Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 13 juli 2014

Montague Keen - 13 juli 2014

Veronica, det gensvar vi fått från världens folk på vår begäran om hjälp för att skapa vårt första Center var underbart. Det ger en anledning för människor att komma tillsammans som Ett, att göra starten som behövs för att skapa den värld de önskar leva i. Det är dags att göra ett medvetet beslut att dra sig tillbaka från korruptionen och att vägra att betala för den längre. Tillsammans har ni bestämt att ni inte längre önskar bli förgiftade av vattnet ni tvingas dricka, äta maten som allt det goda tagits bort från och luften ni andas som är förgiftad av kemikalier som ni betalar genom era skatter.

Vår dröm är att ha ett Center i vartenda land dit Experter kommer för att arbeta tillsammans, där man delar information och forskning och kan ge råd till mänskligheten. Vi har hittat byggnaden som är perfekt för det första Centret och med er generösa hjälp kommer vi att kunna anskaffa det så snart det är möjligt. (Vi har nu hälften av pengarna för deposition. DENNA ÄR ÅTERBETALNINGSBAR). När människor kommer samman och talar om sina avsikter så kan ingenting stoppa dem.

Ni har beslutat er för att säga INGET MER KRIG, eller dödande av något slag, antingen det är genom medicinering eller någon av de andra metoderna som använts för att förkorta livet på Jorden. Livskvalitén på Jorden är vid sin lägsta nivå just nu. De som kontrollerar er planet kan inte längre dölja vad de gör. Allt är ute i det fria nu. Hjälp dem inte att fortsätta med vad de brukar göra. Ni kommer att samlas för att lära er hur man skall leva på Jorden utan att de mörka krafterna hindrar er. Ni har vaknat upp för deras planer och vill inte vara delaktiga i dem.

Uppvaknande är inte en enkel process, så ha tålamod med dem som tycker att det är skrämmande att vakna upp till det faktum att de omedvetet hjälpt till i förstörelsen av mänskligheten och planeten Jorden. Allt som behövs för att gå vidare har undersökts och experter är redo att dela med sig av sin expertis inom många olika ämnen. Nu kommer allting på plats, precis som avsikten var. Ju tidigare Centret på Irland blir klart ju snabbare kan andra Center i andra länder sättas upp. Vänligen bidra till att vi kan starta processen av förvärvandet av det första Centret!

När det finns tillräckligt med ljus så kommer våra två världar att komma samman för att ta bort vartenda spår av korruption. Veronica har träffat dem som finns inom nätverket, varav jag är en av dem. Det finns 12 av oss och vi är de största hjärnorna som någonsin vandrat på Jorden. Vi är redo och upprymda över att få arbeta tillsammans med er. Ni kommer att få se oss och tala med oss på det utsedda Centret. Våra planer är stora och vi har för avsikt att lyckas med dem.

Allt som inträffar nu har varit planerat under många år. Det var därför jag måste lämna Veronica och gå över till andevärlden så att vi tillsammans kunde föra fram dessa planer till förverkligande. Detta är det år när ni skall ta ett jättekliv framåt, så känn er inte otillräckliga. Se till att det sker. Planeten Jorden måste överleva. Mänskligheten måste trivas och frodas. Se framåt och vägra vara en del av förstörelsen av mänskligheten längre.

Detta är en strid mellan Ljuset och Mörkret. Du måste bestämma dig för vilken sida du är på. Att slå sig till ro och vänta är inte längre möjligt. Det finns mer än tillräckligt med information tillgänglig för att du skall kunna komma fram till ett beslut. Vill du stanna kvar i den tredimensionella världen och kämpa för din överlevnad, eller vill du gå vidare till en högre dimension? Till en värld av frid och harmoni med full medvetenhet!

Allt som togs bort från dig för att kunna kontrollera dig kommer att återaktiveras. Ni kommer återigen att vara kompletta varelser av ljus som lever i harmoni med varandra. Vi här i den andliga världen har arbetat hårt med er alla för att åstadkomma detta som nu sker. Du vet att timing är viktig. Fönster av möjligheter har skapats så att du kan ta de nödvändiga stegen för att stiga upp till en högre dimension. Den tiden är NU! Tänk allvarligt på framtiden och framtiden för dem du har ansvaret för. Hjälp oss att starta den här processen genom vårt Center.

Veronica har fått förfrågan om att sätta upp Center i olika länder. Hon har fått rådet att det måste börja på Irland. Ja, varje land i er värld kommer att ha ett Center. Det är nödvändigt för att lära om allt det ni har fått lära er. Allt det var utformat för att kontrollera och förvirra er och för att göra er underdåniga och rädda för att ifrågasätta det som ni ser som en auktoritet. Till exempel så fick ni lära er att allt började i ÖSTER. Det gjorde det definitivt inte! Det startade i VÄST och gick till Östern. De som skapade sådana lögner måste nu stå till svars inför folket som de förde bakom ljuset. Ni lever nu igenom den största inlärningskurvan i hela er existens. Anslut er till ljuset för vägledning.

Det finns de som säger at ni inte behöver göra någonting. Detta är inte sant. De har blivit vilseledda och de vilseleder omedvetet andra också.
I era hjärtan och själar vet ni sanningen och detta är vad ni måste koppla er till. I meditation kommer era guider att hjälpa er igenom den här processen.

När det irländska folket vaknar upp så kommer hela världen att vakna upp med dem. Det är viktigt att det startar där. Irländarna överallt i världen kommer att svara an på detta. Energin i er värld är kontrollerad därifrån. Detta är bara ett av skälen till varför det måste starta där. När energin där har frigjorts kommer det att gynna alla länder. Veronica förstår detta helt och hållet och hon vet vad som måste göras. Jag har instruerat henne om detta i åratal. Hon har folk omkring sig som vill hjälpa till. Vi måste vänta tills tidpunkten var den rätta. Nu kan vi, med er hjälp, få detta att hända.

De Mörka tjänarna försöker att förhindra detta. De använder utsatta människor i sina ansträngningar att hindra att detta sker. De Mörka har gjort precis detta under hela historien. Skall ni falla för det ännu en gång? Ni är nu framme vid korsningen och måste göra ett val. Vilken väg väljer ni att gå? Att stå still är inte ett alternativ. Var snälla och tänk över detta på allvar.

Vi hoppas att tillräckliga medel kommer in för att köpa vårt första Center inom de närmaste sju veckorna. (Depositionen skall betalas inom 2 veckor, då andra också har lagt bud på det). Depositionen återbetalas.

De MÖRKA tjänarna gör sitt bästa för att hindra oss från att skapa vårt Center. Beslutet är ditt – vill du ha detta för att gå vidare? Tillsammans kommer vi att skapa en framtid utan krig, med mat, vatten och luft som är rent och hälsosamt. Där kommer att finnas bostäder och utbildning för alla människor på Jorden. Det här är vår dröm – du kan göra den till verklighet!

Min kära, vi uppskattar allt du gör för att försöka åstadkomma detta. De rätta människorna kommer att finnas där för att hjälpa till. Uppvaknandet kan inte stoppas. Vi kommer att lyckas, min kära.

Din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie DahlbergOm du vill hjälpa Veronica att sälla igång sitt nya Center kan du göra en donation här:
Paypal


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge