Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 15 december 2013

Montague Keen - 15 december 2013

De bland er som har vaknat upp förstod mitt senaste budskap och ni reagerade positivt. Ni ser nu helt klart hur er planet togs över och hölls under kontroll. Nu är det dags för alla som förstod vikten av ENERGI att komma samman för att arbeta med att ta bort den Mörka kontrollen och att frigöra energin i leylinjerna som är livsblodet i er planet.

Många av er kan arbeta direkt på leylinjerna. Andra som arbetar med energier kan kombinera sina egna energier för att hjälpa till. De bland er som inte är insatta i att arbeta med energi kan använda sin tankekraft och avsikten att ta bort den Mörka kontrollen för alltid. Alla kan delta i detta. Jag ber er att inte tillåta ras eller trosbekännelse komma i vägen när det gäller detta arbete. Aldrig tidigare har det varit så viktigt för mänskligheten att handla som Ett. Ni vet i er själ att ni – de 99 % - kommer att lyckas. Alla länder kommer att dra nytta av det och varje själ kommer att kunna säga: ”JAG STOD INTE UTANFÖR, JAG GJORDE MIN DEL FÖR ATT RÄDDA MÄNSKLIGHETEN FRÅN UNDERGÅNG.

Det är allmänt känt att Illuminaterna skall mötas i Sydafrika på måndag den 16 december 2013 i ett försök att etablera ny och effektivare kontroll över er. De är kraftfulla när de kommer tillsammans. Men tänk på hur mycket mer kraftfulla ni är – de 99 %! De kan endast skada er om ni tror att de kan det. Detta är ett viktigt faktum att förstå. De Mörka tjänarna väntar på MARDUKs återkomst den 16 december för att rädda dem från de 99 %. Detta är ert fönster av möjligheter.

Kommer ni att acceptera utmaningen att ignorera er vänstra hjärnhalva, som är kontrollerad av De Mörka Tjänarna, eller kommer ni att istället lyssna till er högra hjärnhalva, ert högre jag, och använda er enorma energi för att rädda mänskligheten? Var modiga, tro på er själva och kasta bort all indoktrinering, den så kallade ”utbildningen” som ni utsatts för i avsikt att förstöra er fria vilja. Ni är så mycket mer än vad ni inser och förstår. Ni är vackra varelser av ljus som måste borsta bort spindelnätet så att ni kan se klart igen.

När alla länder kommer samman och samordnar sina åtgärder, som görs på global basis, då kan ingenting stoppa er. När ni har fullbordat förändringen, då och först då, kommer alla krig att upphöra. Alla planerna av övertagande av den Nya Världsordningen kommer att vara gårdagens nyheter, förpassade till historiens soptunna. Alla deras noggrant lagda planer kommer att gå om intet.

Har ni vad som krävs för att kliva fram och göra det ni kom till Jorden för att göra? Många av er pratar mycket, men nu blir ni ombedda att ta itu med saker och ting. Tiden har kommit för handling för att ersätta pratandet. Sluta vara kritisk mot dem som arbetar för din räkning, för det visar att du inte har vad som krävs för att vara en del av handlingen och då kastar du dålig energi på den för att göra att du själv mår bättre och känner dig överlägsen. Ni behöver varandra vid den här tiden, mer än vid någon annan tid i er planets historia. Så jag frågar: om du inte har något bra eller uppmuntrande att säga, håll då dina råd för dig själv. Stöd är vad som behövs nu.

Ålder är inget hinder. Du kan också sända energi för att stödja de ansträngningar som gjorts för din räkning. Det finns några (och du vet vem det är som har sina egna regler) vars DNA går tillbaka till innan tiden började. Detta har hållits dolt tills nu. Betydelsen av DNA kommer att föras ut i det fria och ge svaren på många frågor som har förbryllat många av er i det förflutna. Vi kommer att avslöja allting när tiden är den rätta.

De rätta människorna kommer att komma fram för att göra vad som är nödvändigt under övergången. De har förflyttats till de rätta platserna. Från vår utsiktspunkt är det som ett schackbräde där alla bitar flyttats till sina rätta platser.

Veronica, min kära, lägg inte för mycket på dina axlar. Folk kan bara göra vad de är kapabla att göra. Inte alla har ditt engagemang. En del kommer att falla vid sidan av vägen men det finns alltid många fler som kan kliva fram och ersätta dem. Det finns de som detta inte gäller för, och de behöver energin från ditt stöd.

När allt liv på Jorden värderas lika så vet du att då har du uppnått vad du föresatte dig att uppnå. När KÄRLEK till mänskligheten ersätter korruption och girighet, när ingen människa är hungrig eller hemlös och inget barn lever i skräck, då kommer du att se den fulla omfattningen av dina prestationer.

Tro på att du kan göra detta, och du kommer att göra det. Meditera på detta, gör det till din verklighet. Fängelsets galler vittrar sönder och ljuset flödar in – välkomna det med öppna armar! Be för dem som måste kämpa med de Mörka för att frigöra sig från den onda skugga som försöker uppsluka dem. Handla som Ett som aldrig förr. Detta är inte tiden för småaktigt käbbel om skillnader i ras eller religion.

Ni är armén av Ljus, lys över allt som var mörkt och dolt. Ni är skaparna av New Age där all kunskap delas och alla är lika. Låt kärleken härska över dagen. Sänd kärlek till hela mänskligheten.

Min kära, du vet vad du måste göra. Allt kommer att komma samman som planerat. Vet att du är älskad mer än du kunde veta. För alltid är jag din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge