Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 19 januari 2014

Montague Keen - 19 januari 2014

DET FINNS INGEN GRYMMARE TYRANI ÄN DEN SOM UTFÖRS UNDER SKENET AV LAG OCH I RÄTTVISANS NAMN.
Charles de Montesquieu

Allteftersom mänskligheten fortsätter att vakna upp för vad som har gjorts för att underkuva och kontrollera dem, och vad som har planerats för att fortsätta med att hålla dem under den kontrollen, utsätts nu de människor, som tog på sig uppgiften att väcka andra till sanningen, för olika attacker.

Min egen kära hustru utsätts för sådana attacker från två håll. De använder sig av sömnbrist, mardrömmar och stress. Detta görs med mikrovågor och skalär teknologi.

Hennes ägodelar utsätts för sabotage. Vatten läcker från huset, det finns elektriska problem, problem med bilen och, naturligtvis, så har datorn blivit hackad. Allt detta görs för att hindra Veronica från att svara på e-post och genom att göra omöjligt att vidarebefordra information. Istället visas ett meddelande på skärmen för att varna henne för falska hot. Datorn vägrar att skriva ut vissa bokstäver och skrivaren fungerar inte. Värmen i huset stängs av, ljusknapparna sätts på och av, och ännu fler saker än dessa inträffar.

En del av deras plan är att producera skeptiker för att fördöma det arbete min hustru gör med mig. De kommer att använda de vanliga skeptikerna som dyker upp vid sådana tillfällen. Veronica och jag själv hörde en gång RW berätta för CF att ”vara en skeptiker är mycket lukrativt”. Det säger allt ni behöver veta om sådana människor. De avser att använda samma taktik på Veronica som de använda på David Icke. Han vet bara alltför väl vad de är kapabla till. Tyvärr infiltrerar de ”Folkets Röst” och den information som kommer därifrån i vilken de lagt ner så mycket energi. Nu är det upp till alla dem som står för Sanningen att den kommer att överleva. Var snälla och förlåt mig, men det måste bli sagt.

Nu till andra ämnen. Responsen på vår begäran om volontärer för Projektet för Leylinjer fortsätter att förundra oss. Magnifikt är det enda ordet för att beskriva det. Det har brutit ner alla barriärer. Detta är definitivt det första och kommer att VISA att när människor kommer samman är allt möjligt. Mark har lagt ut hur vi skall gå vidare. Det har tagit tid och kraft att komma fram med en handlingsplan,men det är gjort nu!

Vi kommer inom kort att meddela er ett datum som vi här i andevärlden har valt för att utföra rengöring och restaurering av energin på planeten. Ni kommer att utföra det, hys inga tvivel om det. Det är avsett att ske och ni är de människor som valdes att utföra själva det praktiska. Det finns ett stort antal människor som kommer att göra detta genom MEDITATION och det ger alla en möjlighet att delta i denna historiska uppgift.

Tidpunkten är nu den rätta. Den andliga världen väntade tills de rätta personerna var på plats och tillräckligt många hade vaknat för att garantera dess framgång. I framtiden kommer ni att kunna berätta för era barn och barnbarn att ni deltog i befrielsen av mänskligheten och återställandet av ljus och rättvisa. Håll er strikt till sanningen och låt er inte styras av hot om konsekvenser, för det finns för många av er och de hade inte väntat sig detta. Er styrka ligger i antalet som har vaknat upp.

Ljuset som ni nu skapar avslöjar alla de hemligheter som har förslavat er.

Varje dag sedan året 2014 började har avslöjanden inträffat som har chockat er. Tyvärr måste detta tas ombord och tas om hand och hanteras. Ni måste få reda på sanningen om vad som händer runt omkring er bakom slöjan av hemlighetsmakeri. Det är först när allt detta står inför er som ni kan skapa ett samhälle som är säkert för alla. Sedan kommer alla falska barriärer att rasa ner och freden kan återställas.

Ni lever i mycket spännande tider. Vi övervakar varenda rörelse och vägleder er framåt. Er värld har inte känt till fred under så lång tid att ni helt enkelt har accepterat att krig är oundvikligt. Nu förstår ni de verkliga skälen för att skapa krigssituationer. Just nu försöker de skapa ”Ett nytt Pearl Harbor”och på så sätt skrämma er tillräckligt mycket för att ni skall tro på dem och gå med på ett Tredje Världskrig! Men de kommer inte att lyckas den här gången. Det går att lura en del människor under en viss tid, men inte alla människor hela tiden! Falska flagg-händelser är numera så uppenbara. Men, som ni väl vet, så håller de sig fast vid samma gamla formel, varje gång.

Snart kommer de att stå inför det faktum att deras tid är ute, deras regeringstid är över och det är dags för dem att lämna planeten Jorden i fred. Mänskligheten har lidit tillräckligt under många tidsåldrar.

Tänk över vad ni har att se fram emot när energin flödar fritt för hela mänskligheten och gör det möjligt för människor att leva sina liv på Jorden som det var avsett att de skulle levas, med ren luft, god och hälsosam mat att äta och rent vatten att dricka. Och med en himmel som är ren från kemiska spår. Bankerna kommer aldrig mer att hålla mänskligheten som gisslan. Ert agerande kommer att göra att allt detta sker. Skulle ni stöta på problem så kan ni uppnå att detta energetiskt. Kom ihåg, det är avsikten som räknas! Tro på er själva. Ni kan göra detta!

Mark lägger ut våra planer för er idag. Studera dem! en hel del tankar och möda har lagts in i dem. Det är viktigt att ni förstår fullt ut vad som väntas av er. Vi kommer alla att arbeta tillsammans på det här projektet.

Veronica, min kära, du valde denna väg innan du återvände till Jorden. Du har tagit på dig att gå sådana vägar under många livstider. Jag lämnar dig aldrig och jag bevisar det ständigt för dig. Dessa attacker är bara en sista ansträngning för dem att hålla sig kvar vid makt och kontroll. Goda människor kommer att stå bredvid dig och de finns där för dig. Precis som jag, min kära.

För alltid din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge