Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 5 maj 2013

Montague Keen - 5 maj 2013

Många människor har svårigheter med att ta in informationen som börjar sändas offentligt vid den här tiden. Vad som tidigare har undertryckts börjar nu läcka ut. Era myndigheter har avsiktligen hållit er i mörker och under kontroll. Ja, det finns varelser från andra planeter bland er. Många av dem har valt att leva bland er för att leda er fram till ljuset och på så sätt frigöra er från bördan som de Mörka tjänarna har pålagt er.

Befolkningen på Jorden skulle öka enormt för att förhindra att de Mörka tar över. De Mörka tjänarna har i gengäld svarat med att använda många metoder för att gallra ut befolkningen: genom vaccination, medicinering och genom att ändra på själva luften ni andas och maten ni äter. Därför är det så viktigt med den här informationen och att ni kan förstå den. Gå inte med på någonting utan att noggrant ha undersökt det. All information ni behöver finns fritt tillgänglig för alla.

De Mörka tjänarna vill att ni skall vara som får som blint lyder ”Mästarens” order. Ni, och endast ni, bär ansvaret för era liv. Ni måste ta tillbaka det ansvaret från politiker och den medicinska överhögheten, för det är de som används till att genomdriva de Mörkas dagordning. De Tretton som kontrollerat allt på Jorden har varit framgångsrika fram till nu. De är beredda att gå hur långt som helst för att skapa sin Nya Världsordning.

De manipulerar varenda situation för sina egna syften. De äger alla former av nyhetsinformation och underhållning, och de använder detta hänsynslöst för att kontrollera tankarna hos massorna. Det är upp till var och en av er att befria er från denna manipulation genom att vägra att acceptera den. Det är dags nu för er alla att ta kontroll. Börja med era egna liv och de liv som är beroende av er. Dela fritt med er av all den information som kan hjälpa andra att se hela bilden. Bli LEDARNA, var inte de tanklösa, de som går med på agendan för sin egen utrotning.

Jag har bett er många gånger att ni skall lära er att meditera. Då kan ni få den information som är relevant för er, direkt, utan att en tredje part är iblandad. Det tar tid att uppnå en perfekt meditation men de som har lyckats har gynnats enormt från den upplevelsen och den information de fått. Andevärlden kommer att hjälpa och vägleda er. Vi är redo och villiga att hjälpa till.

Frigör er från alla restriktioner som påtrycktes er av kyrkan och staten. Era sinnen, ert inre, är ert och endast ert. Använd dem till er egen fördel. Varför skulle så mycket göras för att fördumma er av dem som är i kontroll om de inte var rädda för att ni skulle vakna upp och använda era sinnen för att se vad som gjorts mot er? Som varelse är ni långt större än dessa som kontrollerar er och manipulerar er. De är vettskrämda för att ni skall inse detta faktum. De är RÄDDA FÖR ER!

De som kontrollerar er är oförmögna att känna KÄRLEK. De har ingen medkänsla så de kan döda utan samvete. De hittar ständigt nya sätt att döda som ni aldrig skulle misstänka. Ni måste förstå att er förmåga att älska och relatera till alla levande ting är ert förnämsta vapen. Kärlek kommer att vinna i slutändan. Kärlek har en kraftfull energi som invaderar deras mörker. Det är därför de försöker förstöra den. För dem är pengar och ägodelar något som liknar kärlek. Men ni, å andra sidan, vet att kärlek är det som gör livet värdefullt, gör livet värt att leva. Den lyfter dig och omfamnar dig. Den uppslukar dig och gör dig lycklig och glad. Se med kärlek på allting och du kommer att finna att det förbättrar kvalitén på ditt liv enormt mycket. Där det finns kärlek finns inget utrymme för aggression.

Jorden själv försöker hjälpa er att förstå detta, också. Den lever och lider också på grund av vad som gjorts mot den. Den försöker kommunicera detta till er. Ni måste skydda och ta hand om Jorden, för den stödjer era liv genom att producera mat, växter och träd. Den stödjer ert djurliv. Den behöver bli älskad och omhändertagen. Behandla allt med kärlek och ni kommer att få gensvar. Genom att hjälpa varandra kommer mänskligheten att överleva. Planeten Jorden kommer att ännu en gång bli återförenad med ett levande Universum. Detta är ert största äventyr!

Titta med öppna ögon på alla restriktioner ni har i era liv. Fråga er själva vad ni kan göra åt dem. Fråga varför ni bara accepterar, utan ifrågasättande, alla de lagar som förslavar er. Frågor måste ställas och skälen till dem krävas på ett civiliserat och respektfullt sätt. Detta har skett på Irland. Det finns inget skäl till varför andra inte kan följa deras exempel. Det måste ju börja någonstans, så varför skulle inte det land som syndats mest emot på Jorden leda vägen framåt?

Den sanna historien om Irland finns gömd i Vatikanen. När den kommer fram i ljuset så kommer den verkliga historien om er värld att bli tillgänglig för er alla för första gången på nästan 2 000 år. Det är omöjligt att hålla detta dolt för alltid. Det är nu dags för sanningen att avslöjas och att mänskligheten går vidare i sanning och ljus. Allting som människan behövde veta och förstå var känt på den tiden. Människan var ett med naturen. De förstod hur planeten fungerade och de kopplade in sig till andra planeter. Sedan, vid en katastrofal sammankomst, gjordes planen upp för kontroll av mänskligheten och att ta över planeten Jorden. Allt som var sant och ljust förstördes. Mänsklighetens slaveri började och fortsätter än i dag.

Här är din uppgift. Du har återvänt till Jorden för att återställa sanningen och ljuset, och det kommer du också att göra. Det kommer att göras fredligt. Kärlek skall vara din ledstjärna. Detta är en tid för beslut att tas. De rätta besluten, som kommer att gagna mänskligheten och planeten Jorden. De onda angreppen på mänskligheten måste upphöra genast.

Min kära Veronica, livet är svårt just nu. Försök att vara lugn och kontrollerad. Mycket är gjort för att försöka få dig rädd. Se det för vad det är. De som är med dig är med dig till ett hundra procent. Omständigheter är skapade för att orsaka dig oro och ångest, men du måste höja dig över dem. Slutresultatet kommer att överträffa alla förväntningar. Sedan kommer du att snabbt glömma bort allt det lidande du har mött längs vägen.

Detta är en kritisk tid för er värld. Försök att behålla lugnet och att inte dras in i den falska informationen som läggs fram för er i ett försök att starta ett tredje världskrig. Ni vill ha fred, inte krig! Stå tillsammans för freden. Ni är de 99 % och ni får aldrig glömma det. Ni har alla en röst, så använd den! Vi i andevärlden står tillsammans med er, så ni är aldrig ensamma. Uppskatta allt som naturen förser er med. Vårens tid handlar om en ny början. Denna tid är mänsklighetens NYA BÖRJAN. Gå framåt med tillförsikt, för ni är på rätt spår.

Min kära, jag önskar att jag fortfarande fanns bredvid dig för att trösta och stödja dig. Jag är bara en tanke bort. Jag lämnar dig aldrig. Kärlek uthärdar, min kära.

Jag är din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge