Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 3 november 2013

Montague Keen - 3 november 2013

Slöjan håller nu på att lyftas från allt som har varit dolt för er. Utvalda människor kommer fram för att avslöja och förklara vad som händer så att ni kan bli förberedda när övergången sker. Under de kommande månaderna kommer allt att avslöjas om illusionen och alla de institutioner som är involverade i att skapa den. Begränsningarna som har hållit er låsta i illusionen tas nu bort varje dag. Ni har levat i en hypnotisk trance som har tjänat till att kontrollera hela livet för er, från födelsen till döden. Ni ser nu propagandan för vad den är och ni köper den inte längre. De som befinner sig inom Kabalen vet att de inte kan överleva i sin nuvarande form. De har misslyckats!

Ni kommer snabbt att bli medvetna om stridigheter, eftersom de konkurrerar om makten i en värld som inte längre känns vid dem. Deras makt smälter bort och det finns ingen valuta på Jorden som kommer att kunna köpa dem förlåtelse. Den måste komma från hjärtat om de verkligen vill omvända sig och vädja om förlåtelse. Folket kommer att besluta (med vägledning) vilken kurs som skall tas. Ni måste alla förbereda er för att ta ett sådant beslut.

De som gjort störst skada för mänskligheten kommer att få stå inför konsekvenserna av sina handlingar. Folket kommer att besluta och detta sker på ett ordnat sätt. Ni måste visa att ni är de som nu har kontrollen och kommer att överväga alla ansökningar om förlåtelse. Genom att studera den sanna historien om er vackra planet och bortse från hela den så kallade historien som ni fått lära er, kommer ni sedan att vara rustade för att hantera varje fall efter sina egna meriter.

När de första tecknen på kapitulation blir uppenbara måste ni insistera på att alla utsläpp av chemtrails omedelbart upphör, all fluoridering av vatten stoppas och alla vaccinationer förstörs. Mänskligheten kommer aldrig mer att behöva stå inför en så ond manipulation av livet på Jorden. Det kommer att bli en massåtergång till naturen och allt som är naturligt.

Det är dags nu att göra alla nödvändiga förberedelser för att vara redo att gå vidare utan dröjsmål. Ett helt nytt sätt att leva kommer att öppnas upp. All stress som så omsorgsfullt har manipulerat er för att hålla er nere och i kontroll kommer att tas bort. Ni har vänner från andra planeter, alla i position, som är redo att komma till Jorden för att dela med sig av sin teknologi. De kommer att hjälpa er att förstå vad som behöver göras när ni tar över er planet. De kommer också att hjälpa till att vägleda Jorden på hennes rättmätiga väg till fred och harmoni.

Dessa är de Sista Dagarna: slutet på allt som är korrupt, kontrollerande och ont i dess mörkaste bemärkelse. Föroreningen av planeten Jorden och avlägsnandet av allt mänskligt liv för att förbereda den för andra arter, har stoppats upp och upphört. Pedofili och tankekontroll har använts i stor utsträckning för att skapa rädsla och till att förstöra sinnena hos oskyldiga. De som deltagit i sådana aktiviteter kommer att exponeras och de kommer att ställas inför den verkliga skräcken när deras handlingar visas för alla.

Alla de som var involverade i mörkläggningen av pedofili och mord är lika skyldiga som de som de skyddade. Detta är en tid för att se sanningen för att sådana aktiviteter aldrig mer kommer att tolereras. Det finns aldrig någonsin ett bra skäl att skada någon annan. De depraverade sinnen som har frossat i tortyr av oskyldiga barn kan inte tillåtas fortsätta på Jorden utan en total omvändelse av vad de anser vara acceptabelt. Man kommer snabbt att lära sig att leva i fred och inga hinder eller barriärer kommer att accepteras i framtiden. Mänsklighetens familjer kommer att frodas och blomstra och en framtid kommer att skapas som omfamnar alla de så kallade olikheterna, vare sig det gäller tro eller ras.

Du kommer att ställas inför ett oskrivet blad: försäkra dig om att det du önskar kommer att vara till gagn för alla. Tänk aldrig mer på oss och dem. Snart kommer alla uppdelningar att försvinna och mardrömmen som var livet på Jorden under hundratals år kommer att blekna bort från minnet för att skapa den bästa framtiden i denna fantastiska tid av förändring. Allt är på plats för att detta skall ske, så när tidpunkten är den rätta kommer allting bara att falla på plats som planerat.

Var beredda mina vänner! Detta är vad vi ber er om. Vet vad som väntas av er och handla i det ögonblick det krävs. Ni bör göra upp planer nu, men skriv inte ner dem, för allting blir uppsnappat och rapporterat. Ni är inte helt medvetna om omfattningen av kontrollsystemet som arbetar i er värld. Även era tankar kan avlyssnas - och det är de ofta!

Detta är din chans att befria mänskligheten och er planet, och det är därför du är på Jorden vid den här tiden. Många närmar sig er med falska löften, alla designade till att lura dig till att avslöja privat information. Era kontrollanter är väldigt smarta. De skulle inte ha lyckats annars, så var medveten om att de kommer att använda vartenda knep de kan för att fånga dig. Varje gång du blir attackerad så avslöjar de den desperation de upplever. Det kommer inte att dröja så länge innan de får slut på idéer.

Ljuset kan inte stoppas. Det var skrivet att vid denna tid kommer ljuset att segra över mörkret och freden återvänder till Jorden som lider av alla krigen som utkämpats vid denna tidpunkt.

Titta på de VERKLIGA SKÄLEN till sådana krig och du kommer att chockas. Du kommer att undra hur du någonsin kunde ha varit dum nog att lita på dessa som anstiftade dessa krig. Som jag sagt så många gånger förut – ingenting är som det verkar vara!

Bara inse det faktum att man har ljugit för er. Gör dina egna undersökningar, för ingenting är dolt för den som önskar hitta sanningen. Snart kommer även er TV och de så kallade tidningarna att tvingas anpassa sig till sanningen, eftersom människor vägrar att acceptera lögnerna längre. Du kommer att få uppleva det godas seger över det onda. Hur spännande är inte det? Njut av den här övergången. Träffas och fira era framgångar med skratt och glädje, alla som en, lyckliga över att få vara en del av en framtid som kommer att överträffa alla dina drömmar.

Tillsammans kommer vi att göra detta.

Min kära Veronica, försök att slappna av. Vila när det är möjligt och var beredd.

Som alltid, din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg

Kära vänner!
Just nu är Vernica Keen i en svår situation. Läs hennes meddelande. Du kan hjälpa henne genom att göra en donation genom donationsknappen nedanför (vänligen skriv ”Veronica Keen” i din kommentar). Om du inte har möjlighet att hjälpa till ekonomiskt kanske du kan ta med henne i dina böner och sända henne kärlek och ljus. Positiv energi hittar alltid sin väg.
Tack - Kees, GalacticChannelings.com

Veronica Keen:

"Livet är inte lätt just, jag är utan bil. En buss kraschade in I min 12 år gamla bil medan den var parkerad och den skrevs av. Jag står inför många blockeringar då jag försöker ersätta den. Jag är beroende av andra för att hjälpa till med att hitta en annan bil. Jag kan inte komma till några affärer. Jag har hjärt- och lungfel och kan inte gå upp för backar. Skulle vara oerhört tacksam för varje hjälp i den här frågan. Era lyckönskningar och böner skulle vara till stor hjälp.
Tack, Veronica ."

PaypalEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge