Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 16 juni 2013

Montague Keen - 16 juni 2013

Det blir mer uppenbart för er varje dag varför många tycker att det är så svårt att vakna upp. Allting de trodde på visar sig nu vara falskt. Varenda institution de stödde, litade på och trodde på exponeras nu som motsatsen till vad de hade fått lära sig att de var. De känner att själva strukturen i deras liv håller på att trasas sönder, och det skrämmer dem. De vill blunda för allt detta och det är därför de kallar det för ”konspiration”, för det skrämmer dem.

Det krävs mod för att se med klara ögon på vad som hölls hemligt, tills nu, och se det som det är: kontrollen och övertagandet av er planet och den mänskliga rasen. Ni måste vara både säkra och starka i er övertygelse att ni måste stå upp för sanning och rättvisa. All information ni behöver för att avslöja sanningen flödar nu in i det offentliga rummet varenda dag. Ni måste ta varje tillfälle att utforska det och smälta det. Hela er existens beror på att ni gör detta med öppet sinne och förkastar all felaktig information som ni matats med under era liv.

Kabalen har alltid använt rädsla för att kontrollera er. Det är dags nu att förkasta denna konspiration av lögner som tvingades på er. Detta stora brott mot mänskligheten var resultatet av två fraktioner som gick ihop och planerade ett övertagande av planeten Jorden, förstörelsen av kärlekens religion, snedvridning av historien och på så sätt tvinga er att tro på att allting började i Östern och flyttade västerut.

Arkeologin bevisar att allt började i väster. Jorden ger fler bevis för detta, varenda dag. Det är därför Kabalen är så desperata att starta ett Tredje världskrig. De fruktar exponeringen och vad de ser som uppvaknandet av den ”vanliga människan”, hennes förkastande av allt det som Kabalen står för och vägran att lyda deras order.

De av er som är vakna vet att spelet är slut för Kabalen. De kan inte längre gömma sig inom vad de såg som en säker och hemlig plats i Vatikanens beskydd. Såsom utlovat så står nu detta korthus på en mycket skakig grund. Det kommer inte att kunna motstå exponering. De bär ansvaret för döden för så många själar under hela sin fruktansvärda tillvaro.

Ni var förtjusta över att finna konkreta bevis av irländska missionärer i West Virginia och en skrift i Ogham, som är en forntida, irländsk skrift, 1 000 år innan Columbus skulle ha upptäckt Amerika. Ännu en lögn som blev exponerad. Vatikanen vill att ni skall tro att det irländska folket var vildar när deras så kallade St Patrick och hans arméer drog till Irland för att förstöra alla bevisen för den verkliga sanningen av vilka vi är och vår sanna historia. Jag vill påminna er än en gång att Irland är nyckeln som kommer att låsa upp allting. Alla svaren finns där, på en enda plats! Tidpunkten är nu rätt att avslöja allt.

Korruptionen började i vad som nu är känt som Vatikanen. Den kommer att försvinna när dess korruption blir fullt avslöjad och förstådd av dem som blint har accepterat det som Vatikanen har påstått och förordat vara sanningen. Vatikanen tror att den kontrollerar er planet och allt liv på den. Genom dopet ger ni den denna makt. Men det finns ingen sanning i vad de lär. Den verkliga sanningen är så enkel. Gå in i era hjärtan, för den finns där och väntar på att bli upptäckt. Kärlek ar vad ni behöver för att få vägledning – och den kommer att ge er det. Lämna helvetets eldar och undergång där det hör hemma – i Vatikanen – där det skapades av onda sinnen för att se till att ni följde dess budord på grund av rädsla.

Den tid ni genomlever nu är en tid av lärande för alla er som önskar att gå vidare in till den nya eran av sanning, ljus och kärlek. Dela med er av era resultat och kommunicera med varandra. Det kommer att ge er styrkan att bli de 99 %, och det ljuset kommer sedan att ta bort allt mörker från er värld. Lär er att se ljuset i dem som finns runt omkring er. Dela med er av ert ljus och hjälpa andra att hitta sitt.

När du möter människor, titta då noga och fråga dig själv: ”Känner jag en koppling till den här personen?” Om du gör det, erkänn då att detta är ett tecken på att den här personen var känd för dig i tidigare liv och att han/hon nu är en del av din väg. Känn dig säker med dem. Detta är allt en del av Ljusets stora mening med ”att komma tillsammans”. Bli inte lurad bort från din väg genom falska löften om ekonomisk vinning och offentligt erkännande.

Detta har använts sedan urminnes tider för att locka folk bort från sanningens väg. Vad ni kommer att uppnå när er planet återvänder till Ljuset kommer att uppväga alla rikedomar som nu finns tillgängliga i er värld. Tillsammans skapar ni en värld som, tills nu, ni endast kunde drömma om. Föreställ er att kunna besöka andra planeter för första gången och att faktiskt kunna återknyta kontakten med alla andra arter av liv i Universum. Jag lovar er att spännande tider ligger framför er.

Så mycken kunskap har hållits borta från er när det gäller planeten Jorden att när fängelseväggarna tas bort kommer ni att få se Jorden för första gången i all sin prakt och skönhet, och ni kommer att bli trollbundna. Vi gör vårt allra yttersta för att allt detta skall bli verklighet utan för många störningar. Vi behöver att ni arbetar med oss och att ni står upp för sanning och rättvisa när det är möjligt.

Ni är många, de är få. Alla deras hemliga sällskap blottläggs nu för er och avslöjar deras kontrollsystem, vilket gör att ni kan se tecknen runt om er på vilka dessa personer är och vad de har kontrollerat fram tills nu. Allt var dolt i öppen dager. Ni bara missade att känna igen tecknen! Nu när ni är vakna och medvetna kan ni inte bli lurade igen. De har allt att förlora, ni å andra sidan har allt att vinna! Nämligen fred, rättvisa och harmoni, med kärlek som leder vägen framåt och för samman mänskligheten igen.

Kabalen använder förlöjligande för att skrämma folk från att stå upp och säga sanningen. Ingen vet detta bättre än David Icke. Lyckligtvis har han karaktärsstyrka nog att motstå allt som kastas på honom. Titta på honom nu – ett perfekt exempel på någon som är modig nog att stå upp för rättvisa och sanning. Samma människor som en gång förlöjligade honom går nu till hans föredrag och läser hans böcker. De Mörka tjänarna har misslyckats med att slå ner honom. Sanningens ljus, och övertygelsen om att han var på rätt väg, har gett honom kraft att bli vad han är idag. Han vördas av så många, och det med rätta! Han är en man med både mod och övertygelse.

Du vet, min kära, att jag en gång var en Tempelriddare när det var hedervärt att vara det i den organisationen. Detta var innan den föll i händerna på vad som nu kallas Vatikanen. Detta är ytterligare ett exempel på vad som var bra som har tagits över och förändrats till oigenkännlighet, för onda syften. Vatikanen har även lyckats med att ta kontrollen över länder utan att människorna har haft kunskap om det.

All denna information har fram tills nu hållits i mörker, för det var verkligen både mörkt och illavarslande. Även den person som styr Vatikanen gömde sig i skuggorna från offentlig granskning. Återigen något som bevisar att ingenting är som det verkar vara. Ja, min kära, detta är chockerande. Men det måste konfronteras för att komma fram. Tillsammans, som ljusets människor, kommer ni att lyckas. Sanningen kommer att segra över det onda, var så säkra på det.

Veronica min kära, de som färdas längs den här vägen med dig har valt att göra det. Var och en har med sig det du behöver för att lyckas. De kommer att stödja dig och de kommer att vara vid din sida när du behöver dem, för att arbeta tillsammans med dig, precis som ja själv är med dig hela tiden. Lita på att rätt beslut fattas vid rätt tidpunkt. Vila, min kära, och låt andra hjälpa dig. Allting kommer att falla på plats som det skall.

Som alltid din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge