Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 24 november 2013

Montague Keen - 24 november 2013

Veronica min kära, det händer nu, människor leds till sanningen som av en slump. Det spelar ingen roll vilken väg de tar, det händer ändå. Människor som för inte så länge sedan var helt blinda för sanningen vaknar nu upp. Den upprymdhet som detta skapar producerar ett så magnifikt ljus att det aldrig kan släckas ner igen.

Ni kära damer, Jean [What's the 'Real' Truth] och Debby [ExtraTerrestrials] har spelat ledande roller i uppvaknandet av mänskligheten. Ni litade på era inre instinkter, för i era hjärtan visste ni att ni var på rätt väg. Det var ingen slump att det gav en genklang inom er när det gällde vad som berättades för er om Irland, för ni visste på själsnivå att den vägen måste följas för att kunna avslöja sanningen, den sanning som inte kan hittas på någon annan plats. För den där lilla ön är nyckeln som kommer att befria er från Kabalens bojor och allt som är falskt och negativt. Eftersom Kabalen alltid har fruktat att sanningen skall komma ut så har de gjort allt i sin makt genom hela historien att se till att Irland och hennes hemligheter förblir dolda för alltid.

Världen strålar nu med ett ljus på Irland. Forskare kommer att träda fram för att hjälpa till med återhämtningen av dess hemligheter. Det var ingen slump att jag träffade och gifte mig med Veronica. Det var en del av den stora planen att rädda mänskligheten från Kabalen. Veronica behöver stöd i detta arbete. Hon litar på min vägledning och har folk runt omkring sig som förstår vad som behöver göras. Det är därför så mycket görs för att förhindra att hennes arbete blir fullbordat.

Era tankar har energi. Jag ber er at sända era tankar med kärlek till dem som har anförtrotts denna stora insats, för att på så sätt ge dem den nödvändiga energin. Se till att överföringen sker smidigt utan tankar på våldshandlingar eller hämnd så kommer allt att gå fint. Se det som ett överlämnande, ett steg åt sidan, att avstå alla rättigheter makten. Jag ber er att ta del av denna begäran, eftersom det kommer att göra livet lättare för er alla.

Ni kommer snabbt att glömma vad Kabalen tvingade på er. Allting kommer att öppnas upp framför er. Alla kommer att vara lika mycket värda och ni kommer tillsammans som En. Det finns ingen anledning till att ens höja rösten, för ni har redan lyckats. Ni är fria att njuta av vad som återstår av er jordiska existens utan att Kabalen kan hindra er. Var storsinta i er seger för segern är verkligen er. Var tacksamma mot alla dem som, över hela världen, tog på sig att hjälpa till med att leda vägen framåt in i ljuset.

Det finns så mycket att lära om er planet, så njut av allt det som tidigare var dolt för er. Framtiden kommer att visa sig vara både spännande och upplysande. Frukta ingen människa, för ni kommer samman som vänner, inte som fiender. Vi avser att ta bort alla sjukdomar som gjordes av människor för att kontrollera er och orsaka rädsla. Våra planer är stora och de är redo att sättas i verket med ett ögonblicks varsel. Vad vi önskar av er alla är att ni behandlar alla människor så som ni vill att de skall behandla er.

Detaljerna i övertagandet av mänskligheten från Kabalens bojor kommer att avslöjas. Det kommer att chockera och uppröra många av er. Släpp sådana känslor, för de är inte värda en enda tanke. Ni har fler intressanta saker att utforska. Det förflutna är det förflutna, det behövde utforskas för att fastställa sanningen om det nuvarande, och för att visa vägen till framtiden. Lämna de inom Kabalen till att ta hand om det faktum att de har misslyckats. De måste komma till rätta med det själva och ta itu med sitt misslyckande.

Ni har åstad kommit så mycket. Se framåt och det faktum att era barns liv med säkerhet kommer att vara fria från krig, påtvingade sjukdomar och lidande. De kommer att få njuta av friheten att utforska vad än de väljer, utan att hindras. Er beslutsamhet att utforska sanningen har gjort allt detta möjligt. Historien kommer att se era insatser för att stå upp för rättvisa och fred för alla. Vi skall gå bland er för att delta i festligheterna, för det har varit en gemensam insats, vi behövde varandra för att åstadkomma detta. Det finns så mycket mer som väntar er planet än vad ni någonsin har kunnat drömma om.

Kabalen försöker att nå en ekonomisk uppgörelse och en säker passage ut. Ja, jag håller med er, Kabalen bär skulden för allt som är fel i er värld. De måste stå upp för detta faktum öppet och offentligt. Låt dem gå! Slösa inte bort er värdefulla energi på att kräva upprättelse och återlämnande. Koncentrera er istället på allt det ni har åstadkommit genom att stå fast och söka efter sanningen. Allt negativt kommer att försvinna. Detta är en gigantisk uppgift, så vi behöver ert samarbete. Arméerna i världen kommer att avgå då de så kallade orsakerna till krig kommer att exponeras.

De som krävde krig efter krig kommer att visas i sina rätta färger. De har förlorat sin makt och kontroll över mänskligheten. De är fortfarande några få som gör sina rundor och låtsas att de är mäktiga. De försöker bluffa sig fram för att försöka snärja de dåraktiga politikerna att gå i krig. De har inte avsikten att gå i tysthet, för de har stora svårigheter att acceptera ett nederlag. Så de struttar omkring som påfåglar, precis som om de fortfarande håller kontrollen över er värld. Låt er inte luras av dem!

Inbjud medvetet ljuset till era hjärtan och bli de ljusvarelser som ni egentligen är. Detta ger er möjligheten att ta bort mörkret som har överskuggat era liv. Se bara ljuset i andra. Det finns där, och det kommer att svara an till ert eget ljus. Ta bort alla tvivel om er själva, för när ni tror på er själva så kommer alla bojor att skrumpna och falla bort. Ni valdes för den här fantastiska uppgiften att återställa Ljuset till planeten, så var och en av er har en unik roll att spela i den här övergången. Ni kommer då att vakna upp till er egen kraft, med möjligheten att skapa en fredlig och rättvis värld för alla människor.

Min kära Veronica, du behöver lära dig att bättre hantera den fruktansvärda stressen i ditt liv. Försök att inte ta allting till ditt hjärta. Du är så mycket känsligare än det verkar. Dessa saker görs för att bryta ner dig, men du är gjord av hårdare virke. Du överlevde allt som gjordes mot dig efter min bortgång.

Du är älskad, min kära, mer än du någonsin kan veta.

Alltid din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg

Kära vänner!
Just nu är Vernica Keen i en svår situation. Läs hennes meddelande. Du kan hjälpa henne genom att göra en donation genom donationsknappen nedanför (vänligen skriv ”Veronica Keen” i din kommentar). Om du inte har möjlighet att hjälpa till ekonomiskt kanske du kan ta med henne i dina böner och sända henne kärlek och ljus. Positiv energi hittar alltid sin väg.
Tack - Kees, GalacticChannelings.com

Veronica Keen:

"Livet är inte lätt just, jag är utan bil. En buss kraschade in I min 12 år gamla bil medan den var parkerad och den skrevs av. Jag står inför många blockeringar då jag försöker ersätta den. Jag är beroende av andra för att hjälpa till med att hitta en annan bil. Jag kan inte komma till några affärer. Jag har hjärt- och lungfel och kan inte gå upp för backar. Skulle vara oerhört tacksam för varje hjälp i den här frågan. Era lyckönskningar och böner skulle vara till stor hjälp.
Tack, Veronica ."

PaypalEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge