Genom att höja frekvenserna i dessa tre obelisker den 30 mars och sedan mätta de tio resterande obeliskerna med kärlek och ljus den 31 mars så kommer vi att få det önskade resultatet, snabbare och mer kraftfullt. Detta kommer att orsaka större meningsskiljaktighet, oordning och förvirring hos jesuiterna.

Vårt arbete på obeliskerna och leylinjerna har avslöjat en hel del. Detta arbete måste fortsätta tills den sista resten av det gamla kontrollsystemet är borta för alltid. Ni har gjort en överenskommelse att gå vidare med detta arbete genom meditation tills allt det som är korrupt blir avslöjat och avlägsnat. Detta är det viktigaste arbetet som ni har blivit ombedda att utföra. Vi behöver er för att uppmuntra så många som möjligt att utföra det här arbetet med oss.

Det ni uppnådde den 25 mars var anmärkningsvärt, speciellt då det var ert första försök med att arbeta med obeliskerna. Ni har trätt in i er egen kraft och ni inser att ni inte måste känna er hjälplösa någonsin igen. Ni har blivit människor med kontroll – de 99 %! Ni har beslutat er för att dödandet måste upphöra och ni har valt att leva i fred med era medmänniskor.

Nu finns det ett annat problem, ett som berör Veronica, de systematiska övergreppen på barn. Det finns en individ, Kevin Annett, som gör allt i sin makt för att avslöja dödandet av hjälplösa, oskyldiga barn över hela världen. Vi i den andliga världen beundrar och stödjer denna modiga man. Han förtjänar stöd från alla rättsinnade människor. Nu när dessa övergrepp har kommit ut i det offentliga rummet så måste det fördömas och rapporteras om fullt ut. Medkänsla skall visas för de fattiga barn vars liv har förstörts av dem som strävar efter makt – en del av dem hör inte ens hemma här på er planet. Låt Kevin Annett bli ett bra exempel på vad som kan uppnås när man har modet att tala ut för dem som inte kan tala för sig själva.

Kom ihåg, allt vad som behövs för att ondskan skall lyckas är att goda människor inte gör någonting. Gör er inte skyldiga till passivitet! Kom alltid ihåg att tillsammans är ni kraftfulla och mäktiga!

Var medvetna om att sedan ni började detta arbete på leylinjerna den 2 februari så har den goda energin i er värld ökat. Det gör att mer information kommer ut. Allt det som var dolt håller nu på att avslöjas. Snart kommer det inte att finnas några hemligheter kvar att dölja. Året 2014 är ett mycket viktigt år. Ni befinner er i ett fönster av möjligheter och ni måste göra allt i er makt för att dra nytta av et. Det finns dolda krafter i er värld som önskar ha den för sig själva, och de har planer på att få bort er från den. Er självbelåtenhet skulle kunna tillåta detta att ske! Det är dags för er att ifrågasätta allting. Acceptera inte vad ni får höra bara för att någon säger till er att de har bestämmanderätt över er.

Er värld tvingades till att acceptera och att tro, som en absolut sanning, det som Vatikanen nu erkänner var fullkomliga lögner. Många fruktade döden eftersom helvetet tvingades på dem som en plats att frukta. Nu erkänner Vatikanen att även detta var falskt, för det finns ingen sådan plats! Hur kan ni förväntas lita på sådana människor, när de har inlett krig och skickat människor i döden för att de vägrade acceptera dessa lögner?

Det finns så mycket i er värld idag som är baserat på lögner. Kabalen trivs när ni är rädda och de är experter på att skapa rädsla. Pengar skapades för att kontrollera – inte bara era liv utan också era länder. Ni har skräckfyllt sett på när samma scenario har spelats ut, om och om igen, när vartenda land har tvingats ner på knä. Vägra att låta er luras av dessa spel. De gör så därför att de ser er som mindre värda varelser än sig själva.

Vi i den andliga världen har gett er en plan som kommer att fungera. Den kräver inga pengar, bara ert engagemang och era avsikter. I era hjärtan, och djupt inne i era själar, så vet ni att tiden har kommit för er att handla och bli den Ljusvarelse som ni i sanning är. Ni kommer att återställa er värld, och ni kommer att ta bort allt som var utformat för att skapa sjukdomar, förvirring och rädsla. Lägg in både hjärta och själ i er meditation och skapa en bättre tillvaro och upplevelse av livet på Jorden för alla.

Min älskade Veronica, njut av att vara med din familj det här veckoslutet. Jag kommer att vara där med dig i anden.

Som alltid din beundrande Monty!


Jag har bett SOLEN att lysa sitt ljus på obeliskerna och leylinjerna. Jag ser det som att Solen har varit mycket kraftfull och extremt aktiv under de senaste månaderna. Jag har tagit några fantastiska fotografier av solen som interagerat med mig nyligen.

Veronica.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge