Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 5 april 2015

Montague Keen - 5 april 2015


Hälsningar till alla denna Påskdag. Det är brukligt att äta choklad under Påskhelgen. Veronica såg alltid till att jag hade ett ständigt förråd av min favoritchoklad. Jag önskar er alla en trevlig dag.

När dagsljuset ökar, lyser mänsklighetens ljus ännu klarare. Det avslöjar allt som är mörkt och korrumperat. Era uppväckta sinnen kan inte längre acceptera lögnerna ni offentligt har fått höra som fakta i de olika medierna. Ni har själva börjat ifrågasätta och utforska sanningen. Ni är chockade av lögnernas totala arrogans, som förolämpar er intelligens. Kabalen har insett att de inte kan komma undan med sina ”uppfinningsrika historier” längre. De har knorrat!

Idag vill jag visa er vad andra har funnit vara sanningen. Jag är inte den enda som försöker visa er i rätt riktning. Mänsklighetens framtid är beroende av att ni accepterar den ovillkorliga sanningen och förkastar den falska historien, som man avsiktligt har tvingat på er. Förintelsen av mänskligheten har pågått under många år, och ni har varit ovetande om det.

Det här planerades och genomfördes av Kabalen med er hjälp. Det är dags att stoppa det nu. Tillsammans kan ni säga NEJ, vi vill inte längre medverka till slakten av den mänskliga rasen. Ni är i en VI eller DEM situation. Ni fick lära er att det började i öst, men det gjorde det inte. Det började i väst.

Idag citerar vi valda delar ur Andrew Powers bok, IRLAND, FARAONERNAS LAND. (IRELAND LAND OF PHARAOHS)

Sidan 69, ” Silvertungade landsförrädare som Clinton, Blair och andra ”högstående” globala politiker (i verkligheten marionetter åt systemet) är strategiskt placerade för att kontrollera aspekter av bedrägeriet, och för att hela tiden hålla oss förvirrade och under uppsikt. De vet värdet av att hålla ”de värdelösa snyltarna” (som en av Eliten så otäckt beskrev den så kallade massan) i konflikt med varandra.

Härska och söndra är deras paroll. Irland är ett bra exempel, även om samma förfaringssätt har använts genom historien i de flesta länder. Användandet av historiska och mytologiska händelser, som ”Slaget vid Boyne”, används för att främja en agenda som vi, hittills, är okunniga om. Som en sidoreplik kan sägas att den så kallade ”Irländska Fredsprocessen” inte kommer att fungera, det var heller aldrig meningen att den skulle göra det i sin nuvarande form (2003); det är bara en annan aspekt av agendan som las fram för att förvirra. Det kommer att stå klart när vår berättelse fortsätter.”

Sidan 91, ”Det skulle vara vårdslöst av mig att lämna detta kapitel utan att kort nämna den ultimata ’konspirationen’. Har ni någonsin hört om Sions Vises Protokoll? Detta ökända dokument uppdagades i Ryssland 1905 och översattes av en Victor Marsden i London 1910. Marsden hävdade att han inte kunde arbeta med protokollet i mer än 30 minuter åt gången, eftersom dess innehåll var så ondskefullt.

Det var förmodligen ett protokoll från ett möte som hölls av judiska bankirkabaler, vars avsikt var att ta över världen genom att manipulera Gojerna (ett judiskt skällsord för ickejudar). Ända sedan dessa skrifter blev allmänt kända har det varit häftiga debatter om huruvida de är äkta eller inte.

Bern i Schweiz, var scenen för den rättegång som skulle avgöra protokollens äkthet under åren 1934-35. Domstolen kom fram till att protokollen var en förfalskning, en konstig dom om den försökte säga att de aldrig har existerat. Om de var förfalskade, så måste det finnas ett original. Det är en komplicerad och förvirrande studie, värdig en egen bok.

Den enda kommentar som är tillagd här, pekar på att några av idéerna som finns i protokollen, ursprungligen var skrivna av Maurice Joly, en framstående fransk advokat och medlem av Rosenkorsordern, i hans pamflett ”Dialoger i Helvetet mellan Machiavelli och Montesquieu,” 1864. Detta sågs vid den tiden som ett angrepp på Napoleons politiska ambitioner, men det visar också skuggsidan av de hemliga sällskapen i kontroversen.

Detta styrks av påståenden om att protokollen var verk av 1700-talets Illuminater, som var långt ifrån enbart judiska, även om några av dess medlemmar var det. Vi kommer att använda ett flertal urval från ”Illuminaternas Protokoll” för att ytterligare understryka påståendena i det här kapitlet om att det är något mycket kraftfullt – inte kopplat till religion eller nationalitet – som arbetar bakom kulisserna. För det goda eller onda; vem vet…?

”Vi är alltför starka – ingen kan undandra sig vår makt – nationerna kan inte ens upprätta en obetydlig privat överenskommelse utan att vi i hemlighet har ett finger med i den. Inbilla er inte för ett ögonblick att dessa uttalanden är tomma ord. Tänk noga på de framgångar vi arrangerade för Darwinismen, Marxismen, Nietzscheismen… Vår styrka, i det för närvarande sviktande tillståndet i alla maktformer, kommer att vara mer oövervinnlig än någonsin.”

Sidan 104, ”Dessa begrepp verkar, ytligt sett, mycket pessimistiska, men bara genom att förstå det parasiterande systemet har vi hopp om att övervinna det, och övervinna det måste vi för att befria våra sinnen. I den slutgiltiga analysen är det Eliten som har konstruerat det parasitiska systemet, ett globalt fängelse, ett fängelse utan galler.

Ingen kan logiskt förklara bedrägeriet. Hur kan någon förklara en illusion som är så kraftfull och allestädes närvarande att det är omöjligt för de flesta att förstå den? En av ”fångvaktarna” menar att det bara är de små hemligheterna som behöver skyddas, de stora skyddar sig själva genom allmänhetens klentrogenhet.”

Till exempel, Illuminaterna insåg att deras hemliga protokoll så småningom skulle avslöjas offentligt. Således formulerade de sina protokoll så att de framstod som en judisk eller sionistisk komplott för att placera alla människor under ett tyranniskt världsstyre. De till och med gav dem en missvisande titel ”Sions Vises Protokoll”. Genom hela dokumentet planterade de listigt ett judiskt skällsord för ickejudar för att beskriva sitt mål – Gojerna.”

Detta är tillräckligt för idag. Försök att förstå att den här informationen är viktig om ni vill förstå det som håller på att hända i er värld. Maktpyramiden är på väg att störta. De kan inte överleva ljuset. Att sända ljus till leylinjerna överallt och till London fungerar. Mänskligheten kommer att överleva. Var och en av er kan bidra till er överlevnad, även från er bekväma fåtölj.

Det har varit en särskilt svår helg för Veronica. Attackerna intensifieras. Alla som försöker guida er till ljuset blir svårt attackerade. Vi kommer att starta Centrumen. Vi kommer att hjälpa mänskligheten att klara övergången från kontroll till frihet. Ni måste till fullo förstå hur kontrollerade ni har varit, vilka som har kontrollerat er och hur de ändrade er historia genom att skapa falska religioner för att se till att det alltid uppstod konflikter. De behövde blodspillan och rädsla för att överleva… och ni gav dem det.

Allt har sitt slut, min kära. Attackerna kommer att upphöra och du kommer att leva i frid. Då kommer vårt arbete att ta fart.

Alltid vid din sida. Din beundrande Monty.
Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie DahlbergOm du vill hjälpa Veronica att sälla igång sitt nya Center kan du göra en donation här:
Paypal


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge