Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 1 juli 2013

Montague Keen - 1 juli 2013

Ni bevittnar nu de sista desperata försöken att hålla ihop matrisen. När många av er vaknar upp till er egen makt så vägrar ni att tiga längre. Ni vill dela med er av era upptäckter till andra och ser att alla är ivriga att lära sig. De är inte beredda att låsas in längre för att tjäna Kabalen i fortsättningen. Vissa arméer vaknar äntligen upp och ifrågasätter vad de blir beordrade att göra. De inser att de är en förbrukningsvara, och att de är utan betydelse och att de en vacker dag också kommer att dödas av dem de tjänstgör för.

Vi i den andliga världen kan bara hjälpa er när ni ber om vår hjälp. Vi är redo och villiga, och så är också era vänner på andra planeter som kommer att ge er praktiskt stöd, såsom t ex teknik mm. Vi måste få era rop på hjälp eftersom vi inte kan ingripa utan att ni ber om det. Många av oss kommer att komma ner för tillfälliga manifestationer. Detta har jag lovat dig, min kära! Var förberedd på några glada överraskningar.

Vi kommer att befria era sinnen från de restriktioner som tvingades på er av det onda kontrollsystem som tog över er planet för alla dessa årtusenden sedan. Det är nu dags för er att än en gång bli de underbara, mäktiga människor som bebodde planeten Jorden innan övertagandet började. Det övertagandet innebar förintelsen av så många. Även idag ser ni förintelsen fortsätta i så många delar av er värld.

Ursäkterna för detta blir alltmer kraftlösa och svaga för varje gång de tillkännager sina skäl för att invadera ett annat land ”för att skydda folket”. Det sista i världen de vill göra är att skydda dessa stackars oskyldiga människor. Det är deras sätt att gallra ut befolkningen, och en dag kommer dessa samma människor att vilja förinta både dig och de dina. Har du aldrig tänkt på det scenariot? Det är dags att ni alla gör det.

De många avslöjanden som nu strömmar ut från Vatikanen kommer snart att bli en hel översvämning. Då kommer det att exponeras som huvudet på ormen. Många inom Vatikanen kan inte längre blunda för vad som skett i det förflutna och som fortsätter att ske, och dessutom vad dess verkliga mål är. Det korthuset håller på att falla ihop. De har dolt så mycket för mänskligheten. De har kontrollerat sinnen från vaggan till graven och RÄDSLAN som de har härskat med över dessa människor har förstört upplevelsen av livet på Jorden för miljarder människor under åren.

Det är svårt för många av er att acceptera att allt detta är baserat på lögner och bedrägeri. Snart kommer ni att se ovedersägliga bevis på detta. De, och deras anhängare, är ansvariga för allt som är dåligt och ont i er värld. Men deras tid av härskande är snart över. Inga tårar kommer att fällas vid avskaffandet av denna förskräckliga maktstruktur, men tyvärr är många av er fortfarande fastlåsta i det genom RÄDSLAN som har ingjutits i er.

Avlägsna bojorna och stig fram i ljuset. Släpp RÄDSLAN och bli den ni är. Öppna era hjärtan för kärlek och jag lovar er att era liv kommer att öppnas upp för alla möjligheter. Ert stora äventyr har bara börjat. Njut av det! All den kunskap som har dolts för er kommer att bli tillgänglig för alla, för alla kommer att än en gång bli likvärdiga.

Planeten Jorden är den enda plats i hela Universum där vissa gör anspråk på att vara överlägsna andra människor. Snart kommer ni att förstå vilket dumt, ja löjeväckande, påstående det verkligen är. Hur kan någon tro att Källan, Skaparen, någonsin skulle göra något sådant! Allt kommer att avslöjas och förklaras och bevisen kommer att placeras mitt framför er. Allt kommer att bli helt klart. Naturen kommer att ta över från den teknik som åsidosätter den och orsakar sådan förstörelse och rädsla.

De stora tänkare som en gång vandrade på Jorden är redo att bli era rådgivare. De kommer att vägleda er varje steg på vägen med att återställa er en gång så vackra planet. De har visat sig själva för Veronica. De ville att hon skulle veta att de skall arbeta vid er sida under så lång tid det tar att återställa er planet. Tro inte att ni kommer att stå inför den uppgiften ensamma. Se det istället som en gemensam insats.

Kabalen fruktar er ju mer ni vaknar upp och visar detta. Sänd dem kärlek och ljus. Det kommer att avslöja korruptionen och förstöra deras maktstruktur. Kärlek är ert mäktigaste vapen och det kostar inte ett öre. Återgälda deras hat och förakt med kärlek och ett leende, rakt från hjärtat, och ni kommer att lyckas bortom era vildaste drömmar. För de förstår inte kärlek, de är inte kapabla till det och de kan inte klara av det. Ni, å andra sidan, har det inom er i överflöd. Så snart ni förstår detta helt och fullt, att kärlek kan förändra allt, då kan ingenting stoppa er!

Ni är framme vid gränsen till någonting så stort att kommande generationen kommer att förundras över hur ni besegrade mörkret och återställde ljuset, och hur mänskligheten blev ett igen och kunde leva i fred och harmoni. En del kanske känner det som att man har begärt mycket av er. Allt jag kan säga till er är att ni skall tänka på belöningarna: inget mer dödande och ingen mer korruption! Visst är väl det värt lite besvär eller obekvämlighet? Ingen ombeds att bidra med mer än vad ni kan klara av. Och ni är alla kapabla till mycket mer än ni letts till att tro. Ni kan göra det, och ni kommer att lyckas med det!

Många av er har återvänt till Jorden för att genomföra denna massiva förändring. Var också medvetna om att det finns de som används av Kabalen för att infiltrera och störa ert arbete. De orsakar avbrott närhelst och varhelst det är möjligt. De ställer särskilt in sig på de som är känsliga och sårbara. De lovar mycket men levererar ingenting. Tyck synd om dem, för ni är på Jorden under så kort tid. Det är bara ett ögonblick om man betänker själens eviga existens.

Det finns många som påstår att de är av ljuset, men som, när de möter människor som verkligen är av ljuset, skyller på andra för de kan faktiskt inte fungera i rent ljus. De känner sig utsatta och obekväma och de vänder sig till de svagaste för att de skall känna det som att de bär skulden.

Fortsätt att vara vakna och alerta, för så mycket görs för att försöka förhindra att ni uppnår ert fulla medvetande. Håll era sinnen fria från propagandan i era tidningar och TV. Allt är utformat för att hålla er i mörkret och under kontroll. Fortsätt att stödja varandra och dela med er av information. Välkomna ljuset in i era liv.

Min kära, du har tvingats hantera situationer nyligen, både med utrustning och med vissa individer, som användes till att försöka orsaka störningar och stress. Gå inte på etta, för det är exakt vad de vill att du skall göra. Det skulle vara ett slöseri med dyrbar energi.

Vi är på väg och ingenting kan stoppa ljuset.

Som alltid, din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge