Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 1 juni 2014

Montague Keen - 1 juni 2014

Så mycket har hänt sedan vi sist skrev, min kära. Jag vill att du skall veta att du uppnådde stora framgångar i Irland. Det är därför Kabalen slog tillbaka som de gjorde, annars skulle ditt besök ha ignorerats. (Svart färg hälldes över Lea Fail efter mitt besök. Lea Fail är en fornlämning på Tara som är helig för det irländska folket).

Under år 2012, på Hill of Tara genom Lea Fail, när ni återkallade kontrollen som Vatikanen hade över er, när ni tydligt hörde takten av forntida trummor under fötterna, så attackerade de det med en hammare. Är de rädda för dig, min kära?

Kommentar från Veronica:

”Innan jag åkte till Irland steg ett stort, blått öga ner över mig när jag låg i min säng. Jag kände att det kom för att varna mig och de vakar över mig. Det hände igen i hotellet i Dublin.”

Nätverket och jag är tacksamma för alla dem som tog sig tid att möta och tala med dig i Dublin. Du träffade några mycket speciella människor som kommer att gå den här vägen med dig. Irland håller på att vakna upp. De är mycket intelligenta människor som kan sätta sig in i den forntida historien och kunskapen. Det ligger i deras själar!

Ni förstår nu helt varför Irland är nyckeln som kommer att låsa upp allting. Denna nyckel vrids nu om. Och med folkviljan, när de använder sin tankes kraft under meditation, så kan de hjälpa er andra att avslöja allt det som varit dolt och därmed återställa kärlekens ljus för mänskligheten. Använd fotografierna av TARA för att koncentrera era energier när mediterar.

Din framtid beror på detta. Fortsätt att arbeta med leylinjerna. Allt bidrar till framgång för detta viktiga uppdrag. Frihet från kontrollsystemet ligger inom räckhåll, så arbeta på det! Du kommer att göra det här, min kära. Jag vet att du var utmattad efter alla promenader och klättringar på kullar och stättor etc. Det var svårt för dig, men du visste att det måste göras.

Du måste resa tillbaka till Irland så snart som möjligt för att gå vidare. Den här övningen måste fortsätta tills fullständig framgång har uppnåtts. Vet att de som promenerade tillsammans med dig var speciellt valda för att göra det. Vi, på den här sidan av livet iscensätter allting, men tyvärr måste du göra det tunga arbetet. Vi är tacksamma för alla dem som har hjälpt dig i det här, vare sig det gäller ekonomiskt eller genom att erbjuda en arm för att hjälpa dig klättra i dessa backar, eller genom sina uppmuntrande ord.

Din framgång på Hill of Tara är utom allt tvivel. Du har sett bevisen själv. Vi tittade på när du läste Andrews Återkallanden (Andrew Bartzis) bredvid Lea Fail. Det, min kära, kommer att bli ihågkommet under åren som kommer. De som hällde färgen över detta fornminne visade bara sin okunnighet om Taras betydelse. Energierna går djupt ner i marken där och Kabalen kan inte tränga igenom dem. Endast de renhjärtade kan förlösa dem.

Expeditionen till Irland som du och Andrew planerar är av stor betydelse för er planet. Det är viktigt att så många olika nationaliteter som möjligt deltar. Ni måste komma tillsammans som En, utan hänsyn till ras eller trosbekännelse, bara som En mänsklighet, som En mäktig grupp som skall återställa Ljuset. Det irländska folket kommer att välkomna er och vill gärna utforska sina heligaste platser med er.

Jag vet hur mycket det betydde för dig att besöka UISNEACH, min kära. Ja, det är den mest fantastiska plats, full av andlighet, druider, gamla kungar och drottningar av Irland. De lämnade aldrig det. Klättringen var tuff för dig men det fanns vänliga själar till hands för att hjälpa dig. Det finns så mycket att se och uppleva där. Ett besök är inte tillräckligt. Så snart du kopplar in dig till det så lämnar det dig aldrig.

Du använde energin i CAT STONE när du satt på den för att läsa Andrews Återkallanden. Det är dags för mänskligheten att ta bort korruptionen och inse att alla kan leva fredligt tillsammans på Jorden. Det finns inget behov av krig. Ni har blivit ombedda att döda er egen art. Varför skulle ni vilja göra det? Varför blir du ombedd att göra det? Kabalen vill reducera befolkningen och de använder dig för att göra det för dem. Du är manipulerad från vaggan till graven, och du är just nu på väg att vakna upp till detta faktum. Handling behövs nu för att få bort den manipulationen. Annars överlever ni inte.

Ni måste vidta åtgärder, för det händer inte utan ert fulla samarbete. Låt er inte invaggas i en falsk känsla av trygghet genom att tro på välmenande ”kanaliseringar” som fylls med information direkt från Archons, som låtsas vara avlidna själar eller namn från det förflutna. Ni kommer alla att vara aktiva i avlägsnandet av korruptionen. Vi kan hjälpa och råda er, men ni måste ta ansvaret. Utrusta er själva med all nödvändig information, för kunskap är makt.

Ni kommer att hitta irländare överallt. De var alltid stora resenärer, så denna information kommer att ge genklang hos dem och förhoppningsvis föra dem tillsammans ännu en gång för att skapa en fredlig värld för alla. Sanningen kan inte längre ignoreras.

Min kära, Marcias bröllop var praktfull tillställning. Vi här i den andliga världen önskar Marcia och Paul ett långt och lyckligt liv tillsammans.

Får jag begära bistånd i form av kärlek och ljus för en underbar själ, HF, som ensam kämpar mot korruption i de brittiska domstolarna. Hon står inför risken att förlora sin försörjning och sitt hem på grund av den uppenbara manipulationen och lögnerna från advokatbyråer, försäkringsbolag och försummelse av rättsväsendet.

Om hon är framgångsrik i domstolarna kommer hennes framgång att ha en enorm inverkan på tusentals andra som har tagit skada i händerna på de korrupta elementen av jurister. Ta några minuter och sänd henne kärlek och ljus så att sanningen kan segra. Dessutom, sänd kärlek och ljus till Royal Courts of Justice så att andra som kämpar också kan dra nytta av det vid den här tiden.

Du, min kära Veronica, gick igenom en liknande erfarenhet när jag gick över till den andliga världen. Mitt helt lagliga testamente och sista vilja upphävdes av min blodsfamilj eftersom du inte är jude. Du vet att det var min högsta önskan att se till att du sågs efter, men som du såg så var det de korrupta som styrde och människor lider som en följd därav. Du har överlevt min kära, mot alla odds. Domstolsväsendet är en håla av reptiler som jag inte skulle önska för någon. Sänd kärlek och stöd till alla dem som har fastnat i det.

Vårt uppdrag är på väg och fler människor går med varenda dag. Alla är välkomna. Ta det lugnt, min kära. För du är inte så ung som du brukade vara. Kärlek kommer att lysa upp vägen.

Som alltid, din beundrande Monty.

Ett urval av fotografier kommer att visas i morgon, måndag.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge