Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 20 juli 2014

Montague Keen - 20 juli 2014

Uppvaknandet hindrar nu Kabalen från att bli framgångsrika med sina falska flagg-operationer. Majoriteten av befolkningen ser nu dessa iscensatta händelser för vad de verkligen är. De kommer inte att fungera längre, oavsett hur övertygande de verkar vara. Det tillvägagångssättet kan aldrig mer fungera.

Alla deras ansträngningar för att starta ett tredje världskrig har avslöjats och de kommer att fortsätta att bli avslöjade. Mänskligheten har slutat upp med att vara lättlurade och tro på allt som sägs i TV och i den vanliga pressen. De så kallade experterna slösar bort sin tid med att försöka övertyga dem som vaknat upp om sina lögner. Deras dagar är över.

De närmaste veckorna är mycket viktiga. Många saker kan inträffa. Öppna era hjärtan och välkomna Ljuset, för det kommer att förändra allting till det bättre. Så snart ni ser det förflutna och hur kontrollerade ni har varit, hur de förstörde er livskvalitet, så kommer ni inte längre att ha någon rädsla. Istället kommer ni att se på dem som kontrollerade er med medlidande och ni kommer att undra hur ni någonsin kunde ha accepterat dem som överlägsna er.

Allting i era liv kommer att förändras och ingenting kommer att bli detsamma. De bland er som är förberedda kommer att klara er bra. De som inte har förberett sig kommer att bli oroade. Det är dessa som kommer att behöva er hjälp. Våra Center kommer att ge sådan hjälp. De har människor som kan hjälpa alla att göra sin övergång. Vi har bett om hjälp att sätta upp det första Centret. Tyvärr tvingas vi använda oss av Kabalens penningsystem för att kunna betala det som krävs för att köpa Centret.

Människor kommer att få lära sig att leva utan Kabalens kontrollsystem, det som alla har blivit så vana vid att använda. Ni måste hjälpa till så att ändringen kan ske så snabbt som möjligt och så att dödandet stoppas. Allt ligger i era händer. Så förbered er för att flytta framåt, ut ur den tredimensionella verkligheten som kontrollerar varenda aspekt i era liv. Varje juridiskt papper talar om för er att ni är ingenting – ingen! Ni äger inte era egna hus, ni äger inte er bil.

Läs dokumenten som ni så blint har accepterat och skrivit under. Dessa dokument bör tala om för er att allt inte är som ni trodde att det var och hoppades att det skulle vara. Ni har blivit lurade, ljugits för och bedragits. Ni måste vakna upp till allt detta och ta de rätta stegen för att ändra på det. Genom våra Center kommer ni att få vägledning genom träsket av bedrägerier. Jag ber att ni hjälper till att låta detta ske, för det kommer att gynna alla som söker sanningen och ljuset.

Så många underbara människor har erbjudit sig att hjälpa till vid Centren. De har studerat de discipliner som krävs och som kommer att ge information om hur man odlar mat och får fri energi, förmågan att överleva de katastrofer som ni nu försöker att hantera. Kom tillsammans och gå framåt in till Tidsåldern av Ljus och Kärlek. Vatikanen står inför slutet på sin härskartid. Den kan inte tillåtas överleva.

Säkerligen har alla nu fått upp ögonen för sanningen. Vatikanen bär ansvaret för att ha tvingat så många att leva och dö i RÄDSLA. Den har förstört så många liv. Den forntida religionen av kärlek som praktiserades på Irland innan Vatikanens styre tog över kommer att komma upp till ytan igen, och folk kommer att omfamna den och leva i fred. Var och en av er har nu ansvaret för skapandet av den framtid ni vill se. Inga fler lögner, allting skall vara ute i det fria, helt transparant, som det alltid skulle ha varit.

Ta ert ansvar och se till att detta händer. Det ligger i era händer, för ni är arkitekterna för den framtid ni önskar er. Förbered er för nedläggningen av det gamla systemet av kontroll. Ge era barn ett löfte, och även till alla framtida generationer, att du kommer att ta alla nödvändiga steg för att hjälpa till med övergången och att du inte längre kommer att assistera, eller ge någon muntlig försäkran, att delta i det korrupta kontrollsystemet som nu binder upp er alla. Jag försäkrar dig att er framtid ligger bortom dina vildaste drömmar! Allting finns där och väntar på att ni alla tar de nödvändiga stegen för att låta det ske!

Så tro på er själva. Ni kan få det att hända. Ni står vid ett vägskäl där ett beslut måste fattas: håller du fast vid det tredimensionella, kontrollerande tänkandet, eller kliver du in till en ljusare framtid med tillförsikt, i säker vetskap om att all hjälp du kan behöva för att skapa en bättre värld för alla är precis där, väntande på att du tar de nästa stegen. Ni kan inte stå vid sidan om, för ett beslut måste göras, och det snart.

Framåtskridandet in till Ljuset kan inte försenas. Kliv ut ur RÄDSLAN och gå framåt, eller stanna kvar i rädslan för livet självt, och fortsätt med en tillvaro som kanske blir värre än du upplevt hittills, för den skulle bli utan ljus! Tänk noga över dina alternativ innan du fattar ditt beslut. Veronica och jag har bemödat oss om att visa på era val, men det slutliga beslutet är upp till er. Var snälla och fortsätt ert fantastiska arbete på leylinjerna. En dag kommer ni att inse vikten av detta arbete som kommer att öppna upp många dörrar för er alla.

Min kära Veronica, din arbetsbörda ökar för varje dag. Du bär en tung börda men du vet i din själ att ditt uppdrag kommer att lyckas, för du har fått se slutresultatet. Min kärlek omger dig ständigt. Du är aldrig ensam.

Som alltid din beundrande Monty!


NB: Monty har precis påmint mig om att jag glömde lägga till vad han skrivit för att tacka alla som har donerat pengar:

Båda sidor av livet önskar vidga vår djupa tacksamhet till alla dem som har donerat pengar för inköp av vårt första Center. Alla era namn kommer att skrivas på väggen så att de aldrig glöms bort. Donationen gjorde att detta kan ske och ni har tagit de första stegen in till en bättre framtid. Tack!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie DahlbergOm du vill hjälpa Veronica att sälla igång sitt nya Center kan du göra en donation här:
Paypal


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge