Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 18 maj 2014

Montague Keen - 18 maj 2014

Sanningens Ljus sprider sig, min kära. Uppvaknandet snabbas upp. Vi har längtat länge på detta. Det finns också ett massivt överskuggande från nyckelpersoner för att hindra eller sakta ned Uppstigningen till Ljuset. De vill blockera mina ord från att nå fram till människorna. Det var bara väntat, jag har alltid sagt att de skulle kämpa till det bittra slutet. De koncentrerar sig på nyckelpersoner och försöker driva dem ur kurs. Det är tufft, men vi här i andevärlden är fast beslutna att vägleda er igenom detta. Det var aldrig meningen att det skulle kunna bli en enkel väg att gå, men tillsammans kommer vi att lyckas.

Den vetenskapliga världen inser nu den stora betydelsen av Irland. Jag ber er nu att ni delar med er lite rån en sådan rapport för det kommer att hjälpa så många att se klart den stora betydelsen av vårt arbete med leylinjerna.

”För en del människor representerar Irland det första landet som koloniserades av Alta-Ra, den vetenskapspräst som kunde lämna Atlantis innan det försvann i havet. Idag kända som DRUIDER lämnade de ett avtryck på Irland med sina kunskaper och sina krafter. Detta land har fler heliga områden, fler heliga platser, fler megalitiska och medeltida konstruktioner än något annat land, och i vart och ett av dem kan man hitta ett GUDOMLIGT syfte. Dessa byggnader, ofta årtusenden gamla, är alla belägna på mark, eller kraftfält, där den mineralogiska sammansättningen, de underjordiska vattensystemen, tellurismen (magnetfält) och dess kosmiska förbindelser är optimerade för att få en ”konstruktion” som är avsedd att vara en bro mellan Himlen och Jorden. Aktiveringen av dessa viktiga energicentra på Irland har skapat en resonanseffekt mellan alla andra platser som har aktiverats i det förflutna. Det är nu ett mycket tätt nätverk som består av en mängd omvandlade tellusiska linjer, leylinjer och guld- och silverlinjer som är spridda över hela Irland och över världen. En radikal transformering av det kollektiva medvetandet hos det irländska folket har skett. Områdena som är ett andligt arv av ett unikt förflutet i mänsklighetens historia har nu vaknad upp till sitt himmelska öde och ökar sanningen i medvetandet till djupet hos både varelser och materian.”

Författaren till ovanstående text är känd av Veronica men önskar vara anonym för närvarande.

Jag har sagt många gånger att IRLAND ÄR NYCKELN SOM KOMMER ATT LÅSA UPP ALLTING”.

Det måste börja där. Jag säger till det irländska folket: Kom samman, lär er vilka ni är, er verkliga historia, sedan kommer det att stå klart för er vad som gjordes för att skapa illusionen ni befinner er i idag. Överge det som har fängslat era sinnen genom rädsla. Bli den som ni skapades till att vara. Var stolta över vilka ni är. De forntida irländska folken visste alla svaren. Titta på ert förflutna för att lära er hur ni skall skapa en bättre framtid för hela mänskligheten. Kom ihåg, mänskligheten är beroende av er för att kunna göra detta.

Expeditionen som du och Andrew Bartzis har diskuterat är av största vikt. Den kommer att låsa upp allt det som använts till att kontrollera mänskligheten. Det måste filmas så att den kan gå ut till övriga världen till alla som vill koppla in sig till detta. De irländska trummorna kommer återigen att slå rytmen av sanning då de frigör den energin som kommer att återställa er planet. Irland, mänsklighetens framtid och er planets framtid, ligger i era händer.

Ställer ni upp på det vi ber er om? Jag tror att ni gör det. Ni gjorde det när det gällde bankerna och nu är det dags att ta sig an era fångvaktare!

Min kära hustru fick en stroke i tisdags, och än en gång fungerade Roberts ”magiska formel” underbart för att säkra en fullständig återhämtning. Hon har fått så många förfrågningar om den formeln att vi nu är glada att dela den med er. Den fungerade för mig också när jag var på jordeplanet.

Så snart du är medveten om att du har haft en stroke, ta då:

400 mg av vitamin Q19

400 mg av vitamin E

400 mg av vitamin C

3 Kyolic vitlök

3 tabletter Alvedon

Tillfrisknandet börjar inom en halvtimma. Fullständig återhämtning sker om 3 timmar.

Veronica: Din kropp smärtar när du fått en stroke och du hjälper den omedelbart med dessa vitaminer. Ha alltid dessa med dig. Tala om för dina närmaste att de ser till att du tar dem så snart som möjligt. Mina döttrar ringer mig varje timma för att försäkra sig om att jag är okej när jag har haft en stroke.

Veronica kommer att vara på Irland nästa veckoslut. Jag ber folket på Irland att försäkra att hon får den hjälp hon behöver och att ni är beredda att träda fram och göra vad ni blir ombedda att göra. Lita inte på myndigheterna, för de tjänar inte det irländska folket. Det är ni, folket. Som kommer att befria världen. Inga fler krig, ingen mer hunger eller hemlöshet, ingen mer fattigdom. Låt detta bli er drivkraft!

Ett meddelande från Veronica:

Var snälla och förstå att jag inte kan besvara alla emails. Jag arkiverar alla emails som berör expeditionen till Irland. Jag arbetar ensam och har vissa hälsoproblem för närvarande som orsakar en intensiv smärta. Era erbjudanden om hjälp kommer att tas om hand, antingen av mig eller av någon i Andrews team.

Det är så många länder som är villiga att ansluta sig till oss och är villiga att bli en del av vår Uppstigning in till Ljuset.

Vila, min kära Veronica. Du har en svår vecka framför dig. Njut av att vara med din familj när du firar Marcias bröllop. Jag önskar Marcia och Paul all lycka i deras framtida liv tillsammans.

Var lycklig, min kära. Vårt hårda arbeta kommer att bära frukt.

För alltid din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge