Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 29 december 2013

Montague Keen - 29 december 2013

Under de närmaste åren kommer ni att titta tillbaka på år 2013 som det år då ni såg tydligt hur ni har blivit kontrollerade och manipulerade av dem som ni nu ser som Archons, även om de är kända av er som folk man kan lita på och se upp till. Jag berättade för dig, min kära, att maskerna skulle falla bort och att ljuset skulle avslöja de masker som var deras skydd. De har alltid funnits där, bara dolda för era ögon, och presenterade för er på ett sådant sätt att ni aldrig skulle misstänka deras sanna ursprung.

Förstå detta, min kära, att inte alla kan se. Du lärde dig detta nyligen när du visade vad som för dig var tydligt närvarande, men eftersom de var av en annan frekvens så kunde de andra inte se dem. Du tog foton för att bevisa vad du såg. Endast på fotona kunde dina vänner se vad du hade sett så tydligt. Ni är alla på olika nivåer i uppvaknandet. Det är en gradvis process och den kan inte forceras.

Stora framsteg har gjorts under år 2013. De måste omfatta alla länder och hela mänskligheten. Några har gjort ett fantastiskt arbete och en omfattande forskning. Många har fått stor hjälp av det fantastiska arbete som den Galaktiska Historikern Andrew Bartzis har gjort. Hans arbete är unikt. Det måste studeras noga för att man skall få en tydlig bild av er verkliga historia.

Veronica, jag är så glad att du gjort hans arbete tillgängligt på vår websida. Sanningen har gjorts tillgänglig för alla utan kostnad. Det är bara en fråga om att ta sig tid att studera den. Det var ingen tillfällighet, min kära, att Andres korsade din väg. Ni skall arbeta tillsammans när tiden är den rätta. När du har Centers klara så kommer Andrew att spela en stor roll med att utbilda mänskligheten och vägleda dem vidare. Ja, min kära, han är en extraordinär ung man – unik!

Får jag ta tillfället i akt att önska alla upplysning, skydd, och naturligtvis, lycka under året 2014! Förvänta er mycket, och arbeta mot förändring av allt som behöver förändras och avslöjas. När ni alla samlas så sker mirakler. Det blir ett hårt arbete ibland, men det kommer att vara givande på ett sätt som ni nu bara kan fantisera om. Lämna era egon bakom er och gå efter vad er själ säger, för den kommer att vägleda er på er väg. Era familjer och vänner i den andliga världen stödjer och uppmuntrar er att ta de rätta stegen för att få bort allt som är mörkt och ont i er värld, och till att återställa ljus och sanning.

Räkna med stora förändringar eftersom ni nu har möjligheten att hjälpa till att skapa en värld där rättvisa och fred råder: inga flera dolda agendor! Många kommer att lämna er planet, en del av nödvändighet och en del av val. Vad ni håller på att göra har aldrig i planetens historia prövats tidigare. Det finns ingen blåkopia eller något utkast, men ni har oss som vägleder och stödjer er. Vi finns här, tillgängliga 24 timmar om dygnet och vi behöver ingen vila.

Kabalen spelar ett mycket smutsigt spel för att försöka hindra era framsteg, trots att de vet, innerst inne, att de inte har en chans att lyckas. De har för avsikt att gå så långt de kan och kämpa för att ta så många av er med sig som är möjligt. Eftersom ni vägrar att spela deras spel och slåss med dem kommer de inte att ha något annat val än att lämna planeten snabbt. Ert hårda arbete kommer att skapa vad ni skulle kalla ”Himlen på Jorden”, något som ni tills helt nyligen aldrig kunde ha föreställt er ens i era vildaste drömmar.

Jag ber er ännu en gång att be och sända kärlek till dem vars liv görs outhärdligt av Kabalen på grund av det arbete de kom till Jorden för att göra. Dessa människor behöver er hjälp så att de kan undkomma den tortyr som tillfogas dem. Kabalen har haft tusentals år av praxis för kontroll av mänskligheten och att åsamka tortyr och sinnes- och tankekontroll, samt i användandet i smyg av droger och förstörelse av sömn mm på de intet ont anande offren. Kom alltid ihåg dem som är mindre lyckligt lottade och nå ut till dem när än det är möjligt.

Det är intressant att se hur olika fraktioner inom Kabalen nu slåss sinsemellan för att försöka få övertaget. Det finns inte något sådant som lojalitet bland tjuvar. Varje fraktion ber er att lita på dem och följa dem, men tillsammans var de arkitekterna för förstörelsen av Jorden och dödandet av stora delar av mänskligheten. Det spelar ingen roll vilken mask de gömmer sig bakom, de är fortfarande en del av Kabalen och kommer alltid att vara så. Er värld har inte råd att gå den vägen igen, oberoende av de löften som gjorts och de garantier som getts: leoparden kan inte ändra sina fläckar. Kabalen tillhör inte er värld. Det finns ingen plats för dem och det är nu dags för dem att försvinna därifrån.

Det är glädjande att se så många bra människor som förenar och som vill arbeta tillsammans för det gemensamma goda. Alla har något att erbjuda för att hjälpa till att åstadkomma de förändringar som krävs. Detta måste vara ett lagarbete. Alla nationaliteter och alla trosbekännelser är välkomna att arbeta tillsammans som en. Alla vill ha fred och harmoni och alla vill att dödandet skall sluta och då måste ni alla arbeta mot detta mål. Då, och endast då, kommer pedofili, som praktiseras av dessa som behöver rädsla och tortyr för att överleva, att kunna tas bort helt. De lever inte sina liv såsom ni andra gör. De har behov som skulle skrämma slag på er. De använder era barn utan risk för avslöjande. Ändå, skyddet av barn borde vara det viktigaste. Det finns så mycket som är dolt som är ont till det extrema. Detta måste åtgärdas och tas bort. Ni har tagit på er en enorm uppgift. Ni valde att återvända till Jorden för att ta bort det mörka kontrollsystemet – och det kommer ni att göra!

Vi som befinner oss i den andliga världen har förberett oss för alla eventualiteter. Våra Centers kommer att ge assistans och all den information som krävs om hur man överlever det kaos som är oundvikligt när förändringarna sker. De största snillena som någonsin vandrat på Jorden arbetar sida vid sida med oss och kommer att kunna visa upp sig och tala med er och hjälpa er igenom allt ni behöver veta för att skapa en bättre och mer rättvis värld för alla. Våra planer är stora och fungerande. Så snart fred är återställd och dödandet upphört, så kommer tillgången till mat och tak över huvudet för alla att bli vår första prioritet. Borttagandet av alla gifter från luften, i maten och i vattnet måste börja omedelbart.

Tro på vad ni gör och lita på att ni kommer att bli vägledda. Vet att ni kommer att överleva. Er tid har nu kommit och ingenting kan stoppa detta. Börja år 2014 med kärlek i era hjärtan och gör fred till ert mål. Lova att ni kommer att vara sanna mot er själva. Arbeta på att skapa en värld som ni kan vara stolta över, och att ni hjälpte till att skapa den.

Låt den underbara energin av kärlek omge er och låt den vara er ledstjärna. Detta är min önskan för er värld för år 2014. Se på allting med ögon av kärlek och ni kommer att skapa harmoni och frid.

Veronica, min kära, år 2014 kommer att innebära hårt arbete för dig ibland, men det kommer att vara lönsamt… du vet det.

För alltid vid din sida, din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge