Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 19 maj 2013

Montague Keen - 19 maj 2013

Det har nu blivit uppenbart för alla precis hur desperata Kabalen är vid den här tiden. De attackerar från alla håll alla dem som försöker bringa ljus till er värld. Var alerta och medvetna om detta. De kämpar för sin överlevnad och försöker förgöra alla som kan ifrågasätta deras planer. Tiden rinner ut för dem som fortfarande vägrar att se ljuset, antingen genom rädsla eller genom okunnighet. Stora beslut behöver tas när det gäller livet på Jorden.

Förändringarna sker nu, först försiktigt, men de kommer snart att ta fart så ni behöver vara på rätt spår. De Mörka tjänarna har mycket att förlora men ni har allt att vinna. Utan kontroll över bankerna, religionen och regeringarna – vad skulle då dessa människor vara? När människan är återställd till sin fulla potential, då är allt möjligt. Med kunskap av hur ert Universum fungerar så kan människan med fullt medvetande leva livet fullt ut, utan rädsla eller några hinder.

Varje dag kan ni se hur de korrupta exponeras. Denna tidvattenvåg kan inte stoppas. Alla de skyldiga kommer att exponeras och avlägsnas. I framtiden kommer varenda människa på planeten att behandlas med respekt och värdighet. Aldrig mer kommer diskriminering att ske eller bli accepterad, för detta måste stoppas, och det kommer att bli så. Tillsammans kan ni göra att detta sker, men först måste ni ha en önskan om att det skall ske..

Tankens kraft kan åstadkomma så mycket. Försök själva får ni se. Ni har aldrig uppmuntrats till att tänka själva. Nu är er tid att lära detta. Aldrig, aldrig skall ni svika ett förtroende från en annan människa. Ingen mängd pengar, ingen position eller makt kan kompensera för de skador som ni kommer att få svara för i så fall, en dag. Såra aldrig någon så att du inte blir sårad själv. Behandla alla med respekt, så som du själv skulle vilja bli behandlad.

Engagera dig i ditt högre jag, det kommer aldrig att svika dig. Försök att frigöra dig från floden av meningslöst tjatter och oro som bombarderar ditt liv hela tiden. Allt det finns bara där för att hindra er från att vakna upp. Detta är helt en del av planen i kontrollsystemet, att hålla er så upptagna som möjligt när ni försöker klara av allt så att ni inte har tid att stanna upp och se klart på livet och på vad som görs för att hålla er i slaveri. Ni har lärt er att acceptera allt detta som en del av livet. Men det är det inte – det är en del av Kabalens planer för er! Ni måste inte acceptera detta som något normalt.

Känn sympati för och ge stöd åt dem som försöker klara av alla de fysiska attacker som riktas mot dem. Kabalen visar ingen nåd. Ni lever i desperata tider. Tro på er själva och agera alltid med ärlighet och integritet och för det större goda i allt. Tappa inte tron på dem som desperat kämpar för att klara de stora förändringarna. Var där med ett leende och en hjälpande hand.

Människan finns i alla former, en del med goda avsikter och en del med avgjort inte sådana. Var noga med vem du litar på. Utmana dem som försöker tvinga dig att acceptera det som du vet är fel och emot dina medmänniskors intresse. Ingen människa är en ö. Ni måste komma tillsammans, för ni vet inom er att det är på det viset ni kommer att övervinna alla hinder som, fram tills nu, ni ödmjukt har accepterat som er lott i livet.

Samtliga korrupta institutioner kommer att falla för de kan inte överleva en granskning från massorna. De har ingenstans att gömma sig. Deras onda kontroll håller på att tappa sitt grepp över mänskligheten – och det är inte en dag för tidigt!

Veronica har precis haft den mest ansträngande helgen på länge och fick ta hand om oväntade hinder och träffa nya människor. Ursäkta mig om jag tar farväl av henne nu så att hon får tid att vila. Spännande tider just nu, mina vänner. Låt oss gå vidare med tillförsikt.

Kärlek som alltid, din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge