Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 1 december 2013

Montague Keen - 1 december 2013

Spänningen stiger allteftersom medvetenheten ökar. Människor upplever förändringarna i både kropp och själ. Ni har mycket att vara upprymda över, för ert uppvaknande har lett till en förändring inom de Mörka Kontrollanterna efter vad man kan notera genom att ljuset nu flödar genom mänsklighetens sinnen och själar. Lägg märke till ljuset som nu strålar ut från solen. Välkomna det och ta varje möjlighet att länka in er till det. De Mörka försöker blockera det från er med användande av kemiska spå (chemtrails) men ljuset lyckas ändå komma igenom, så det är viktigt att ni utsätter er för det. Solsken är viktigt! Ställ er frågan varför så stora ansträngningar görs för att hindra solljuset från att nå er?

Vem har rätten att blockera solskenet som är en av Gud given rätt att ha och njuta av? Dessa frågor måste ställas och förklaringar krävas. Ni kan inte längre bara sitta ner och passivt tillåta att era liv blir angripna på det sättet. Det är dags nu att sluta upp med att vara offer! Ni har en röst, så när ni samlas till EN röst så måste svaren ges. Om ni vill ha förändring så måste ni be om den.

Det finns mer än tillräckligt med information i det offentliga rummet för er att göra utforskningar när det gäller chemtrails. Kemisk förorening och nedsmutsning, GMO-gröder etc måste föras ut till allmänheten och öppet debatteras. Fakta finns där, de är inte dolda, och ni är inte maktlösa. Vi kan ge er vägledning men agerandet som måste till måste komma från er. Låt er inte bli sidesteppade av dumt skvaller om att det inte spelar någon roll. Det är på det sättet som de vill fylla era sinnen med trivialiteter så att ni glömmer bort vad som är viktigt.

Fina ord talas av så kallade ledare, men deras ÖGON förmedlar inte det budskap som kommer från deras munnar. Ögonen kan inte ljuga eftersom de är själens speglar. Ni kan inte längre bara acceptera saker och ting som något normalt.

Detta är viktiga tider, för de närmaste månaderna skulle kunna åstadkomma en fullständig omvandling av er värld. Ni måste ha ETT sinne, för alla vill samma sak, alla önskar detsamma – kärlek, ljus och fred för hela mänskligheten! Detta är ett fönster av möjligheter att göra så att det sker snabbt och fredligt. Lita på varandra och glöm alla skillnader som skapats av människor. Innerst inne vet ni att ni alla är bröder och systrar som vill leva i frid och harmoni.

När fina handlingar inte åtföljer de fina orden, se dem då för vad de är. Era ögon är öppna nu, så dessa taktiker fungerar inte längre. De säger vanligen till er att titta på något annat. De säger: titta inte på mig eller mina handlingar, för jag vill dölja dem för dig! Men nu kan ni se igenom allt det där. Snart kommer de att få meddelandet att HANDLINGAR TALAR MER ÄN ORD. För enbart orden är inte längre acceptabla, det är dags nu att förvänta och kräva handling, fredligt och alltid med värdighet.

Genom dem som min kära hustru kallar ”våra vänner därutifrån” (er utomjordiska familj) har vi förhindrat många försök att starta ett Tredje världskrig. Vi har framgångsrikt gjort många missiler oanvändbara och även andra krigsredskap. Krigsmaskinen har stora svårigheter och pengar kommer inte att lösa de problem som vi skapat för dem. De håller nu på att lära sig hur det känns av vara hjälplös. De söker desperat efter olika vägar att gå vidare för att kunna hålla sig fast vid kontrollen som glider ut genom deras fingrar.

Mänskligheten har vant sig vid att spela offer som alltid har accepterat vad de stora och goda säger åt dem är fallet. Men nu kan människor se vad som är sant och vad som är falskt. Propagandan fungerar inte längre. Så människor kan aldrig mer bli ombedda att gå in i ett land och döda dess folk, bara på ett infall av politiker eller bankirer. De ser nu att dödande är DÖDANDE och det kan aldrig rättfärdigas!

De verkliga orsakerna till krigsförklaring mot ett annat land går mycket djupare än ni någonsin varit medvetna om. Titta på den forntida historien om dessa länder och ni kommer att se vad som hållits gömt. Det är ENERGIN de håller som oroar era Kontrollanter. Allt är energi! Tills nu har Kabalen hållit planetens energier tyglade och under kontroll. Observera spåren från chemtrails, för de följer noga planetens energilinjer i ett försök att förstöra denna dyrbara energi som borde vara fritt tillgänglig till gagn för hela mänskligheten!

Det finns heliga platser över hela er värld som har skändats och täckts över. All denna underbara energi måste nu släppas fri. De av er som vet hur man gör detta har en plikt att ta steget att släppa den, något som allting på Jorden kommer att gynnas av. Sätt igång denna uppgift med kärlek i hjärtat för allt levande. Gå barfota på gräset. Ni måste bli riktigt jordade människor. Detta ger er en djup känsla av tillhörighet som ni ännu inte har upplevt, för denna information har förnekats er. Genom att släppa ut den så skapar ni den frid som era själar ropar efter. Koppla in er till Jorden och med varandra, för ni är alla i detta tillsammans. De kedjor som binder er håller på att bli svagare. Detta måste ske för att ni skall bli befriade från träldomen.

Mycket kommer at göras för att skapa rädsla. Köp inte in er till det. Det skulle vara bäst för er om ni undvek alla så kallade NYHETER, vare sig de är på TV eller ni läser dem i tidningar. Man kan inte lita på dem. De kommer alla från samma propagandamskin som drivs och kontrolleras av de som önskar hålla er underdåniga och under kontroll. Jag har påpekat många gånger att era tankar skapar er verklighet. Var klara över vad som är bäst för er. Älta inte det negativa. Höj istället er vibration och håll den uppe. Vi är beroende av er för att göra detta snabbt och framgångsrikt.

Veronica och jag önskar tacka alla dem som skickade kärlek och lyckönskningar för att hjälpa till med köp av en annan bil. Era gåvor och vänliga önskemål togs tacksamt emot och var mycket uppskattade. Överskottet kommer att användas till att hyra de maskiner som behövs för projektet som måste genomföras för att skapa en bättre värld för alla som bebor den. Vårt arbete går vidare och vi kommer att uppnå våra mål.

Min kära, när vårt arbete är klart kommer du att vara med mig ännu en gång. Tillsammans kommer vi att hjälpa till med att skapa en bättre upplevelse av livet på Jorden för mänskligheten.

Som alltid, din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge