Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 16 mars 2014

Montague Keen - 16 mars 2014

Nu är det dags för handling ännu en gång, mina vänner. Även om det är viktigt att fortsätta arbetet vid Glastonbury Tor så måste vi gå vidare med våra planer. Idag ber jag att ni tar en titt på de stora leylinjerna i ROM. Mina vänner, när jag säger att leylinjerna är viktiga – var snälla och tro mig! De är vår passersedel till en fredlig värld. Veronica har studerat detta och föreslår att ni också undersöker det.

EN ONDSKA: THE VATICAN HOLOCAUST. DEL 1

Du kanske vill läsa alla delarna, om du har tillräckligt stark mage för det. 8 egyptiska OBELISKER står i Rom. Fråga dig själv: VARFÖR? Varför behöver de kontrollera all den forntida kunskapen?

Varför hindrar de denna kunskap från att komma i händerna på folket de förklarar sig tjäna? Det finns så mycket ni kan utforska när det gäller det här ämnet. Det skulle hjälpa er att se klart vad som har gjorts mot er. Tiden för självbelåtenhet har passerats för länge sedan och ni kämpar nu för er överlevnad. Tillsammans kan ni förflytta berg och nu måste ni flytta berg av hinder som blockerar ljuset från att nå er. Detta kommer att öppna era ögon för vad som så skickligt har dolts för er. Det är nu dags att inse fakta och tills ni gör det kommer ingenting att förändras. Det blir svårt och smärtsamt för många av er att se sanningen i vitögat, men det är vad som måste göras för att ni skall kunna gå vidare.

Kartan med leylinjer ger er all information ni behöver för att arbeta med era sinnen för att frisläppa energin till gagn för hela mänskligheten. Jag ber att du koncentrerar dig på detta på dagen förVårdagjämningen den 21 mars, eller ett datum så nära som möjligt. Detta kommer att bli en stor ansträngning för dig för detta är Den Stora Delen! Vad vi gör, fridfullt och kraftfullt genom att använda endast våra sinnen och själar, är att möjliggöra frisläppandet av de andliga energilinjerna som kommer att återkoppla er med Allt Som Är.

När ni blev bortkopplade från denna energi blev ni kastade in i mörker. Vi i den andliga världen strålar ett ljus på allt detta och visar er hur man återställer ljuset. Arbeta med oss och ni åstadkommer förändringar som kommer att befria hela mänskligheten från slageri. Vi kommer att stråla ett ljus på varje område av kontroll över hela er värld, och gradvis arbeta mot skapandet av en fredlig värld för alla. Vad som har pådyvlats er vid den här tiden är ondskan i dess yttersta kärna. Endast de mycket dumma och sinneskontrollerade människorna kunde tro på vad ni har fått lära er att acceptera som sanning.

Året 2014 kommer att bli året när fred och sanning skall återställas. När blodet som flyter genom era ådror störs så resulterar detta i sjukdom. När energin som flyter genom leylinjerna blir blockerad så resulterar det i en mycket sjuk värld. Detta är vad ni håller på att avhjälpa och bota nu. Jag är säker på att många fler kommer att följa med oss den här gången. Tillsammans kommer vi att lyckas! Ni inser att det fordras oändligt mycket energi för att ta bort blockeringarna i Rom, så vi behöver alla ombord med rena sinnen och uppriktiga avsikter när alla arbetar för mänsklighetens goda.

När vi talade om de mörka energierna som nyligen släpptes in i världen för att orsaka ångest, förtvivlan och hopplöshet, och till och med självmordstankar, så skrev många till Veronica från olika delar av världen, för ni hade upplevt dessa fenomen. Här är bevisen på att denna mörka energi har använts till att orsaka er både stress och rädsla. Var uppmärksam på alla sådana intrång i era liv. Dela med er till andra vad du upplever. Du lever i mycket svåra tider. Allt som är mörkt och ont blir kastat på er för att försöka förhindra att ljuset återställs.

För att framgångsrikt kunna gå vidare behöver ni komma samman och dela med er av era undersökningar. Hjälp andra att förstå vad vi föreslår att ni skall göra. En del av människorna runt om er är födda ledare, och de kommer att komma fram för att visa vägen. Dessa individer kommer att dyka upp över hela planeten för att visa er vägen framåt.

Ha tålamod med dem som just har börjat vakna upp. Många är rädda och befinner sig fortfarande i sitt 3D-tänkande, oroliga för att kliva in i det som för dem verkar vara som det okända. Tillstå att detta är ett stort steg att ta, men det är ett steg som måste tas snarast för tiden rinner ut för Kabalen. Allt det guld de har samlat på sig över åren kommer inte att tjäna dem alls nu när de kämpar för att inleda fler krig i hopp om att det skall ge dem mer tid. Men det är dags för dödandet att upphöra och för mänskligheten att börja arbeta tillsammans som EN enhet.

Använd din meditation för vägledning och för att få en klar insikt för vad som behöver göras. Du kommer att få vägledning. Vi i den andliga världen arbetar med er alla. När ljuset är återställt så kommer det att bli en större sammanhållning mellan de två sidorna av livet och en större förståelse för vad ni kallar döden och vad som egentligen menas med att dö. Vi lämnar er aldrig! Vi vakar över er och vi är där för er.

Planera hur ni vill arbeta på Roms leylinjer. Bestäm när och var ni skall träffas etc. Länka er samman både mentalt och andligt och ha alltid övertygelsen att ni skall lyckas, för ingenting kan stoppa er nu. Oavsett hur många falska flagg-händelser Kabalen producerar så kommer ni inte att misslyckas, för detta arbeta går före allt annat.

Kom ihåg att ALLA VÄGAR BÄR TILL ROM! Det är uppenbart nu varför det är så.

Vi är på väg! En hel armé av ljus som exponerar allt mörker och all korruption när vi fortsätter att bana väg och återställa ljuset. Var vid gott mod för detta är vad ni är på Jorden för att göra den här gången. Detta är ert syfte den här tiden.

Min kära Veronica, dessa små katastrofer i huset orsakar att du blir upprörd. Du kommer att få hjälp för att rätta till saker och ting. Se på arbetet med leylinjerna som ett stort äventyr. Konsekvenserna kommer att göra historia. Det kommer att återställa planeten till helhet.

Som alltid, din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge