Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 22 december 2013

Montague Keen - 22 december 2013

VÄRLDEN FÖRÄNDRAS GENOM DITT EXEMPEL, INTE GENOM DIN ÅSIKT.
Anon

Allteftersom ljusenergin expanderar så genomsyrar den allt som var dolt och höljt i dunkel. Detta var en del av planen. År 2013 var året för förberedelser. År 2014 är året för slutförande. Ni har vaknat upp till det faktum att ni inte är hjälplösa och ni vet vad som behöver göras.

Allt som gjordes för att kontrollera er behöver tas en titt på. Ni kan nu se tydligt hur deras kontrollsystem fungerar. De MÅSTE hålla er i RÄDSLA för att de själva skulle kunna överlev – det är helt enkelt så det är. Kabalens syfte är att få er alla att känna er som offer: de så kallade terrorhoten och den ohälsa som är ett direkt resultat av vad de gör med er mat, ert vatten och er luft. Bevisen för detta är överväldigande. Tack och lov så vaknar ni nu upp och förstår det.

Frågor måste ställas. Varför skulle ni stödja dem som förstör er planet och UTROTAR BEFOLKNINGEN? Skall ni hjälpa till med detta? För de kan inte göra det utan er hjälp. Jag ber dig att tänka över detta allvarligt. Är ditt samvete rent? Kan du se dina medmänniskor i ögonen och säga ärligt att vad du gör inte har en skadlig inverkan på mänskligheten eller er planet? Chemtrails inträffar inte bara. Vem är inblandad i detta ondskefulla arbete? Kom ihåg… det är dina pengar genom skatter som betalar för det! I själva verket betalar du för din egen död. Tänk på det lidande som är en följd av att detta fortgår.

När ni delar med er av ert ljus så öppnar ni dörrar så att andra kan se och gå med i vad vi ser som Ljusfamiljen som formar Jorden. Vartenda land vaknar upp nu och kommer samman. Ni ser nu att ras eller trosbekännelser inte utesluter någon. Den mänskliga rasen tar bort alla konstgjorda barriärer. Kabalen har framgångsrikt använt principen för söndra och härska, vilket har fungerat helt perfekt för dem fram tills nu.

De som vaknat upp kan nu se igenom alla dessa metoder för att dela upp er och hålla er i skräck och under kontroll, och att döda varandra i krig efter krig, medan de blir rika på vad som spolierats under dessa krig. Det är alltid samma människor som drar fördel av det. Enbart detta borde få er att ställa frågan: vad handlar allt detta egentligen om?

Propagandan som används för att förmå er att samarbeta i krig är alltid samma gamla formel, och en del faller dumt nog för det varje gång. När hörde du senast någon förklara fördelarna med en fredlig samexistens? Fråga dig varför vissa delar av er värld avsiktligen hålls i fattigdom när det egentligen finns mer än tillräckligt för alla? Vem bestämde att en del skall leva i överflöd och andra nära svältgränsen? Detta kan inte ha hänt av en tillfällighet, det var planerat att vara så! Ni är tillräckligt vakna nu att kunna ta itu med sådana frågor och göra upp planer för att försäkra att detta onda praktiserande minskar. För alla människor är födda likvärdiga.

Ni har ingenting att frukta. Ni är i majoritet, så tro på er själva. Tillsammans kommer ni alla att återuppbygga er planet. Ni kommer att se till att försäkra er om att ni aldrig mer kommer att gå ut i ändlösa krig och döda varandra. Ni kommer att dela med er av teknologi och expertis så att vartenda land har en likvärdig chans att skapa en trygg miljö och livsuppehälle för sitt folk. Detta skapar ett Himmelrike på Jorden i motsats till det helvete på Jorden som ni har upplevt fram tills nu.

Tänk på känslan av tillfredsställelse du kommer att ha när du tittar dig omkring och ser fred och kärlek överallt. Allting som var falskt och ont är försvunnet för alltid. Detta bör vara i dina tankar varje dag, och detta är vad du måste sträva efter. Tillsammans kan ni åstadkomma detta väldigt snabbt. Tidpunkten är rätt och allting lyser upp er väg för att möjliggöra detta. Tillsammans har ni vad som krävs för att uppnå detta på en fredlig väg.

Det är fint att se att många av er har gjort valet att inte köpa in er till julhysterin. Ni använder den här tiden för familj och vänner och träffas och trivs som aldrig förr. Julen tjänar endast till att göra Kabalen rikare, och ni andra fattigare. De har inte missat ett enda trick för att göra slavar av er, och de gillar att hålla er i skuld till dem. Det håller er på plats, en plats som de har designat för er. Ta varje tillfälle att vara med er familj och era vänner för detta är dyrbara tider, och minnena av dem kommer att stödja er när ni går vidare för att skapa en bättre framtid för alla.

Allting kommer snart att finnas ute i det fria. Det kommer inte att vara möjligt att hålla sanningen dold, sanningen om vem du är och vad som har gjorts mot dig i ett försök att ta över er planet. En dag kommer du att luta dig tillbaka och undra över hur du kunde överleva för att kunna berätta den här sagan, trots att så mycket var emot att sanningen blev känd. Många av initiativtagarna till den här situationen ni har upplevt kommer att lämna er planet och återvända till den plats varifrån de kom. Andra kommer att försöka lura er till att acceptera dem. Vissa kommer att allvarligt be er om förlåtelse, och detta måste ges en allvarlig tanke.

Känslor kan inte tillåtas att blandas med vad som är bäst för mänskligheten. Många av dem kan inte existera på planeten Jorden när den är helt ljus. De kommer att bli avslöjade, för de behöver energin från rädsla och dödande för att kunna leva på Jorden. Deras mänskliga utseende kommer att upplösas och försvinna. De kommer att kämpa för att försöka hålla fast vid vad de har uppnått på er bekostnad. Ni måste vara förnuftiga när ni tvingas ta itu med alla dessa eventualiteter, ha ett lugnt sinne fritt från ilska. Det får inte finnas några tankar på vedergällning, för det sänker er ner till deras nivå. Var värdiga och ha kontroll över situationen. Kom ihåg att detta är vad ni har väntat på och strävat efter. Båda sidor av livet skall arbeta tillsammans i detta för att försäkra att allting blir lugnt och fridfullt.

Ni kommer att kunna se och njuta av solen ännu en gång, för den blir inte längre blockerad av kemiska spår. Detta kommer att medföra så många fördelar för er hälsa och för era energier, för naturligtvis är det därför de blockerade solen. Er himmel blir blå och fylld med stjärnor igen. Allting blir ljust. Hur underbart är inte det? Det kommer att uppfylla Jorden och förbereda den för att producera mat igen, precis som den gjorde tidigare. Jorden och er anslutning till den kan inte nog betonas. Ni blev avsiktligen förhindrade att ha en verklig koppling till Jorden.

Allt har utformats för att hindra och blockera er anslutning till Moder Jord: skor med gummisulor, fibrer i era kläder som är skadliga för er hälsa och ert välbefinnande. Kom bara ihåg att allting som är NATURLIGT är bra, medan det som är tillverkat av människan inte är det, för det hindrar din förbindelse med Moder Jord. Att promenera barfota på Jorden är mycket fördelaktigt. Det förenar dig med energin iAllt Som Är. Du kan skaffa hjälpmedel för att göra en koppling till Jorden och de har visat sig vara till god hjälp när det handlar om sjukdom. Allting som har separerat dig från Jordens energier måste tas bort. Detta kan ta lite tid men var snälla och håll detta i minnet.

De som måste arbeta tillsammans kommer att samlas. Deras intuition kommer att vägleda dem att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Frukta inte, för den gudomliga planen fungerar som den skall. Vi har övervägt allt. Ingenting har lämnats åt slumpen. Vi vet att ni kommer att svara an på det rop som går ut för att ni skall samlas. Ni har kommit lång väg sedan det år när jag övergick till andevärlden. Jag har sett till att Veronica är medveten om min närvaro hela tiden.

Var snälla och skicka era helande tankar och er kärlek till den som går igenom hemska tider i händerna på Kabalen i en ansträngning att hindra honom från att utföra sina uppdrag. Kärlekens kraft kommer att befria honom. Snälla ni, kom ihåg honom vid denna tid.

Mina kära, kära vänner, jag önskar er alla en fridfull, glädjerik tid med era familjer och vänner under denna säsong av goda tankar och önskningar.

Veronica min kära, ta dig tid att njuta av att vara med din familj och dina vänner. Vet att jag är med dig, som alltid.

Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge