Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 22 mars 2015

Montague Keen - 22 mars 2015


Detta är den viktigaste information ni någonsin kommer att läsa. Den förklarar varför det finns så mycket oro i er värld och varför ingenting verkar vara vettigt för er. Jag ber att ni läser detta om och om igen tills era ögon är fullt öppna och ni ser klart och tydligt vad som har gjorst mot den mänskliga rasen.

DET HEMLIGA AVTALET//FÖRBUNDET

Det kommer att vara en illusion så stor, så enorm att det kommer att övergå deras uppfattningsförmåga.

De som kommer att se den kommer att uppfattas som galna.

Vi skall skapa separata fronter för att hindra dem från att se sambandet mellan oss.

Vi kommer att bete oss som om vi inte är förenade för att hålla illusionen vid liv.

Vårt mål kommer att uppnås en bit i taget så att det aldrig blir några misstankar på oss själva. Detta kommer också att hindra dem från att se förändringarna som uppstår.

Vi kommer alltid att stå över fältet för deras erfarenheter, för vi känner till det absolutas hemligheter.

Vi skall alltid arbeta tillsammans och kommer att fortsätta att vara bundna genom blod och sekretess.

Döden kommer till den som talar.

Vi kommer att hålla deras livslängd kort och deras sinnen veka då vi samtidigt låtsas göra det motsatta.

Vi kommer att använda vår kunskap inom vetenskap och teknologi på ett subtilt sätt så att de aldrig kan se vad som sker.

Vi skall använda mjuka metaller, åldrande acceleratorer och lugnande medel i livsmedel och vatten, också i luften.

De kommer att bli insvepta i gift överallt de vänder sig.

De mjuka metallerna kommer att orsaka att de förlorar förståndet. Vi kommer att lova att hitta ett botemedel från våra många fronter, men kommer att mata dem med mer gifter.

Gifterna kommer att absorberas genom deras hud och munnar.

Detta kommer att förstöra deras sinnen och reproduktiva system.

Genom allt detta kommer deras barn att bli dödfödda och vi kommer att dölja denna information.

Gifterna kommer att döljas i allting som omger dem: i vad de dricker, äter, andas och bär på sig.

Vi måste vara skickliga i utdelningen av gifterna för de kan se långt.

Vi kommer att lära dem att gifterna är bra genom roliga bilder och musikaliska toner.

De som de ser upp till kommer att hjälpa till med detta. Vi kommer att värva dem att driva på för våra gifter.

De kommer att se våra produkter användas i filmer och blir på så sätt bekanta med dem och kommer aldrig att veta den verkliga effekten.

När de föder barn kommer vi att injicera gifter in i blodet på barnen och övertyga dem att detta är till hjälp för barnet.

Vi kommer att börja tidigt när deras sinnen är unga. Vi skall ha barnen som måltavla för vad barn älskar mest – söta saker.

När deras tänder förfaller skall vi fylla dem med metaller som kommer att döda deras sinnen och stjäla deras framtid.

När deras förmåga att lära har påverkats så kommer vi att skapa läkemedel som gör dem sjukare och orsaka andra sjukdomar, som vi sedan skapar ännu fler mediciner för.

Vi kommer att framställa dem som fogliga och svaga inför vår makt och de kommer att bli deprimerade, långsamma och feta, och när de kommer till oss för hjälp skall vi ge dem mer gift.

Vi skall fokusera deras uppmärksamhet på pengar och materiella varor så att de flesta aldrig får kontakt med sitt inre jag.

Vi kommer att distrahera dem med otukt, extrema nöjen och spel så att de aldrig kan bli Ett med Enheten av Allt.

Deras sinnen kommer att tillhöra oss och de kommer att göra som vi säger. Om de vägrar skall vi hitta sätt för att genomföra en sinnesförändrande teknik in i deras liv.

Vi kommer att använda RÄDSLA som vårt vapen.

Vi skall installera deras regeringar och etablera oppositioner inom dem och vi skall äga båda sidor.

Vi skall alltid dölja vårt mål men utföra våra planer

De kommer att utföra arbetet för oss och vi skall ha framgång från deras slit.

Våra familjer kommer aldrig att blandas in med deras. Vårt blod måste alltid vara rent – för det är vägen.

Vi kommer att få dem att döda varandra när det passar oss.

Vi kommer att hålla dem separerade från Enheten genom dogmer och religioner.

Vi kommer att kontrollera alla aspekter i deras liv och tala om vad de skall tänka och hur.

Vi skall vägled dem vänligt och låta dem tro att de vägleder sig själva.

Vi skall underblåsa fientlighet mellan dem genom våra fraktioner.

När ett Ljus lyser bland dem skall vi släcka det genom förlöjligande, eller död, vilket som passar oss bäst.

Men om de någonsin får reda på att de är våra likar så skall vi låta dem förgås. DE FÅR ALDRIG VETA DET.

Om de någonsin får reda på att tillsammans kan de besegra oss, så kommer de att agera.

De får aldrig någonsin få reda på vad vi har gjort, för om det sker har vi ingenstans att ta vägen, för det kommer att bli lätt att se vem vi är så snart slöjan har fallit. Våra handlingar kommer att ha avslöjat vilka vi är och de kommer att jaga upp oss och ingen person kommer att ge oss skydd.

Detta är det hemliga förbund genom vilket vi lever resten av våra nuvarande och framtida liv, för denna verklighet kommer att överskrida många generationer och livstider.

Detta förbund är förseglat genom blod, vårt blod. Vi, de som kom från himlen till Jorden.

Detta förbund får ALDRIG NÅGONSIN bli känt att det existerar. Det får ALDRIG NÅGONSIN skrivas eller talas om, för om det sker kommer medvetandet att släppa ut ett raseri hos PRIME CREATOR (Förste Skaparen) över oss och vi skall kastas ner i djupet från varifrån vi kom och stanna kvar där till slutet av tidens oändlighet.

Författare okänd.

Det kommer att ta lite tid för dessa ord att sjunka in. Kom tillsamman, tala om detta förbund. Det är detta som har fängslat och kontrollerat er. Vad du gör med det är upp till dig.

Veronica går igenom mycket svåra tider. Hon ägnar sig helt åt att hjälpa mänskligheten att vakna upp, att komma samman och arbeta tillsammans. Varje hinder som kan tänkas läggs i hennes väg när hon kämpar för att överleva. Var snälla och hjälp henne!

Den här veckan har varit traumatisk för henne. Beslut måste tas och det har lämnat henne utmattad.

Min kär, ja vi ber dig om mycket. Vägen är stenig men i ditt hjärta vet du resultatet. Vi kommer att lyckas.

Som alltid din beundrande Monty!
Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie DahlbergOm du vill hjälpa Veronica att sälla igång sitt nya Center kan du göra en donation här:
Paypal


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge