Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 9 juni 2013

Montague Keen - 9 juni 2013

Fortsätt att vara stark, min kära, i vetskapen om att våra planer kommer att bära frukt. Ibland kan en attack genomföras. Kom ihåg att ingenting är som det var när jag gick över. Vi skyddar dig. Det finns en sköld omkring dig. Du vet på själsnivå att vi kommer att lyckas. Du ser hur de som vill förstöra livet som ni känner det utmanas av dem som är av Ljuset. Kabalens möte i Watford i England (Bilderbergmötet som de försökte hålla hemligt) har öppet utmanats av den okuvliga DAVID ICKE.

Vad ni får se är mörkret (dolt bakom stängda dörrar) och Ljuset lett av David som öppet firar sammanförandet av de uppvaknade massorna. Även de som är betalda för att skydda Kabalen måste ifrågasätta sitt agerande och fråga varför, vad är det denna Kabal gör som är dolt och hemligt, och varför är det inte rapporterat i media. Detta visar helt klart att Kabalen kontrollerar median. De kontrollerar innehållet i nyheterna över hela världen. Ni får bara veta vad de låter er få veta!

Vem gav dessa människor rätten att bestämma framtiden för mänskligheten? Ni måste vakna upp och se den subliminala kontrollen över era tankar och sinnen. Bli den ni är, och ta tillbaka makten och er planet. Dessa Archons har använt vartenda trick i boken för att invagga er i en falsk känsla av säkerhet, och för att övertyga er om att lyda alla deras lagar som har tagit bort all frihet från er. Ni gick i sömnen in i denna situation. Skall ni nu bara luta er tillbaka och tillåta dem att GALLRA UT BEFOLKNINGEN och att skapa fängelser för resten av er så att ni kan tjäna dem?

Ni är ande och ni är kapabla till så mycket mer om ni bara kunde inse det. De har plockat bort alla länder som har försökt att vara oberoende och sköta sig själva. De är ganska desperata att få Iran under deras kontroll. Men det iranska folket kommer inte att spela deras spel och ge dem en ursäkt för att invadera.

Behåll lugnet! Ni har sett vad de gjort i andra länder runt omkring er. Ni får inte falla i samma fälla som de gjorde. Var starka! Kabalen ser att alla deras planer har gjorts offentliga. De kan inte längre gömma sig. De ser nu sig själva kämpa för sin existens, så de kommer att ta till desperata åtgärder för att skydda vad de betraktar som deras.

DE PLANERAR ATT ATTACKERA ALLA DATORER DEN 21 JUNI! Så var förståndiga och ta en vilodag. Använd inte era datorer den dagen. De vet att de blev avslöjade med hjälp av Internet, så nu vill de förstöra det.

Undersök Archons och lär er hur de opererar genom tankekontroll. Ni måste vara vakna och alerta. Kom tillsammans så som ni gjort med David Icke den här veckändan och visa att ni inte bara kommer att stå och låta detta övertagande ske. Ni kämpar nu för hela er existens. Stå upp och bli någon att räkna med. Genom att luta er tillbaka och göra ingenting så tillåter ni att Kabalen förstör er och er planet.

Tillsammans är ni starka. Kabalen kontrollerar allting: mat, vatten, luft och väder. Men era själar är fortfarande FRIA. Så gå in i era hjärtan och själar, där kommer ni att hitta styrkan att hindra vad Kabalen har på lager för er. De är inte människor som ni är. De är manipulerare av sinnen och de kan uppträda som vad de än önskar att vara.

Sedan jag gick över till andevärlden har jag ständigt påmint er om att INGENTING ÄR VAD DET VERKAR VARA. Detta är så väldigt viktigt för er att komma ihåg. Ni har litat på fel människor, och ni har fått lida för det.

Vatikanen försöker nu överleva när råttorna lämnar det sjunkande skeppet. Den har avslöjats som säte för det onda som i hemlighet kontrollerar er värld. Detta är spelet de spelar, de skapar många religioner och orsakar krig som förstör livet för oskyldiga barn. Den gör detta genom att skapa RÄDSLA. Nu är den själv i skräck då den kämpar för sin existens. Även de inom Vatikanen finner sig själva utsatta och sårbara. Ljuset måste avslöja allt mörker så att ni kan bli fria.

Sanningens ljus sprider sina vingar över hela er värld. Land efter land vaknar upp och ser vad som har gjorts för att hålla er fogliga och under kontroll. När ni till fullo förstår att när ni står tillsammans som en mänsklighet – alla som en – utan någon uppdelning i klasser, stater eller religioner, då kommer ni att vara fria som i forna dagar.

Detta var innan Rom satte igång med att skapa imperiet i vilket ni nu lever (även om de inte erkänner vad de gjort). Guden de tjänar har ingen likhet med kärlekens Gud som nu väntar på er. Ni har blivit grymt bedragna av dem ni litade på. De som predikade helvete, eld och fördömelse ljuger för er. Allt är en del av spelet för att hålla er i rädsla och under kontroll.

Var inte rädda för döden. Den är en vacker upplevelse. Ett återvändande hem dit där ni hör hemma, med de som ni älskat och som väntar på att få välkomna er tillbaka. Det var en hjärtlös sak att göra, att få människor att bli rädda för döden. Livet på Jorden är bara en upptäcktsresa som ni valde att göra, ibland för att lära er och att expandera, och ibland för att åstadkomma förändringar som är nödvändiga för mänsklighetens överlevnad. Jorden är en vacker planet och den behöver ert skydd. Kabalen isolerade Jorden från dess systerplaneter som nu ivrigt väntar på dess återkomst.

Tänk med era hjärtan. Logik är vad ni lärde er av Kabalen för att hindra er från att gå in i era hjärtan och se saker som de verkligen är, inte som Kabalen säger åt er att de är. När man fungerar från hjärtat skulle man aldrig kunna döda en annan människa eller förstöra länder bara för att de är annorlunda. Ni uppmuntras att se på andra som om de är mindre värda än er. Men ingen är bättre än någon annan, annorlunda kanske, men aldrig bättre eller mindre värd. Kabalen ser på er alla som föda.

Skydda och bevara era heliga platser. Värdesätt dem, älska och respektera dem, för de är en viktig del av er framtid. Kabalen har försökt att blockera den heliga energin på dessa platser. Denna energi finns fortfarande inom dem, och när ni släpper den kommer ni att få se att den förändrar er värld och alla kommer att bli fridfulla till sinnes.

Ni är på Jorden vid den här iden för att åstadkomma detta. Det är ert uppdrag och ni kommer att lyckas. Ni kommer då att upphöra med att vara robotarna – där för att endast tjäna Kabalen – och ni kommer att vara kärleksfulla, tänkande och omtänksamma människor som arbetar tillsammans för att återställa er planet. Kabalen har inte lyckats förhindra polskiftet, även om de försökte, för det avslöjar de lögner de har producerat för att göra det svårt och kostsamt för er. De är nu tvungna att lära sig att det inte ligger i deras makt att kontrollera allting, oavsett hur mycket de försöker. Att tjäna dem är ni skyldiga till brott mot mänskligheten. Tänk på det för ett ögonblick. Kan ni leva med det?

Gör gemensam sak med era medmänniskor och med kärlek i era hjärtan återställ er planet. När Kabalen ser detta så inser de att spelet är över, och de som spelat det kommer att lämna er planet för att aldrig mer återvända. Så detta är deras sista och desperata försök till ett totalt övertagande med deras Nya Världsordning. Titta på dem: de är parasiter som lever av er. Är detta vad ni vill?

De kan inte existera på Jorden utan er. Se nu vem som verkligen är i kontroll, och vakna upp till detta faktum. Kärlek, och endast kärlek, kommer att vinna dagen. När ni kommer tillsammans i kärlek och harmoni kan ingenting på Jorden stoppa er.

Veronica, min kära, vi kan visa vägen, men det är en fråga om val huruvida människorna ser ljuset, går tillsammans och går vidare till ett bättre liv för alla.

Alltid din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge