Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 11 maj 2014

Montague Keen - 11 maj 2014

Min kära Veronica, vad jag skulle älska att vara vid din sida just nu när du och Andrew (Bartzis) avslöjar sanningen om historien som doldes för er. Nu inser du omfattningen av det kontrollsystem som var nödvändigt för att fängsla er alla, och ännu viktigare, hur man så enkelt förändrar hela dynamiken i denna kontroll.

Ni får nu se hur ni kan ta tillbaka er kraft och er makt så att ni kan bli den ni verkligen är. Jag ber var och en av er – läs det högt om det är möjligt – SJÄLSKONTRAKTETS ÅTERKALLANDE, skriven av ANDREW BARTZIS, för att befria er själva från dominans och kontroll. Ja, det är så enkelt som så. Ni kommer att bli överraskade och förtjusta över resultaten ni får uppleva.

IRLAND ÄR NYCKELN SOM LÅSER UPP ALLTING!

Jag har upprepat detta om och om igen till Veronica, och nu har Andrew kunnat förklara varför det är så. Vi står i stor skuld till honom.

Nu anropar jag på folket på Irland och irländare som befinner sig runt hela världen att försäkra att ni kommer att ta del i sammankomsten på TARA i september 2014. Ta med er era TRUMMOR och VISSELPIPOR och ta tillbaka ägandet av ert land! Det kommer att bli en glädjefylld sammankomst. Våra två världar kommer att förenas denna dag. Hela världen kommer att stå vid er sida när ni befriar er värld från träldom.

Jag känner att jag måste tala om att min kära hustru kommer att vara i Royal Marine Hotel i Dun Laoghire i Dublin den 23 maj (från ungefär klockan 12.00 till 17.00) då Monica, hennes dotter, skall gifta sig den 24 maj. Jag vet att Veronica skulle bli glad över att få möta dem som är villiga att bli LEDARE vid händelsen i TARA.

IRLANDS STORA ANDE måste vakna och ta bort bojorna så att ni återigen kan bli de ledare för människorna ni en gång var. Detta är historia i vardande. Det är dags att ni lär er er sanna historia, inte vad Rom ha pådyvlat er.

PLANETEN JORDEN KOMMER ATT BLI BEFRIAD VID TARA!

MÅNGA KOMMER ATT FÖRSÖKA HINDRA ATT DETTA SKER. VARJE TILLFÄLLE KOMMER ATT TAS FÖR ATT KASTA EN SKUGGA ÖVER DENNA YTTERST VIKTIGA HÄNDELSE. Var starka och tveka inte. Sanningen kommer att göra er fria. Människor nära er, som omedvetet blivit överskuggade, kommer att användas till att försöka ifrågasätta vad vi gör. Kom ihåg: de är inte medvetna om att de blivit överskuggade! Veronica: Se tillbaka på hur många gånger dessa som du trodde var nära dig drog sig undan genom att de fick felaktig information, vilken de trodde var sanning. Många har fallit bort då de blev offer för överskuggande.

Jag vill inte hålla dig kvar idag då jag känner att Återkallandet måste läsas av alla. Inspelningarna av Andrew och Veronica finns på vår hemsida www.montaguekeen.com . Var snälla och titta på den och smält informationen i den. Det kommer att öppna era ögon och ge er hopp för framtiden, en framtid som ni alla är med att skapa. Hur många gånger har jag sagt att Ni är arkitekterna avframtiden! Nu har vi gett er verktygen och det är upp till er att gå vidare och förändra er värld till det bättre. Tidpunkten var den rätta för Veronica och Andrew att komma samman och visa er vägen framåt. Njut av resan. Irland var mitt andliga hem. Jag värdesätter minnena av lyckliga tider på Irland.

Min kära, du har arbetat så hårt den här veckan. Försök att vila. Pressa inte dig själv. Folk kommer att förstå att du inte har tid att besvara alla mejl du får. En del av dem som skriver vet inte att du är ensam och inte har någon hjälp.

Njut av planerandet av denna stora expedition till Irland.

Jag finns alltid med dig. Din beundrande Montyl


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge