Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 6 april 2014

Montague Keen - 6 april 2014

Jag önskar att ni kunde se utvecklingen så som jag ser den, som ni har gjort sedan vi började med leylinjeprojektet. Era insatser med obeliskerna och leylinjerna i Rom har överträffat alla förväntningar. Det kommer att bli ihågkommet när historien skrivs. Var snälla och fortsätt med det, för Kabalen försöker motverka ert agerande. De hade aldrig misstänkt att detta skulle kunna ske, eftersom de har känt sig så säkra under tusentals år. Men ni, mina vänner, fann deras svaga punkt och arbetade på den. För många av er gav detta arbete märkliga upplevelser. För första gången i era liv var ni medvetna om er egen kraft. Tänk bara på vad ni skulle kunna uppnå nu om de 99 % arbetade tillsammans på meditationen – ni skulle göra rent hus och få bort allt som är korrupt i ett enda svep. Så vad väntar ni på? Nu behövs handling, så sätt igång!

Ni behöver bara se på all den information som hittills varit dold för er. Nu finner allt en väg ut till det offentliga rummet. Uppgifter avslöjar detaljer om dem som förslavat er på er fängelseplanet, en patetisk grupp som nu ser sig själva vara osäkra på sin egen framtid. Kontrollen har flyttats från deras händer och nu befinner de sig i den position som de hade förberett för er.

Tillsammans är ni EN MÄKTIG KRAFT FÖR DET GODA! Ni kommer att föra fram alla de nödvändiga förändringarna för att skapa ett kraftfullt och rättvist samhälle. Ingenting kan stoppa er nu. Fortsätt med det goda arbetet på/i Rom för den mäktiga byggnaden kommer att kräva stora insatser för att helt avslöja den korruption den försöker dölja. Det ser mer ut som en pantomim för varje dag som de fortsätter med att försöka lura de sårbara. Varje dag kommer ännu en skräckhistoria om handel med barn som hölls dold under alla dessa år. Nu kommer de själva att få veta hur dessa oskyldiga barn kände sig när de inte visades någon nåd.

Även om de inom Kabalen låtsas kunna fortsätta som vanligt så kan jag försäkra er att de är mycket oroade för sina egna öden. De tror att deras enda räddning är att starta ett tredje världskrig, men som ni kan se, detta har förhindrats. De använder sig av alla trick de kan inom handel för att förverkliga detta. Att döda andra är deras svar på allting. Men nu är de inte längre i kontroll. Ni, mina vänner, har tagit över kontrollen och ni har bestämt att ni vill leva i en fredlig värld. Tänk bara på hur lätt det var att skapa denna mäktiga förändring. Ni gjorde det, och detta är bara början. Ni kommer att gå från klarhet till klarhet. Ingenting ligger bortom er förmåga nu, ni är oövervinnerliga!

Sorgligt nog måste vi informera er om att Mark har beslutat att han inte längre önskar arbeta med oss. Han motsatte sig planen att arbeta på obeliskerna i Rom. Hans forskning begränsades till södra England och Irland och han vill hålla sig till det. Mark har bett om att alla referenser till honom och hans arbete tas bort från websidan. Detta har gjort Veronica mycket bedrövad då hon var en stor beundrare av Marks arbete och var glad åt vänskapen med honom. Men vi kan inte begränsa vårt arbete till södra England och Irland när hela världen lider.

Mark, båda sidor av livet tackar dig för ditt bidrag. Vi önskar dig lycka till och vi är ledsna för att du lämnar oss så tidigt i projektet.

Se er själva som EN ARMÉ AV LJUS. Ni kommer att flytta runt i världen och endast använda kraften i era tankar och kärleken i era hjärtan och själar för att skapa fred och hopp för alla som lider. Alla överallt gynnas av den insats ni lägger in i era meditationer för obeliskerna och leylinjerna. Detta är ett mäktigt uppdrag som ni är kallade att tackla. En dag snart kommer ni att se tillbaka på det och ni kommer att förstå hur enkelt det var att avslöja och förändra allting för mänsklighetens bästa. Korruptionen skall aldrig mer sticka upp sitt fula huvud. De dagarna kommer att vara gott och väl över eftersom ni, var och en av er, kan räcka upp handen och säga: JAG GJORDE MIN DEL FÖR ATT ÅSTADKOMMA DENNA FÖRÄNDRING!

Höj ditt medvetande och bli den du är: en ren ande som åstadkommer förändringar på Jorden. Ditt syfte är att rädda planeten och de själar som lider i händerna på De Onda. Eftersom du tvingades lyda lagen så ifrågasatte du aldrig vad som krävdes av dig. Din passivitet gav dem tillåtelse att göra vad de ville på din bekostnad. Du tittade på när de försökte förstöra mänskligheten. Ni måste alla ta ert ansvar nu. Ifrågasätt allting: LUFTEN ni andas, MATEN som ni (tills nu) har accepterat med alla dessa tillagda gifter, MEDICINEN som skapar sådant lidande och VATTNET som är så viktigt för den mänskliga rasens överlevnad, som också är förgiftat men som ni måste betala för genom era skatter.

Var snälla och tänk över dessa frågor och bestäm er för vilket agerande ni känner är nödvändigt. Vi i andevärlden har planer och vi behöver er så att vi kan arbeta tillsammans med dem. Kommunicera med varandra, arbeta tillsammans och ni kommer att få de önskade resultaten. Ni skall inte vara offer längre, de dagarna är gott och väl över.

Veronica arbetar hårt för er räkning. Hon arbetar inte bara med leylinjeprojektet hon förbereder också andra projekt som behöver mycket uppmärksamhet. Det är hårt arbete och en hel del förväntas av henne. Hon är dock fast besluten att lyckas med det, även om många hinder läggs i vägen för henne, det ena efter det andra, varje gång hon plockar upp bitarna och fortsätter igen. Sänd henne, och dem som är så viktiga för projektet, er kärlek och healing, för allt detta tar ut sin rätt på henne. Problem skapas för att försöka få henne att sluta med sitt arbete. Så hon behöver allt stöd från både vänner och familj.

Vi har kommit samman, alla nationaliteter, alla trosbekännelser, och arbetar nu tillsammans som ETT för att få bort allt negativt från planeten Jorden. Ni har kommit till den insikten att ni faktiskt är ETT och ni arbetar alla tillsammans för samma mål. Detta är en enorm prestation och ni är bara att gratulera. Vi i andevärlden är stolta över er. Tillsammans är ni mäktiga. Kom alltid ihåg det och lägg konstgjorda skillnader bakom er och arbeta för överlevnaden av mänskligheten i sin helhet.

Min kära Veronica, du har haft en mycket hektisk dag, och du arbetar med mig när du borde sova (lördag kväll), för i morgon lördag kommer din dag att bli mycket krävande. Stora beslut behöver diskuteras, så jag kommer att vara där för att vägleda dig, som alltid. Försök att få lite vila nu. Känn min kärlek som aldrig lämnar dig.

Som alltid, din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge