Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 12 maj 2013

Montague Keen - 12 maj 2013

Ja, min kära, det är underbara nyheter. Det irländska folket kom samman i en massiv uppvisning av solidaritet. Händelsen Darkness into Light (Mörker till Ljus) var en stor succé med 40 000 människor som kom tillsammans och välkomnade Ljuset. Detta är vad vi hade väntat på och hoppats på. Detta är bara början. Räkna med energin från denna enda händelse för att upplysa och uppmuntra andra att välkomna Ljuset av sanning och ta tillbaka er kraft.

När människor kommer tillsammans i solidaritet så inser de vikten av att dela med sig av sina kunskaper och sin förståelse för vad som gjorts för att hålla dem i mörker. Det är dags nu, min kära, för alla goda människor i er värld att mötas för att avslöja Kabalens planer och att vägra följa dem. De Mörka tjänarna behöver er för att slåss i deras krig. De behöver er för att tro på deras lögner. Men det är dags nu att säga NEJ! I samma ögonblick som ni säger NEJ är de maktlösa. Utan er assistans att hålla dem vid makten så är de totalt maktlösa.

Ni är ansvariga för att ni ger dem makten de utövar över er. Så snart ni är vakna så ser ni tydligt och klart och ni kan aldrig gå tillbaka till att bli som får igen. Detta är den mest spännande tiden i era liv. Det är vad ni befinner er på Jorden för att göra. Tillsammans har ni expertisen och kompetensen att skapa de rätta förutsättningarna för hela mänskligheten att leva i fred och harmoni, med mat och husrum i överflöd. Ni kommer att respektera allt liv och ni kommer att bli vägledda till hur man skapar detta överflöd.

Din uppmärksamhet har dragit till dig, min kära, att Kabalen desperat försöker att återskapa sin egen version av historien. Men människor kommer inte att acceptera det. Så snart du ser sanningen kan du inte blunda för den igen. Den förklarar allting så tydligt. När du förstår den press som lades på era förfäder för att acceptera en korrupt historia så kommer ni alla att förstå att för att skydda sina barn tvingades de att acceptera Vatikanens version av historien.

Allt kommer att bli klargjort. Bevisen finns där över hela världen, men ni förblindades för dem. Varför tror ni att Kabalen är så desperata att starta ett tredje världskrig? De tror att ni kommer att bli så oroade för er överlevnad att ni glömmer att vakna upp! Och sedan kommer de att kunna återuppta full kontroll igen. De bryr sig inte ett dugg om hur många oskyldiga liv som förloras i deras desperata försök att hålla fast vid makten.

Ni har stora beslut att fatta. Följer ni ödmjukt de korrupta, eller samlas ni och säger: ”NEJ, nog är nog! Detta är vår värld. Vi väljer att leva i fred”. När de 99 % tar det beslutet så kommer de korrupta inte att ha något annat val än att lämna er planet, för de kan inte existera i Ljuset. För att de skall kunna existera måste de ha adrenalin som skapas av rädsla och våldsam död – krig förser dem med det! De skapar krig så att de kan styra över och leva på planeten Jorden och det var aldrig tänkt att bli så.

De hör inte hemma på Jorden. De tycker om och njuter av allt som ni (som slavar) har skapat för dem. De är ovilliga att lämna Jorden, men nu är tiden för er att blomstra och njuta frukterna av vad er planet ger, och att bli bekanta med andra planeters invånare som ivrigt väntar på att få välkomna er tillbaka till fållan.

Det är så mycket de vill dela med er när ni kommer ut ur mörkret till ljuset. När ni återvänder till det andliga livet kommer ni att kunna se klart hur Kabalen har hållit er i mörker och okunnighet, och under kontroll, alltid underordnade dem. Allting är så skickligt gjort genom tankekontroll.

De som såg igenom fasaden blev snabbt ”avrättade”, ifall de skulle dela sin uppfattning med andra. Kabalen avrättar även sina egna om de kliver bort från linjen. De visar ingen nåd i sina beslut att hålla fast vid sin kontroll, och för att slutligen ta över er planet för sina egna syften. Men detta kommer aldrig att tillåtas att ske. Vi arbetar med många av er för att säkerställa detta.

Vi behöver ert samarbete. Det är en sammanlagd ansträngning på båda sidor av livet. Vi kommer inte att misslyckas. Vi har planerat att rädda planeten Jorden från de onda krafternas kontroll under en tid. Uppvaknandet av mänskligheten har varit ett svårt uppdrag. Nu ser vi äntligen frukterna av våra ansträngningar.

Det finns så mycket ljus på Jorden vid den här tiden, och det sprider ut sig i alla riktningar. Snart kommer ni att se hur det tar över helt och hållet. Detta är inte tiden att sitta nöjda, eftersom vartenda spår av de Mörka tjänarna måste tas bort för alltid. Några av dem gör en ansträngning att omfamna ljuset. Om de lyckas kommer de att bli välkomnade. Vi kommer inte att stänga dörren för dem som omvänder sig.

Du har arbete att göra, min kära. Du vet i din själ vad som förväntas av dig. Rätt personer kommer att bli tillgängliga för dig. Dessa planer gjordes upp för århundraden sedan och nu skall de uppfyllas. Allting kommer bara att falla på plats. Det finns ingen anledning till oro. Du kommer att få stöd från båda sidor av livet.

Hjälp varandra att gå vidare framåt till ljuset. Gör vad som är nödvändigt och öppna era hem för sammankomster för att dela med er av information. Var aldrig rädda att dela med er av sanningen för den gör att andra ser och accepterar den. Ni gör dem en tjänst och de behöver stöd och uppmuntran.

Ha förståelse för dem som felaktigt trodde att de ”kämpade för sitt land”, när de inser att i verkligheten var de bara kanonmat som försåg Kabalens behov av fruktan och blodsutgjutelse. Nu upplever ni ännu fler LÖGNER som torgförs som ett skäl för Kabalen att invadera ännu ett land. De glömmer att berätta för er att detta är alltsammans en del av deras plan att ta över planeten.

Det är så uppenbart, det är svårt att tro på att någon kan luras av sådana uppenbara lögner. Det är era medmänniskor som ni ombeds att döda. Vem blir kvar för att hjälpa och stödja dig när dödsmaskinen kommer till din dörr? Det är bara en tidsfråga, för det är alltsammans en del av planen.

Det finns ingen rättvisa i er värld. Allt är kontrollerat och tillrättalagt för att stödja Kabalen. De har systematiskt raderat alla rättigheter ni hade, och ni har tillåtit detta att ske. Er tystnad gav dem grönt ljus att göra som de önskade – och det gjorde de!

Jag försöker inte vara hård mot er. Jag säger bara som det är. Ni behöver se och förstå detta. De 99 % behöver erkänna sin kombinerade styrka och använda den till fördel för mänskligheten. Vakna upp! Vidta åtgärder. Kliv in I Ljuset!

*******************************************

Jag delade din glädje när du såg Clara (mitt barnbarn) dansa. Hennes ljus strålade inifrån henne. Hon lyser upp scenen och hon ger glädje till alla som tittar på henne. Hon har kommit långt sedan vi välkomnade henne till världen för elva år sedan.

Veronica, min kära, du vet att jag aldrig skulle svika dig. Vi har arbetat tillsammans under många livstider. Låt kärleken som vi fortsätter att dela vägleda dig genom vilka svårigheter du än kan möta på denna resa. Låt kärlek vara din drivkraft.

Alltid din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge