Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 27 juli 2014

Montague Keen - 27 juli 2014

Mina vänner, för varje dag blir ni mer och mer vakna och medvetna om er egen kraft. Ni ser nu själva hur saker och ting förändrades när ni började arbetet på leylinjerna. Jag kan inte nog betona vikten av att den energin frigjordes. Var snälla och fortsätt och intensifiera detta arbete, för det är er FRÄLSNING! Bevisen för detta finns överallt. Tänk på att Kabalens oförmögenhet att starta ett tredje världskrig beror mycket på ert arbete på leylinjerna, obeliskerna och alla sådana strukturer för kontroll.

Ni har än en gång blivit kraftfulla ljusvarelser. De Mörka utplånade ert ljus, men genom ert energiarbete håller ni nu på att få bort De Mörkas kontroll som band er till dem. Nu kapar ni varje dag fler och fler kedjor och tar bort fler och fler blockeringar. Genom detta arbete kommer ni att återinsätta en värld av kärlek och fred för alla.

Vartenda land kommer att vilja bli en del av detta stora uppvaknande och att människor kommer tillsammans som ett. Den 1 augusti är det som kallas LUGHNASAD och jag ber att ni lägger ner extra stor ansträngning i ert arbete med leylinjerna på den dagen. NI HÅLLER PÅ ATT VINNA KRIGET AV LJUS ÖVER MÖRKER. Håll fast vid er styrka och alla krig kommer att försvinna och rättvisa kommer att bli återställd.

Det finns de bland er som är så fast i den tredimensionella mentaliteten att RÄDSLA håller dem fängslade i den. De slår vilt omkring sig mot alla som föreslår ljus och kärlek. De försöker att samla andra 3D-människor runt om dem. De attackerar dem som vill gå vidare in i ljuset. De tar en nypa av sanning, blandar den med allt det mörka inom dem, och så använder de detta i en ansträngning att förstöra det oundvikliga. De borde veta att ljuset inte kommer att, och inte kan, bli utrotat. Den stora förändringen kommer att inträffa trots dessa förlorade själar.

Allting, och jag menar ALLTING, kommer att förändras. Ingenting i era liv kommer att bli detsamma efter övergången. För detta behöver ni vara förberedda och förse er själva med så mycket information som möjligt så att ni inte sprattlar i mörker när mörkret faller. Större sinnen än Veronicas beslöt att Center behövs för att kunna hjälpa och vägleda mänskligheten.

Jag själv, och några av de största som vandrat på Jorden, har kommit samman för att arbeta med henne för att hjälpa mänskligheten. Veronica känner till våra planer. Hon gick med på att arbeta med oss innan hon återvände till Jorden. Den Mörka Kabalen använder allting i sin makt för att förhindra att detta sker. De kan inte längre dölja vad de håller på med. Tänk för ett ögonblick på vad hon har emot sig. Hon blev attackerad igen förra veckan.

Vi måste hela tiden öka hennes beskydd. Hon åtog sig att hjälpa till med att rädda mänskligheten och det har hon för avsikt att göra. Hon är inte ensam. Det finns många runt om i er värld som gör så, fast ni kanske inte är medvetna om dem ännu. Var och en arbetar mot samma slutresultat. Så istället för att kritisera bör ni titta in i era egna hjärtan och fråga hur ni kan hjälpa till med att rädda mänskligheten och denna vackra planet.

Ni bevittnar varje dag massakrer av oskyldiga människor, men ni gör ingenting för att stoppa det. Var och en av er är en palestinier. Det ordet är bara en etikett. Det är mänskligheten som dödas. Ändå står ni bredvid och blundar för det. Om ni vill ha plattityder från himlen så har ni kommit till fel site. Vårt syfte är att skapa en bättre värld för alla och genom våra Center kan vi göra just det. Till dem som har donerat vill vi utvidga vår stora tacksamhet.

Ni är de som önskar en bättre värld och är beredda att ta de steg som behövs för att göra det möjligt. Det är nödvändigt att komma samman som ett och bli makten. Ni är de 99 %! Ni bestämmer vad ni vill och tillsammans kan ni skapa det. När tanke och känsla kommer samman kan ni se till att det händer. Tro på er själva, inte på de marionetter som låtsas ha makten. De svarar alla inför den ENDA KONTROLLERANDE MAKTEN.

DET ÄR DAGS NU ATT FÅ STOPP PÅ ALLA DESSA SPEL. Sanningen måste komma fram. Sedan kan mänskligheten komma tillsammans i ljuset. Så snart ni kommit över RÄDSLAN kan ni kliva in i er egen inneboende makt där ingenting kan stoppa er. Glöm allt det som har delat upp er för att minska er makt, det som skapats av människor. De Mörkas största rädsla är att mänskligheten skall gå samman och inse vem de är: en verklig makt att räkna med! De Mörka kommer att försvinna i ett nafs när detta inträffar, för de är rädda för er. Tillsammans har ni absolut ingenting att vara rädda för från dem, för utan ert stöd är de hjälplösa. Ha mod i er övertygelse och stå upp tillsammans!

Livet är tufft för Veronica. Var snälla och sänd kärlek och ljus till henne. Vi begär mycket av henne och hon ger utan att ifrågasätta. De som befinner sig på Jorden just nu, med en uppgift att göra, går alla igenom svåra tider. En massiv kraft kämpar för att vinna: det är Ljuset mot Mörkret. Mörkret kommer att kämpa till det bittra slutet för sin överlevnad. De bryr sig inte om vem eller vad de förstör i den här processen. DETTA ÄR SLUTSPELET!

Min kära, de försöker att orsaka förvirring runt om dig. Köp inte in dig i det. Det som är menat att ske kommer att ske, och i din själ vet du det.

Som alltid vid din sida, din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie DahlbergOm du vill hjälpa Veronica att sälla igång sitt nya Center kan du göra en donation här:
Paypal


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge