Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 15 mars 2015

Montague Keen - 15 mars 2015


Förfalskningen av historien ha gjort mer för att vilseleda människorna än någon annan enskild sak som är känd för mänskligheten.

Rousseau

Jag har många gånger vädjat till er att ni skall undersöka själva dessa fakta. Informationen om detta skulle frigöra er från järngreppet från era förtryckare. Jag har väglett Veronica att läsa, ännu en gång, de böcker som förklarar sanningen om hur vissa fraktioner tog kontroll över inte bara planeten Jorden utan över mänskligheten också.

HUR BIBELN ÄR EN IRLÄNDSK BOK SOM ÄNDRATS OCH ANPASSATS AV BRITTISK-ROMERSKA ÖVERSÄTTARE.

Av Conor Mac Dari

Det är säkert att säga att ljuset avancerar och att sanningen går framåt, oavsett den reaktionära kraften som nu avslöjas för första gången på ett sätt som visar på en sammansvärjning. Den kan inte undgå att öppna mänsklighetens ögon för detta stora bedrägeri och speciellt väcka det irländska folket som har varit så totalt förrådda och sålda i händerna på sina förtryckare.

För att dölja dessa fakta för eftervärlden så måste de hitta en utväg för att förfalska världens historia och ersätta den med en väv av lögner och uppfinningar. Allt detta går att bevisa och att även de bästa förfalskare inte går säkra från exponering och upptäckt. Så är fallet med de romerska och brittiska förfalskarna. Även införandet av frälsaren Jesus och ersätta honom med IESA förde stora rikedomar till den Romerska kyrkan. Detta krävde en enorm ansträngning för att lyckas med att göra så att det verkade för världen som att han hade haft en verklig historisk existens.

Det är dessa människor som stal den forntida irländska Bibeln och visade den för världen som en JUDISK bok, producerad av människor i Syrien. Den är en uppfinning och en förfalskning till världen.

Det är nästan otroligt att ett bedrägeri som är så förbluffande kunde undgå så länge att inte bli avslöjat. Men när vi betraktar den grundlighet och omfattning som komplotten genomfördes med, och storleken på de krafter som arbetade med detta, är det inte så underligt, krafter såsom det Romerska Imperiet med dess världsmakt. Sedan har vi den Romersk-katolska kyrkan och det Brittiska Kungariket med propaganda som systematiskt spreds ut över världen för att skapa ett falskt intryck av allt som rör den tidigare historien om Irland och dess folk.

Det finns krafter som har förövat och profiterat på detta enorma bedrägeri. BEDRÄGERIET fortsätter ännu och den hemliga svartsjukan inom kyrkan skyddas av både den Romerska kyrkan och den Brittiska kyrkan från världen i stort, men i synnerhet från det irländska folket som har lidit så mycket från dessa två negativa krafter.

Titta också på:

IRISH WISDOM PRESERVED IN BIBLE AND PYRAMIDS
by Conor Mac Dari.

Irländarna tog religion och civilisation till Egypten och den religionen var Soldyrkan. Ordet "judisk" härstammar från ett idiomatiskt irländskt ord ludh (Yudh), innebörden av Ljuset. Det anspelar på Solens präster, Ljusets anhängare eller de som hade visdom. Ordet Iudh är kamouflerat när det omvandlas till engelska med hjälp av bokstaven J istället för I i början av ordet för det finns inget J i det irländska alfabetet. Så genom att lämna ut de ursprungliga breven med irländsk stavning så har "doktorerna" omformulerat ordet "Jude". Detta bedrägeri misstänktes aldrig och har tjänat BLUFFMAKARNA ända tills nu.

Det finns andra idiomatiska namn i det irländska språket för "jude" och "hebreiska" som ger omisskännliga bevis på att de är enbart och i sanning av irländskt ursprung. Ett av namnen för "judisk" är Iuil (uttalas yul). Det uttrycker attribut från Solen när den är vid högsta kraft och pondus och är namnet på månaden Luil (juli). Det är från denna idé, som har sitt ursprung i och har utvecklats av de irländska prästerna inom IESA, som den efteråt kopierades av den romerska kyrkans präster när de skrev sin FALSKA HISTORIA i Rom och använde namnen på årets månader när Solen är på sin höjdpunkt i två av sina "historiska" tecken - Julius och Augustus Cesar.

Iul betecknar, på irländska, lärande och kunskap. Irländarna tillskrev dessa kvaliteter till Solen, så i enlighet med denna idé har de romerska prästerna, i sin fiktiva historia, låtit Julius Ceasar skriva en bok. Således har vi en historia av "Ceasars Kampanjer" som är en komposition av prästerna. Dessa attribut tillskrevs Solen genom den irländska CULT OF IESA och de som tog till sig det religiösa livet var judar, och inte våra "fattiga" bröder som äger staden New York.

Irländarna var hebreiska. Jag har funnit att det påståendet var den verkliga sanningen när det gäller de forntida irländarna. Så det är självklart att hierarkin i Rom visste att den irländska Kyrkan av IESA CHRIOST (Jesus Kristus) hade etablerat kristendomen, eller Soldyrkan, på den västra kontinenten. Dessa uppgifter måste ha blivit bekräftade av de irländska präster som fördes in i den romerska kyrkans organisation vid tidpunkten för undertryckandet av den irländska kyrkan.

Tills det irländska folket och mänskligheten vaknar till detta bedrägeri och exponerar det hålls planeten som gisslan. Veronica och jag har försökt att öppna era sinnen för sanningen. Förändringar sker så snabbt att det nu är hög tid att ni tar ansvar och frigör er själva. Ni har ett val, ni har den fria viljan. Sanningen gör er fria. I det ögonblick ni star tillsammans och säger unisont JAG SAMTYCKER INTE så förlorar era förtryckare kontrollen över mänskligheten.

(När jag skriver detta blir jag attackerad. Mitt huvud och särskilt mina ögon, brinner och rinner, och så gör även min näsa. Smärtan är fruktansvärd. Er passivitet ger tillstånd för mänskligheten att bli attackerad, antingen genom bankerna, krig etc. tänk på det).

Ni vaknar just nu upp för kontrollsystemet som har förstört så mycket i er värld. De vill förstöre livet på Jorden. De vill ha krig. De kommer att uppfinna vilka ursäkter som helst som de anser nödvändiga för att övertyga massorna om att de är i fara och att krig är nödvändigt. Titta på alla de länder som har invaderats och förstörts nyligen, ett efter ett. Detta är era medmänniskor och de behöver ert stöd.

Arbetet på leylinjerna befriar er. Jag ber er att lägga så mycket möda på det som möjligt. Släpp all instängd energi för mänskligheten och var särskilt uppmärksamma när det gäller London och överallt där kontrollen är koncentrerad. Det finns öar som ni fått veta är obebodda. Dessa öar är fullt utrustade med HAARPs teknologi som kan skapa vad än era förtryckare kräver, inklusive sinneskontroll av massorna.

Vad gör ni medan alla sådana platser inrättas för att förgöra er? Ge inte ert samtycke till detta! Vi talar om hemliga platser och de kommer undan genom detta. Ni vill att alla människor och djur skall blomstra, inga fler krig eller förhärligande av krig. Den sinneskontroll ni alla är utsatta för måste upphöra. Så snart ni är medvetna om det, och vägrar att samtycka till det, så kommer det att upphöra.

Koncentrera er på nätet. Släpp alla leylinjers energi till mänskligheten. Täck hela världen, särskilt avlägsna platser som är utom synhåll och används för brottslig verksamhet som undertrycker och eliminerar mänskligheten. Ni står inför en ondska så stor att den kommer att fordra att ni alla tar bort den. Säg: Nej, jag samtycker inte.

Min kära, din väg visar sig vara svårare för varje dag som går. Attackerna är ganska onda. De gör dig ledsen att tillräckligt många människor inte ens anstränger sig för att vakna. De kommer att göra det när tiden är inne. De kommer att ha en stund när en glödlampa tänds och allt blir uppenbart. Vi vet att det står skrivet. Mänskligheten kommer att överleva och Jorden skall återkrävas.

Som alltid vid din sida, min kära. Din beundrande Monty!
Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie DahlbergOm du vill hjälpa Veronica att sälla igång sitt nya Center kan du göra en donation här:
Paypal


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge