Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 4 maj 2014

Montague Keen - 4 maj 2014

Förra veckan kommer att stanna kvar i ert minne för alltid. Jag tänker på er sorg över att ni fick veta att en av era största supporter måste lämna er för en tid. Förstå att han har ett mycket viktigt arbete att genomföra. Han kommer att återvända och arbeta vid er sida när tiden är den rätta. Han kommer att vara säker, han är er vän och kommer alltid att finnas där för att stödja och hjälpa er.

Vi öppnade era sinnen för leylinjernas betydelse och nu visar vi er vad som gjorts för att kontrollera er alla. Vi arrangerade en kontakt mellan er och Andrew Bartzis. Andrew kunde förklara vad de som kontrollerar er värld gör mot er för att förändra er livsväg. Han har skrivit en mycket effektiv metod för att KLIPPA AV BANDEN SOM BINDER ER OCH HÅLLER ER FAST I KONTROLLSYSTEMET. Andrew kallar den metoden ÅTERKALLANDE AV SJÄLSKONTRAKTET.

Metoden är EXTREMT KRAFTFULL. DU VET ATT DETTA ÄR SANT. Du vet vad du upplevde när du gjorde detta med Andrew den 1 maj. Metoden öppnade dina ögon så mycket, och du min kära har varit så mycket bättre sedan du gjorde återkallandet. Detta är ett MÅSTE för alla på Jorden. Ni hittar metoden på Andrews hemsida: Andrew Bartzis Galactic Historian. Ni kommer att bli förvånade och förtjusta över resultatet ni upplever.

Fortsätt att göra detta tills mänskligheten är FRI från alla olagliga restriktioner som har införts. Era kontrollanter använder vartenda kontrakt ni har haft i vartenda liv ni någonsin har levat. Iblandändrar de bara ett ord, och det enbart kan hindra er från att utföra det uppdrag ni återvände till Jorden för att genomföra. DESSA BAND MÅSTE KAPAS SÅ SNART SOM MÖJLIGT! Ni har ingen tid att förlora. Ni befinner er i ett fönster av möjligheter. Dröj inte med det, ni måste skydda er själva och era familjer. Ni står upp mot ett SYSTEM MED KONTROLL OCH DOMINANS I KÖPET AV ERA SJÄLSKONTRAKT!

De kan resa fram och tillbaka i tiden och därigenom förändra resultatet för många av er. Ni måste skydda ert HELIGA UTRYMME och skapa gränser. Låt inte er själva bli målet för manipulation och kontroll. Ni förstår numera vad som har gjorts genom kontrollen av leylinjerna. Ni måste fortsätta med detta. Dessa två övningar kompletterar varandra och måste arbeta i tandem. Ni arbetar för överlevnaden av den mänskliga rasen på planeten Jorden.

Veronicas uppmärksamhet drogs till CERN och vad Kabalen hoppas kunna göra. De vet att spelet är slut och de accepterar att de har förlorat. De är inte som ni, de tänker inte som ni. De vill använda Cern till att förstöra tusentals liv, och delar av er värld också. Låt er inte luras av dessa som försöker invagga er i en falsk känsla av säkerhet. Jag har aldrig, och skulle aldrig någonsin, uppvigla till RÄDSLA, men låt mig få försäkra er att det finns steg ni behöver ta för att skydda er själva.

Följ de steg vi råder er till och ni kommer sannerligen att vakna upp. När ni verkligen förstår vad som har gjorts mot er kommer ni att vilja ta de steg som är nödvändiga för att befria er själva – och ni kommer att må bra. Median är inställd på att ändra er uppfattning. Sinnets kontrollelement tjänar till att hindra er från att någonsin se fakta och att göra egna bedömningar. Även ord, varje tonfall, varje gest är beräknad för att hålla er under kontroll. Kom alltid ihåg att när det gäller att styra och kontrollera er, så har ni inte att göra med människor såsom ni känner dem. Så ni kan inte döma dem efter era egna normer. De varken känner eller handlar som ni gör. Faktum är, mina kära, att de är fegisar.

Utan stöd från dem av er som ger detta så är de ingenting alls. Se dem nu som rädda kaniner, fångade i strålkastarljuset av SANNING, utsatta och rädda för de 99 %. Var inte rädda för dem, för utan ert stöd kunde de inte ens skada ett hårstrå på era huvuden. NI har kontrollen nu. Ta hand om den med omsorg och medkänsla, för det är ett stort ansvar. Överväg varje eventualitet innan ni vidtar åtgärder av något slag.

Den sanna historien om er värld kommer att släppas fri när Vatikanen faller. De vet att de inte kan överleva, för ingen är lurad av dem längre. De Upplysta har gått vidare och de undrar nu hur de kunde ha gått med på alla onda rutiner och kontroll. Naturligtvis, vad ni ser är hur de har använt RÄDSLA för att ta över er värld. Vatikanen skapade alla andra religioner för att skapa konflikter, splittring och förvirring. Detta fungerade verkligen tills Ljuset av Sanning visade deras verkliga syfte.

2014 är året när ni måste inse fakta och ta itu med dem. De korrumperade har levat av ländernas goda och har haft allting på sitt eget sätt. Men som ordspråket säger: Sanningen kommer alltid ut!

Vi här i andevärlden är förtjusta över att så många av er har tagit leylinjerna och obeliskerna till ert hjärta. Ni har gjort ett magnifikt och storartat jobb. Ge inte upp förrän den sista resten av Jordens energi är borttagen. Det är glädjande att så många människor har samlats över hela världen för att engagera sig i det viktiga arbetet. Ni tjänar mänskligheten och planeten Jorden. Det är sannerligen en ädel sak att göra. En dag kommer ni att se tillbaka och förundras över vad ni gjort. Ni behöver tid att göra Återkallandena på Andrews hemsida, så jag lämnar er här nu.

Min kära Veronica, du har haft så mycket att ta hand om den här veckan. Vårt arbete måste fortsätta, och det kommer det att göra också. Människor ser Ljuset och tar sitt ansvar. Det finns mycket att göra. Och jag vägleder dig som alltid. Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge