Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 28 juli 2013

Montague Keen - 28 juli 2013

VÅRA LIV GÅR MOT SITT SLUT DEN DAGEN VI TYSTNAR NÄR DET GÄLLER SAKER OCH TING SOM BETYDER NÅGOT.
Martin Luther King

De som vaknat måste komma tillsammans och inse att de har både styrkan och förmågan att tala ut. Er tystnad har tillåtit lagar att skapas som strävar efter att tysta ner alla som inte är ense med Kabalen. Just nu är varenda dag viktig. Ni kan inte luta er billbaka och säga: ”De skulle aldrig göra det!”. De gör precis det just nu!

De bygger faktiskt fängelser där de som inte behövs längre kommer att sitta. Många av er hjälper dem blint att göra just det genom att säga ”det är mitt jobb” eller ”Jag har en familj att ta hand om”. Även om detta är förståeligt så ta en titt på vad det är du hjälper till att skapa för din familj, och för miljoner av andra familjer. Du kan inte blunda för vad som sker mitt framför näsan på dig. De är så självsäkra, de bryr sig inte om att dölja sina onda planer i hemlighet. De ser sig själva som att de har full kontroll över mänskligheten.

Var och en av er har en röst – så använd den! Det tredimensionella tänkandet som ni har blivit så vana vid måste förkastas. Det är endast sinnet, det är vad ni har fått lära er, både genom religioner och genom utbildning: det är et fängelse! Era sinnen tog över från era hjärtan och själar. Ni kallar det logiskt tänkande, men det är just det som håller er som fångar och under kontroll. Jag ber er nu att lära er att gå in i era hjärtan, det kommer att ge er en sann bild av den faktiska verkligheten och vad som kan vara avgörande för vad ni kan åstadkomma. All sorts hjälp och allt bistånd är tillgängligt för er. Ni är aldrig ensamma. Ni måsta de första stegen för att utrota mörkret från er verklighet.

Var medvetna om att många som fanns på ljusets väg har blivit överskuggade och, många gånger, fått helt fel information. Ni måsta stå fast i er uppfattning. Ert hjärta kommer att vara er guide. Många går igenom inre strider när de försöker stanna på den sanna vägen. De Mörka Tjänarna tappar mark och de blir alltmer brutala i sina försök att hålla fast vid sin makt.

Anslut dig till din egen skyddsängel för skydd och vägledning. Vad ni alla nu lever igenom vid den här tiden är planerat. Det är slutstriden mellan Ljusets och Mörkrets Lorder. I era hjärtan vet ni att ljuset kommer att ta bort alla spår av mörker. Det är då som den Nya Tidsåldern börjar och varje land i er värld kommer att gynnas. Fred kommer att återställas.

Våra planer för framtiden är fantastiska. Vi kommer att avslöja dem på vad vi kan kalla ”måste veta-basis”. Fokusera era sinnen på sanning och gå inte in på något sidospår, oavsett hur inbjudande frestelserna är, för att locka bort er från det. Vad de Mörka lovar är alltsammans en illusion. De är sinnesmanipulatorer! Vägra att låta er luras av dem. Höj er vibration! Kärlek är den högsta vibrationen. Med kärlek I era hjärtan kan ingenting distrahera er.

Låt aldrig rädsla komma in i era liv, och låt den aldrig hindra er från att följa er gudomliga väg. Alla med ett uppdrag att utföra håller på att attackeras, men ni kan övervinna hindren, och när ni gör det blir ni allt starkare av det. När du lever i en värld där mörkret härskar blir du testad genom vad som görs mot dig eller vad som hotar dig. Du måste vara stark, fast i din tro. Du måste också förstå när andra blir attackerade och du behöver stödja dem. Hjälp dem att inse vad som gjorts mot dem. Omge dem med kärlek och ljus.

Meditation kommer att stärka din förening med ljuset. Hitta sättet som passar dig bäst och det kommer att hjälpa dig att hålla dig centrerad. Försök undvika det meningslösa skräp som finns runt omkring dig som slåss om din uppmärksamhet. Det är alltsammans en del av planen. Fall inte för det!

Forntida portaler blir nu aktiva än en gång. De kommer att sprida sitt ljus för att stärka planeten i förberedelsen för vad som kommer att ske. Framtiden som ni alla skapar vid den här tiden är av stor vikt för mänskligheten och även för planeten. Gå in i detta med ögonen vidöppna i säker förvissning om att ni är på rätt väg.

Ni kommer att vara avgörande för undanröjandet av alla förstörelsevapen från planeten. Dödandet kommer att upphöra, alla krig sluta och arméerna skall sedan användas till att rekonstruera allt det som förut var så viktigt för dem att förstöra. Att ge mat till världen kommer att vara en prioritet. Det kan göras snabbt och effektivt. Vi har tänkt mycket på allt som måste göras. Eftersom vi kan se hela bilden så är vi i en position att kunna vägleda och hjälpa. Detta är en gemensam satsning, med båda sidor av livet, där vi kommer samman för att rädda mänskligheten och planeten från de mörka krafter som har drabbat er och gör allt för att förstöra er.

Se fram emot den tid när allt mörker har tagits bort och er planet är återställd, när hela mänskligheten kommer samman och lever som Ett i fred och harmoni. För att åstadkomma detta kan ni bli ombedda att göra uppoffringar, eller att kämpa lite, men ingenting kommer att begäras av er som ni inte kan klara av.

När du står för sanning kan ingenting komma i vägen för dig. Bara tänk på att du är i en strid som du kommer att vinna. Ibland behöver stridsplanerna ändras, så det som är nödvändigt att ändra på kommer att bli ändat, för ingenting är ristat i sten.

Vi är på rätt väg och det är det viktiga. Vårt antal ökar för varje dag då fler och fler länder öppnar upp för sanningen. Vet att var och en av er är välkommen och högt värderad. Ni är alla en del av det hela. Så trevligt det kommer att vara när alla barriärer och hinder blir borttagna och människorna lever som Ett, alla delar samma erfarenheter på Planeten Jorden. Det dröjer inte så länge nu!

På ett personligt plan gör ni alla framsteg och vi delar er iver och förtjusning. Du är aldrig för gammal att lära. Jag tackar dessa som ger dig råd. De valdes ut för det uppdraget. Stöd dem med kärlek och vänlighet som kämpar med de Mörka Krafterna. Håll dem i ljuset och kärleken. Jag ber var och en av er att göra detta, för dem som är under attack och kämpar med att komma ut på andra sidan. Jag är alltid på din sida. Min kärlek till dig Veronika kommer aldrig att dö. Jag förblir din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge