Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 23 mars 2014

Montague Keen - 23 mars 2014

Min kära, försök förstå att skälet till att så många problem slungas i din väg just nu är i ett försök att få dig att sluta upp med vårt arbete. Vårt projekt är utformat för att fungera med de ÅTTA OBELISKERNA I ROM. Dessa obelisker är hopkopplade med alla de andra obeliskerna som finns över hela världen, som också införlivar alla leylinjer. Den ENERGIN måste bli frisläppt!

Jag ber att ni kombinerar era energier för att göra detta. Ni är kraftfulla varelser. Använd er makt till att frigöra Jordens energier till nytta för mänskligheten. Var snälla och ge ert allt till denna övning. Veronicas team har försett er med en MEDITATION. Det är på detta sätt ni kan göra det. Ge er fulla uppmärksamhet till detta och fortsätt med det tills ni är fria från det negativa kontrollsystemet, och tills allt dödande har upphört.

Mänskligheten har gått samman och genom att arbeta gemensamt med detta kommer ni att kunna befria er själva från all den korrupta kontrollen.

Låt kärlek vara er ledstjärna! Vi är med er hela tiden.

Tack, min kära, för att du lägger så mycken möda in i detta. Vi kommer att lyckas!

För alltid din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge