Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 29 juni 2014

Montague Keen - 29 juni 2014

Den andliga världen tackar alla dem som gjorde ditt besök på Irland till en stor framgång. Vi delade varje ögonblick av det med dig. Återigen har du lyckats frigöra mer av den blockerade energin. Det kommer att ta tid och ansträngning för att helt frigöra den. Därför, min kära, har det blivit viktigt att du flyttar till Irland. Allt detta resande till och från är för mycket att begära av er. Än en gång vill jag upprepa: Irland är nyckeln som kommer att låsa upp allting!

Vi vägledde dig till den perfekta platsen för att denna övergång skulle kunna ske. Ingenting händer av en slump, även innan den visades, så insåg D dess potential. Detta är den utvalda platsen. Nu måste du be om hjälp till att köpa den för Stiftelsen. Detta blir vårt första Center. Irland håller på att vakna upp. Det behöver styrka för att komma ifrån indoktrineringen från Vatikanen. Det behöver stå upp för sin sanna historia och känna igen precis vilka människorna på Irland är.

Du, min kära, känner till de två nycklar som måste låsa upp allting. Du började den här processen den 26 maj och fortsatte sedan den 23 juni. Det tar tid och ansträngning och, tyvärr, kostnader. Vi är tacksamma till MM för finansieringen av det senaste besöket. Varje steg säkerställer processens fortskridande, snabbt och framgångsrikt. Er värld är i fara och vissa fraktioner gör fortfarande sitt yttersta för att skapa en ”orsak” till att starta ett tredje världskrig.

Alla som är av Ljuset måste komma samman för att förhindra att något sådant sker. Vi ber dig om mycket, min kära. Vi strävar efter att föra de rätta personerna i din väg för att hjälpa dig längs vägen. Det är inte möjligt för dig att göra allt ensam, jag lovar att de rätta personerna kommer att vara vid din sida, vi skall se till det. Ju förr denna upplåsning av energi är klar, ju bättre är det för mänskligheten. Lidandet i er värld måste upphöra och de som skapar det måste avlägsna sig från er planet.

Tills nu har allt detta varit dolt för er och är nu ute i det fria och människor inser till fullo hur ni har blivit bedragna av dem som ni uppmuntrades till att ha förtroende för och litade på. Ni måste se människor som de är, inte som ni leds att tro att de är. Obehagliga fakta måste tas itu med och det går inte att undkomma det. Kabalen har skapat en fantasivärld med personer som ni har uppmuntrats till att vörda och respektera, men när ridån går upp kommer sanningen att avslöjas i all sin styggelse.

Det kommer inte att bli lätt att acceptera att ni blivit lurade av dessa personer. Vi ber att ni tar itu med dem lugnt och med värdighet. De vet att deras tid är ute. Många kommer att be om barmhärtighet och förväntar sig att ni är förstående. Många föddes in till situationer som de inte själva valt. Se på varje fall individuellt och fördöm inte alla. Många kommer faktiskt att omvända sig och vädja om nåd. Kom ihåg att de kommer att förlora allt de har samlat på sig på er bekostnad. De är rädda för er!

Ni har vänner från andra planeter som är redo och villiga att komma till er hjälp. Ni har ingenting att frukta. Var villiga att hjälpa till och ge råd, speciellt till dem som fortfarande befinner sig i den tredje dimensionen. Saker och ting går snabbt nu, så var beredda på att gå framåt på ett ögonblick. Vi kommer att sätta saker på plats så att vissa operationer kan ske utan problem. Vi vill också göra en antydning när detta skall ske Ingenting kan ske förrän vi får ordet att gå vidare.

Ni har fått veta vad ni kan förvänta er, så var beredda och redo för handling. Detta är den gudomliga planen och den kan inte ändras eller förhindras. De människor du litar på Veronica vet vad som förväntas av dem och de kommer att finnas där för dig. Det har tagit många år att föra denna plan till förverkligande. Tidpunkten kommer att vara den rätta för att gå vidare när vi får ordet. Du, min kära, har förberetts under många år för det här ögonblicket. Du var vägledd till människor och platser så att detta kunde uppnås – och det kommer att bli så!

Våra Center är viktiga eftersom människor behöver råd och vägledning. Vi kommer att erbjuda hjälp och råd till hur man odlar mat som är säker för konsumtion, och även hur man producerar säkra mediciner. Alla naturliga produkter som kommer att ta bort de sjukdomar som orsakats av gifter i er mat, luft och era vatten. Detta är en viktig del av processen som ni måste gå igenom när ni fortsätter er färd in i Ljuset. Vi har tänkt på allting och kommer inte att göra er besvikna.

Var snälla och fortsätt med arbetet på leylinjerna. Ni har framgångsrikt tagit bort blockeringarna i deras energi. Detta arbete är också viktigt, så använd era sinnen till att anknyta till Tara och Uisneach för att hjälpa till med frisläppandet av den energin också. Ni gör ett fantastiskt jobb. En dag kommer ni att få se hur era insatser har lönat sig. Ni har tagit kontrollen och förlöser det som är rättmätigt ert.

NI ÄR SKAPARNA AV ER NYA VÄRLD OCH DET ÄR ETT SPÄNNANDE ÄVENTYR. LÅT FRED OCH HARMONI VARA ERT MÅL!

Ni kommer att bli förvånade över hur lätt det är att släppa alla ”skälen” till krig. De som nu kräver krig kommer inte längre att finnas där med er.

Andra planeter ser på er för att ni skall leda vägen. Hjälp dem runt om er att förstå vad som händer, bli deras guider, dela era kunskaper. När ni går vidare in i Ljuset så kommer ni automatiskt att få alla omkring er att gå med er. Detta är en massiv inlärningsprocess för er alla. Förbered er för att göra er av med alla gamla trosföreställningar och –system som har tjänat till att hålla er fångna.

Vi behöver detta Center på Irland som en mötesplats dit de som behöver hjälp kan komma. Det kan användas till alla typer av sammankomster, konferenser, seanser, naturliga behandlingar etc. Var snälla och hjälp Veronica att bekosta detta. Hon kommer att inrätta sex Center i världen innan hon går över till andevärlden. Hon kommer att ha människor på plats som skall fortsätta hennes arbete, och de kommer också att sätta igång center i varje land på Jorden. Detta är vårt mål. Var snälla och hjälp oss att uppnå det. Vårt arbete måste fortsätta. Ni kommer att förstå i sinom tid varför detta måste göras.

Min kära, vi gör framsteg! Ditt hårda arbete på Irland visar på resultat. Håll fast de kontakter du gjorde där. Vi är på väg att lyckas. Andra kommer att träda fram för att dela din tunga börda.

Jag är med dig i andevärlden. Alltid vid din sida. Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge