Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 23 juni 2013

Montague Keen - 23 juni 2013

Planerna på att attackera ert Internet kunde inte genomföras då goda människor delade med sig av sin information över hela världen och på så sätt omöjliggjorde för Kabalen att utföra sina planer. Det är viktigt att ni lär er från denna erfarenhet och inser att ni inte är maktlösa. Så många länder var medvetna om planerna på att attackera Internet så Kabalen finner det allt svårare att hålla sina planer hemliga.

Genom att samarbeta och agera som en enhet så kommer mänskligheten att överleva. Ni behöver inte Kabalen för er överlevnad. Deras planer för mänskligheten är fruktansvärda, men de har avslöjats. Tillsammans kan vi hindra dem från att utföra dem. Luras inte av deras vackra ord, falska uppvisningar av vänskap och låtsasleken att de arbetar för mänsklighetens bästa.

Som den irländska parlamentsledamoten Clare Daly förklarade så vältaligt är det nu dags att säga som det är, att kvinnorna återtar kontrollen. Med goda män vid sin sida, och att arbeta tillsammans, så kan fred, harmoni och jämlikhet återställas på nolltid. De som har makten är alla en del av Kabalen, bara marionetter lyder order och är beredda att säga vad som helst för att hålla massorna under kontroll.

Fråga dem var deras verkliga lojalitet ligger. Allteftersom ni vaknar upp så kommer ni att se detta mer och mer. När den fullständiga bilden av er situation blir helt klar blir ni inspirerade till att vidta de åtgärder som är nödvändiga och vem ni kan lita på. Se alltid till att ni är jordade, det är mycket viktigt vid denna tidpunkt. Sänd mycket kärlek till dem som planerar att förstöra allt ni håller kärt, för de kan inte hantera kärlek. Sänd också kärlek till dem som har tagits in som medlemmar av Kabalen så att de kan återvända till ljuset igen. Be deras högre jag att acceptera den kärlek och det beskydd ni sänder dem. Makten och kraften i kärlek känner inga gränser.

Många av er är oroade över den trötthet som kommer över er helt plötsligt. Bara blunda och tillåt processen av förändring som måste ske i era kroppar då detta är viktigt för er när ni rör er mot en högre dimension. Välkomna dessa förändringar! De är vad ni har väntat på. Självklart så kommer de inom Kabalen att göra allt i sin makt för att hindra er från att höja ert medvetande.

Men ni har ingenting att oroa er för, detta är en naturlig process, så välkomna den! Era kroppar tvingas hantera ett visst obehag och en viss smärta när de hanterar dessa förändringar. Vad ni måste förstå är, som sagt, att detta är en naturlig process och att det inte finns anledning till oro och att söka medicinsk rådgivning. Det finns alltså inget behov av droger av något slag. Ni höjer er vibration, det är allt.

Var uppmärksamma på all desinformation som riktas mot er. Om möjligt kontrollera alla ”fakta” själva. Se med ögonen vidöppna och acceptera aldrig mer vad ni blir tillsagda att ni skall se. Acceptera bara vad ni kan se själva. Ta kontroll över era liv och sluta upp med att agera som får genom att låta andra ta kontrollen över er.

Religioner skapades för att ni skulle acceptera, genom RÄDSLA och utan ifrågasättande, vad ni blev tillsagda. De glömde bort att påminna er om att ni alla har en FRI VILJA, så det är upp till er själva att bestämma vad ni accepterar. Alla religioner härskar genom rädsla! Detta gjordes för att kunna kontrollera er. Det är nu dags att tillåta KÄRLEK att ersätta den rädslan. Det är när ni ser med kärlekens ögon som allting förändras till det bättre.

Detta är en tid av stora förändringar, så gå med strömmen. De rätta människorna kommer att leda er framåt in till ljuset. Viktigast av allt – dödandet kommer att upphöra! Bortförandet av oskyldiga bar kommer också att upphöra för det kommer att avslöjas och exponeras för er. Dessa brott är de mest avskyvärda brott, något som aldrig kan inträffa i ljuset. Det finns de som är så korrupta att de tvingas avlägsna sig själva från Jorden. Oroa er inte, allting kommer att fortgå som det skall. Vi i andevärlden övervakar Överföringen, och vi uppmuntrar och stödjer dem som talar ut. Detta är deras egen valda väg.

Kabalen är medveten om dessa som har ett uppdrag att utföra. Så de övervakar dem tills de blir aktiva, sedan försöker de locka dem bort från det eller så attackerar de dem och försöker hindra dem från att slutföra sitt uppdrag. Ibland används pengar som en lockelse att lura bort dem. De av er som befinner er på Jorden vid denna tid, med specifika arbeten att utföra, måste vara på er vakt. Skydda er själva, för det finns rovdjur runt omkring er som erbjuder varje lockelse de kan hitta på för att få er bort från er väg.

Du, min kära, är bara alltför medveten om hur de fungerar. En av dina mest betrodda människor används för att komma åt dig för att orsaka problem. När sådana människor plötsligt visar intresse för dig, kanske erbjuder ekonomiskt stöd, så behövs inte ett geni för att veta att de har en agenda. De vet att om du följer din sanna väg så kanske du avslöjar vad de håller på med. Kabalen kommer att gå hur långt som helst för att hålla sig kvar vid makten. De kommer även att visa ”välvilja” mot dem de egentligen föraktar!

Denna tid är en mycket viktig tid på Jorden för det är så många förändringar som sker på så många olika nivåer. Fysiskt, känslomässigt och andligt blir ni de ni verkligen är – andliga varelser av ljus! Som ni vet kan mörker inte existera i ljuset. De bojor som Kabalen har påtvingat er faller nu bort och ni börjar känna er fria. Fria att tänka era egna tankar. Ni öppnar upp till vem ni är och vad ni är kapabla till.

De inom Kabalen är skrämda av detta, för ni är så mycket mer kraftfulla än de är. Så snart ni förstår och inser detta faktum är det slut med Kabalen. De planerade en förstörelse av den mänskliga rasen så som ni känner den, och detta kunde inte tillåtas ske. Ni är alla av Ljuset och är på Jorden för att se till att detta inte kommer att ske. Ni kommer att lyckas med det!

Förlåt att jag varit så allvarlig idag, men dessa tider är allvarliga tider. Min kära fru känner stort ansvar, hon har mycket som måste göras.

Min kära, vi skall fortsätta med att genomföra våra planer, oavsett dem som kanske faller vid vägkanten.

Som alltid din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge