Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 29 mars 2015

Montague Keen - 29 mars 2015


Det var aldrig min avsikt, när jag gick över till den andliga världen, att vara den som öppnade era ögon för sanningen om er historia. Genom att göra det kan vi tillsammans rädda er planet från dem bland er som är fast beslutna att förgöra mänskligheten och själva ta över planeten. De har visat sina kort många gånger, men ni misslyckades med att förstå vad som egentligen hände.

Ni behöver bara läsa ALEKSANDER SOLZHENISYNS förstahandsrapport om grymheterna, som öppet ägde rum på 1900-talet, då många av er levde. Det är alltid dolt vid första anblicken. Det händer varje dag och ni är blinda för det. Genom att välja att blunda för det blir ni medbrottslingar, och det är en allvarlig sak.

Veronica och jag är inte de enda som försöker öppna era ögon. Det finns många som har forskat och funnit sanningen och de delar med sig av den till er. För att ta itu med det måste man gå tillbaka till antikens Irland, när Rom och andra började sitt övertagande.

Ur skrifter av CONOR MAC DARI:

”Hierarkin i Rom visste att den Irländska Kyrkan av IESA CRIOST (Jesus Kristus) hade etablerat kristendomen eller soldyrkan på den västra kontinenten.

Det systematiska förtrycket av fakta - vilket är nästan obegripligt - av historien om de irländska bedrifterna är skamlösa och fräcka och bedrevs av de instanser som redan har nämnts. Det är ren sanning att Irlands historia har skrivits av hennes fiender. Principen att förstöra, förtrycka och förändra, eftersträvades i Irland av Rom, vilket också verkställdes på den västra kontinenten.

I Mexiko, liksom på andra håll, förstördes allt som påminde om kristendomen om det fanns möjlighet att göra så. De romerska prästerna förstörde alla böcker de kunde hitta och de som de bevarade ändrade de. De raderade ut hela kapitel ur de infödda historikernas skrifter som skrev Mexikos historia.

När vi betänker att irländarna var ”FENICIERNA” OCH OCKSÅ, SOM VI HAR VISAT, ATT ”HEBRÉERNA” var en prästerlig kult inom den irländska rasen, blir det väldigt lätt att identifiera detta folk som ETT och SAMMA. Forskare har noterat sambandet mellan ”hebréerna” och ”fenicierna” och hänför det till spridningen av den hebreiska kulturen och inflytandet bland de senare. Det verkar vara så långt de har kunnat komma för att upplysa oss.

De har lämnat oss med slutsatsen att den här förbindelsen berodde på TVÅ FOLK som ockuperade två angränsande delar av landet; hebréerna ockuperade det inre pastorala landet och fenicierna havskusten. Dessa forskare ser ut att ha dragit sina slutsatser i enlighet därmed.

”Fenicierna” och ”hebréerna” tillhörde en och samma ras, lika mycket som två bröder som bor i samma hushåll, eller far och son i samma familj. De här är inget annat än PÅHITTADE namn för den irländska rasen; Irland var deras säte, kapital och hemland – inte Medelhavets östkust eller Syrien.

DETTA AVSLÖJAR ETT STORT BEDRÄGERI AV HISTORIEN OCH KOMMER SÄKERT ATT BIDRA TILL ATT GE ETT KLARARE PERSPEKTIV AV DET FÖRFLUTNA, OCH ETT SNABBARE AVSLÖJANDE AV DET BEDRÄGERI SOM HAR TVINGATS PÅ OSS.

DET HÄR BEDRÄGERIET HAR ORSAKAT FÖRVIRRING BLAND FORSKARE OCH VETENSKAPSMÄN. MEN IDENTIFIERINGEN AV DESSA ”TRE RASER” SOM EN, ÄR ETT FAKTUM SOM MEDDELAS PÅ DESSA SIDOR FÖR FÖRSTA GÅNGEN, MED DEN POSITIVA FÖRSÄKRINGEN ATT DET ÄR SANT.

Avslöjandet som görs här kommer att bli till hjälp för framtida utredare och språkvetare i deras efterforskningar och redovisningar av de förändringar som har gjorts i de tre alfabeten som sägs ha tillhört IRLÄNDARNA, HEBRÉERNA och fenicierna. De är inget annat än variationer av ETT alfabet.

Irländarna var de inspirerade författarna till kristendomen, vilket tydligt framgår av det som har avslöjats här, och deras riter kan fortfarande observeras hos de Kristna Soldyrkarna. Det går att bevisa att de kristna människorna i världen har blivit lurade, ett fruktansvärt och grymt bedrägeri. Skälet till det är inte längre en hemlighet.

Och för att hedra HONOM, för att glorifiera och tillbedja honom, byggde de dessa stora och magnifika pyramider, torn, obelisker, sfinxer och tempel. Deras arbete och ideal känns igen överallt från deras stenbelagda tempelruiner i Ankor i det avlägsna Kambodja till Thailand, från Ellora och dess grott-tempel i Indien till öarna i Stilla Havet, från Irland till Egypten, från Syrien till Peru, Yucatan och Mexiko. Karaktären på deras verk kan inte missförstås.

Informationen är så tydlig att den inte kan missförstås eller ignoreras. De är övertygande och positiva bevis, och de förkunnar för världen att både de religiösa institutionerna och civilisationen, som existerade på den västra kontinenten för tusentals år sedan, fördes hit av de antika irländska soldyrkarna och IESA CHRIOST, SOLGUDEN.

Det har aldrig varit viktigare att känna till och förstå sanningen. Massiva förändringar är på gång och ni behöver skydda er själva och er planet. Det är en tydlig vinna eller förlora situation. Tillsammans kan ni lätt vinna. Gör det inte svårt för er själva. Vi på det andliga planet har planerat ert uppvaknande ett bra tag nu.

Vi behöver nyckelmänniskor som Veronica att vara på plats för att tjäna som mellanhänder. När ni till fullo förstår vad som har gjorts för att föra er bakom ljuset i syfte att ta kontrollen, kommer hela bilden att stå helt klar, och ni kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att ta tillbaka kontrollen över det som rättmätigt är ert. Ni kommer att rädda planeten Jorden för framtida generationer, som kommer att njuta av fred och kärlek.

Fortsätt att sända kärlek och ljus till London och alla leylinjerna, så att de kan frigöra sina underbara energier till gagn för mänskligheten. Min kärlek går till alla dem som hjälper till med detta arbete. Var snälla och skicka även ljus till dem som har i uppdrag att rädda mänskligheten från undergång. Tillsammans är ni 99 %. Ni kan göra det. De kan inte lyckas utan er hjälp. Det är dags att säga NEJ.

Försök att ta lite tid för er själva. Ni behöver vila. Ta en paus för ni behöver det. Attackerna är tröttsamma. Snart, mina kära, kommer de att vara ett minne blott.

Min kärlek är din för evigt. Din beundrande Monty.
Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie DahlbergOm du vill hjälpa Veronica att sälla igång sitt nya Center kan du göra en donation här:
Paypal


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge