Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - March 20, 2011

March 20, 2011

Misströsta inte, de kommer inte att lyckas med sina Ondskefulla Planer. Deras beslutsamhet att skapa en ursäkt för krig var så genomskinlig. Deras ögon sa allt. Inser de inte att folk förstår när någon ljuger för dem. Tiden tar nu slut för dem, de står inför exponering. De behövde ett krig innan alla de NATURLIGA förändringarna händer, vilka kommer att förändra världen såsom ni känner till den idag. De är beslutsamma att decimera befolkningen innan dessa förändringar sätter igång. Kom ihåg, Min Kära, för några månader sedan så berättade vi om de missiler som skickades iväg av USA för att attackera antingen Israel eller USA och låtsas som att det var Kina som attackerade. De är rädda för Kina. Kina vill inte ha den nya Världsordningen, så i deras ögon måste de tas om hand om. Den Nya Världsordningen är skoningslös och en själlös grupp, som drivs av girighet och kontroll. De är annorlunda på alla tänkbara sätt från er alla. De kontrollerar era regeringar. De marionetter som de sätter vid maktpositioner har ingen ryggrad och är svaga personer som åtrår positioner i livet. Se inte till dem för hjälp: de lyder orders, eller så går de vidare med en kula i sig.

Skicka er kärlek och böner till det stoiska folket av Japan. De har lärt sig en tuff läxa. De ville inte ha en Ny Världsordning och vägrade att lyda orders. De har betalt ett mycket högt pris. Ni har alla bevittnat vad som har hänt, men varför fortsätter så många bland er att stöda dessa människor. Slut inte ögonen, då så många skriker ut i obeskrivlig vånda. Den Nya Världsordningen kan inte uppnå sitt övertagande utan er hjälp. Ja, var och en av er måste se till ert samvete i denna fråga. Fråga, ”Vad kan Jag göra?”. Vet att er tystnad innebar i praktiken att ni stöder deras handlingar. Jag varnade er att det skulle bli svårt innan det blir bättre. Om ni bara kunde se de förändringar som äger rum. Många av er är medvetna om förändringarna i vibrationer. Det är stängandet av det gamla och början av ert fulla uppvaknande till fullt medvetande, då ni kommer att förbinda er med det väsen som ni verkligen är. Frid och harmoni kommer att byta ut det mörker som ni har stått ut med under hela ert liv. Bli inte alarmerade. Kom ihåg att aldrig låta rädslan som har hållit er i bojar att krypa in i era liv. Förändringarna är drivna av Gud. Vi i Andevärlden är här för att assistera er. Folket som driver fram rädsla på TV och i tidningar är bara marionetter, och läser texten som har lagts fram till dem. Sanningen finns där ute för de som söker den.

I all turbulens så titta på blommorna, knopparna som kläder träden igen då de kommer till liv igen, precis som alla ni som kommer att blomma ut till de vackra själar som ni är. Vi gör allt vi kan. Vi har förhindrat många av deras planer. De är en kancer som har spritt sig till varje hörn av er värld. Men kancer åstadkoms av människan så det kan bortföras. Se till barnen i världen. Vet att genom era ansträngningar så kommer de att leva obehindrat i en värld där kärlek av skapelsen och ens medmänniskor kommer att bli dagordningen. Ingen annan planet lever såsom ni gör. De kommunicerar fritt med varandra, de delar energin, etc. Alla uppdelningar går bort, det kommer att finnas kommunikation från sinne till sinne, precis som i andevärlden där allting är tankar och ljus. När alla hinder är bortförda och ni ser skönheten av Planet Jorden i all dess storslagenhet för första gången, så blir det en erfarenhet som ni aldrig kommer att glömma. Allt det som har blockerats från er kommer att bli helt återställt. Tänk på er tid på Jorden som ett utdraget besök på en annan planet. Kroppen som ni använder för denna resa är oväsentlig. Det är er själ, er ande, som är väsentlig. Den måste näras med kärlek och omsorg. Alldeles för stor betoning sker på kroppen, för att föra bort era tankar från själen, vilken är en reflektion av Guds ande, den Högsta Varelsen. Ha tillit i hans Kärlek. Fruktan är så destruktiv. Det är därför som det används emot er. Lyssna på John Macks ord om detta. Han var en man av ljuset, som nu arbetar med att föra in ljus till er värld. Alla planeter kommer att vara där för att hjälpa Jorden att återställa energin och uppgradera er teknologi.

Kom ihåg, min kära, Andromedanerna försökte att assistera oss när jag undersökte Scole Experimenten. De visade sig, de försökte att kommunicera, men medierna hade inte rygg rad nog att fullfölja. De vägrade att sitta ned igen. Er värld skulle vara i en mycket annorlunda position nu, om de hade lyssnat på mig och tillåtit Andromedanerna att kommunicera och assistera med ert uppvaknande. De visade sig själva på film. Du såg det. Vi satt på gården i spänning och förundran. Men medierna var obevekliga, de skulle inte sitta igen. Även om de har varit glada att leva från publiciteten som genererades från Scole, så kvarstår fakta att de missade möjligheten att rädda världen från den mörka Kabalen. De satte foten i vattnet av kontakt, med drog tillbaka den så snart som det okända visade upp sig. Vilken möjlighet som missades, att expandera er förståelse av universum och återställa ljus och fred. Det tar mot att gå framåt att kliva in i det okända även om man vet att det är det rätta att göra. Tillsammans kommer ni att gå framåt och in i ljuset. Det finns miljoner av er, nu fullt uppväckta.

Ta dig tid att njuta av våren, det är alltid den tid du föredrar. Min kärlek är med dig, din beundrande make, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge